Nyheter MDTV Forum Om Doner

Døde av influensavaksine

END GAMES – Jim Willie

Video 29:30-30:30
Jim Willie forteller at klient hadde en datter på 20 år som fikk influensa-vaksine i april. Hun er allerede død.

20 år??

Oversatt til norske forhold: Dersom 30 80-åringer dør av corona kan vi telle 60 tapte leveår.
En død 20’åring alene = 60 tapte leveår

Enkel matematikk: Dersom en død 80-åring verdsettes til 250-500 mill norske kroner (skyggeverdien hos regjeringen Solberg for eldre), da blir logisk verdien av en 20’åring 7.500 - 15.000 mill. kr.

Enkel matematikk: Dersom vi regner på kostnadene per pasient på eldrehjem til 450.000 - (betaling fra pasientene selv = 200.000) -> 250.000
30 pasienter i 2 år koster: 250.000 * 30 * 2 -> 15 millioner som kostnad
Mens en 20’åring bidrar med millioner i skatt i løpet av sin levetid

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.