Nyheter MDTV Forum Om Doner

Djupstaten kommer ut av skapet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/djupstaten-kommer-ut-av-skapet/

Begrepet djupstaten, eller Deep State, brukes for å beskrive de strukturene i en stat som holder det rådende maktsystemet oppe, uavhengig av de valgene velgerne gjør ved stemmeurnene. For ikke lenge siden ville du bli beskrevet som et «konspirasjonsteoretisk troll» eller noe liknende hvis du så mye som antydet at det finnes en djupstat i…

5 Likes

‘Den Djupe Staten’ er den underliggende strukturen som stammer ifra religion , og som har med Verdensriket å gjøre.
Verdensriket er en Utopi som har med Messias-profetiene å gjøre , og er en verden uten Nasjoner og grenser.
Så på ulike måter så prøver de å rive ned fundamentet for Nasjonene , som er grenser og nasjonale regjeringer .

En kan se på begrepet ‘snik-islamisering’…
Det foregår ikke direkte en snik-islamisering , men det foregår en snik-globalisering , som også er fundamentet for dette Verdensriket profetert i religioner.

Alt sammen høres wierd ut , men alt vil komme for en dag.
Det er klart , en slik sterk Utopi som dette trenger en ‘Djup Stat’ for å gjennomføre prosjektet sitt…

3 Likes

Det har å gjøre med Verdensriket ja, men det er ingenting utopisk ved det. Tvert om. Det har å gjøre med å gjøre hvert individ til slave. Det handler om at noen få utvalgte skal diktere hele verden og menneskeheten og vi vil være rettsløs.

5 Likes

Ja , denne informasjonen prøver de sterkt å undertrykke med ord som ‘konspirasjon’…etc.
Men informasjonen er der ute , og den som leter han finner…
Denne visjonen om verdensriket står i klartekst på religiøse siter .
Dette er jo innepakket i religion , slik at folk skal tro at det ikke er alvorlig ment…men når en ser på verdensutviklingen så ser en jo spor av denne visjonen.

Mange tror jo at denne utviklingen er et resultat av ateisme og kapitalsime.
Delvis rett at det er et resultat av kapitalisme , men under ‘ismene’ så finner en den religiøse utopien.

Mange vil jo ha det til at George Soros er en ateistisk kapitalist…
Kapitalist , ja , men ateist nei.
George Soros har esperanto som morsmål og dette er typisk for Bahai-religionen , som har verdensregjering , ett verdensspråk , og en verdensvaluta som mål.
Bahai-religionene er en sammenslåing av alle de abrahamske religionene , og der har en det…

5 Likes

Det er sant som du sier at Bahai søker verdensdominans men de er så langt fra de eneste. Det som skjer nå er at gruppene måler seg mot hverandre ved å bruke oss mot hverandre. Den med størst innflytelse vil være de som lurer oss mest og dermed ender opp med flest (uvitende) tilhengere. Det er jo det alle disse gruppene er til: LGBT, neo feminisme etc.
Det er også riktig å si at det har å gjøre med religion. Samtlige tre Abrahamske religioner har blitt infiltrert av alle maktkjempende grupper med målet å undergrave og ødelegge religionene. Et sitat som sitter fast i hodet mitt og som sier alt om dette tema:
Vi kan ikke alle være gode så la oss alle være onde

3 Likes

Dypstaten er det transnasjonale oligarki satt i system

Regien har institusjoner som WEF, Bilderbergere, IMF og verdensbanken m.fl., for å tjene eierne av verdens største korporasjoner.

OLIGARKIENES INTERNE MAKTKAMP

Problemet for oligarkiene, er at det eksisterer en intern kamp om hvem som skal være kongen på haugen. I USA viser det seg ved striden mellom to ulike etablissement av oligarkier (demokratene og republikanerne). For velgerne blir det et valg mellom pest eller kolera, fordi demokratiet fungerer ikke. Det er rigget slik at uansett hvilken president som velges, så sitter dypstatens oligarki med den reelle politiske makt.

REGIONAL RIVALISERING

Et annet problem for den globaliserte dypstat, er rivalisering mellom oligarkiene i ulike regioner. Ref. EU, Midt-Østen og andre regioner. Disse konfliktene har blitt svært kostbare ved alle de krigshandlinger og humanitære konsekvenser de utløser.

IDEOLOGISKE FORUTSETNINGER FOR DYPSTATEN

Dypstatens brutal kapitalistiske (fascistiske) globale målsetning forutsetter et autoritært og totalitært hegemoni, som møter mye motstand fra befolkninger som må holdes i strammere tøyler enn frie borgere finner seg i.

DYPSTATENS KOSTNADER

Dypstatens stadig økende kostnader, for å holde på og utvide sitt hegemoni, medfører kutt og innstramninger i befolkningenes velferd og sosiale ytelser for å finansiere opprustning av politi og militær kapasitet. Det hele blir en ond sirkel som ikke kan ende godt.

DET NORSKE PERSPEKTIVET

I Norge ligner det mer og mer på situasjonen i USA. De rivaliserende oligarki i Norge er representert ved Ap og Høyre.

Begge slåss for EU oligarkiets brutal kapitalistiske hegemoni i Europa, men med ulik vektlegging av ideologiske prinsipper.

Begge tar de sine politiske føringer fra EU, NATO og USA.

5 Likes

For meg så ser det ut som om hele dypstaten er i ferd med å kollapse, den globale crypto valutaen Libra gikk til helvete, krigen i Syria tapte de så det sang etter, folk våkner rekordfort og søker seg til de frie informasjonkanalene, dette til tross for et fanatisk forsøk fra dypstaten og sensurere og forby alt de ikke kontrollerer.

Mye av æren kan tilkjennes Russland og ikke minst Trump.
Som Putin sa så klokt: Det er ikke i Russlands interesse å bli med i en verdensregjering der en personen bestemmer over alle andre.

Alle krigene deres er også ment for å skape kunstige flyktningstrømmer, alle verdens folkeslag skal blandes til en suppe, bort med alle grenser, en leder, en valuta, en religion, et språk, en bank. osv
Sosiale poeng under total overvåking og full sensur skal ta bort alle trusler mot den nye totalitære verdenregjeringen.

De er i gang med å reversere det som skjedde da Babels tårn ble knust av Gud og alle fikk nye språk og sendt ut til verden hjørner.

Alt dypstaten gjør handler om å opponere mot Gud og skaperverket hans, hele skaperverket er snart byttet ut med GMO planeter, GMO dyr og snart oss mennesker også. Skape det perfekte mennesket for dypstaten. En master rase og en slaverase.

Dypstaten omtaler alltid oss som mennesker, selv så ser de ikke på seg selv som mennesker, de ser på seg selv som en blodslinje som er utvalgt til å herske og forme fremtiden til evig tid, en såkalt Nephilmer blodslinje, av den grunn har de alltid giftet seg med hverandre i all tid, for å ikke vanne ut deres edle blodlinje.

Mye av problemet deres er at store deler av verden består av fattigfolk som ikke har råd til dingsbomser som overvåker og kontrollerer dem, men det skal ordnes med FNs Agenda 2030 når globallistene får på plass like trygderegler for alle. fjerne verdens fattigdom som det heter på fint.

Nå om dagen handler det meste om å skape globalt kaos, i 9 nasjoner hr vi nå enorme demonstrasjoner dypstaten har trigget frem og verre skal det bli, alt handler om å sette grupper og folk opp mot hverandre.

Våre kjære naboer er alltid i teten når det gjelder, i Sverige som er et foregangsland så er den tidligere nasjonen nå helt ødelagt av masseinnvandring, terror og ekstrem kriminalitet samt at kontanter og andre ting forsvinner.
Nå har de bestemt at siste rest av svensk kultur skal opphøre og historien forbys og glemmes samme vei går det med Bibel og kristendommen.
Undervisning om romertiden og de greske filosofer skal erstattes med postmoderne fagfelt som kjønnsroller, migrasjon, miljø, klima, normkritikk, muslimske høytider.

Men som sagt så tror jeg hele dypstaten snart kollapser pga egen arroganse og maktjag, ikke alle kan bestemme over alle i verden selv om alle har lyst. :slight_smile:

En Fønix er symbolet deres og den står for at de skal bygge en ny og bedre verden så må de først sette fyr på den gamle og så reise en ny ut av asken av den gamle som en Fønix.

Den nye verdens 10 bud også kjent som Satans 10 bud ble satt opp i Georgia 22 mars 1980 av Dypstaten, der er den nye religionen til globallistene.

Nesten litt vakkert, få menneskeheten ned til under 500 millioner individer for å nå et globalt bærekraftig nivå i et grønt verdensrike.

Vil de bli tatt seriøst så kan de jo starte med å redusere seg selv.

Vi har vært i en Jødisk/kristen verdensorden over lang tid, for en del år siden begynte vi å gli over i en Luciferisk verdensorden i akselererende tempo, verden ser mer og mer ut som Sodoma og Gomorra der alt er lov og alle perversiteter skal hylles, nå er det den rene lære om lysbringeren Lucifer og hvordan vi skal dyrke naturen og planeten som en religion som i Allister Crowleys Wicca og Thelema som gjelder.

6 Likes

Det er ikke noe kristent ved jødedommen, og heller ikke noe jødisk med kristendommen. Dette er et konstruert begrep- sannsynligvis for å skape forvirring.

1 Like

Jeg vil hevde at frimureriet er en viktig institusjon i dyp-staten. Den er internasjonal og deler i stor grad ideologi med kabbala-jødene. De ønsker å bygge et nytt Salomos tempel, fordi de tror de skal bli vise av det.
Og selvfølgelig tror de at de er mest skikket til å lede oss andre.
De rekrutterer aktivt nøkkelpersoner, og til og med i Norge har de egne losjer for politi, prester og vitenskapsmenn. Hvis du tar deg tid til å høre påtidligere frimuere så skjønner du at det er et betydelig press medlemmene blir utsatt for.

5 Likes

Ja , men det er i interesse av en Messias som skal lede en hel verden , og alle andre skal bøye seg .

2 Likes

Ja , jeg har lest ‘Frimureri’ av Sverre Dag Mogstad.
Der kommer det frem at de fleste ritualene har med gjenoppbygginga av Tempelet å gjøre.
Som igjen har med Messias komme å gjøre , som skal regjere verden fra Jerusalem…

Dette er ikke fiksjon eller konspirasjon.
Det er religion .

4 Likes

Det morsomme er at selv da evneveike George W. Bush var president, var det ingen som gikk med på annet enn at han var ‘The Decider’. (Cheney var også bare et verktøy, det er en bra dokumentar om hvordan han ble ‘groomet’)

Husker dere marionetten Obama sa han fikk teksmeldinger på Blackberryen hver morgen med ‘religiøse beskjeder’? Sjelden innsikt i kontrollmekanismene.

4 Likes

CFR er en oppblåst “herre/dameklubb” hvor de fleste (med noen fattige unntak) tviholder på sin maktposisjon gjennom kameraderi, førstehånds informasjon, og fordeler som får en korrupt tjenestemann/kvinne til å ligne en korgutt. Du finner slike hierarkier i mindre måleståkk, helt ned til små lokalsamfunn. Det råtner alltid fra toppen og ned. Losjevirksomhet er en stor del av dette. I Trondheim har du f.eks “Harmonien”. Det er en renhekla gutteklubb med medlemmer som strekker seg fra næringstopper, konsernledelse i bank og media, til sorenskrivere, kemnere, dommere, advokater m.fl. I denne samfunnseliten har du aktive og passive medlemmer. Flere opererer i underliggende private losjer slik at ikke alle bånd vises. Som i de fleste samfunn finner du også der en mer venstreorientert fløy, men som navnet tilsier - harmonien er viktigst. Enten er du inn, ellers så er du ut. Jeg kjenner en del i “venstrefløya” - Dette er rause og hyggelige mennesker jeg opplever som “godt selskap” - men de vet også bedre enn å gå i mot sine egne interesser. Da er det ut. Gutteklubben duller med den politikeren de vet vil føye seg - men er du et hår i suppa, havner du rett i utslagsvasken, noe som går kjapt med alle de midler de rår over. Deres demokratiske kompass rekker ikke lengre enn til smijernsporten utenfor klubbhuset. Alle har noe på alle, og slik henger dette spindelvevet sammen.

5 Likes

Veldig fine iaktagelser av mange her. Vanligvis kan vi lese at muslimene i Vesten radikaliseres til fordel for Sharia og radikalt islam.
Det går greit.
Det vi ikke får vite noe om er at dette også gjelder jødedommen som radikaliseres,såvel i israel som i New York og London.
Det er helt riktig som Birgitta hevder at religionen faktisk spiller en større rolle i verdenspolitikk enn den gjorde.
Allerede da Shimon Peres tapte valget til Netanyahu (Likud) i sin tid,sa han: Israelerne tapte til Jødene.
Og Messianismen finnes både hos Shiaene,kristne og i jødedommen og er i vekst.
Haredim i Israel vil ha Jerusalem som verdenshovedstaden med et nytt tempel. Chabad,som er en religiøs front for Mossad,sier åpent dette.
Om man studerer personellet i team Trump er det forbausende hvor mange ortodokse en finner,også Chabadniker som også Moskva er stinn av på høyt nivå.

5 Likes

Enn du trodde - er nok nærmere sannheten. I hvertfall var det i blindsona mi.

2 Likes

Ja det er jo korrekt, tror du missforsto.

Med Kristen/jødisk verdensorden så betyr det at det er stort sett en elite av jøder og kristne som har styrt og formet verden frem til nå, ikke at de har noe til felles.

3 Likes

Jeg er litt nøye på hvem jeg blir slått i hatkorn med, skjønner du - og det begrepet assosierer jeg med Ben Shapiro. Jeg sier ikke mer.

3 Likes

Den siste som rykket for kraftig i lenken, fikk ei kule - panna, ikke i bakhodet. Har du integritet, kommer du ikke så langt en gang.

1 Like
2 Likes

Ser ut til at jeg må begynne å lese RT. Tusen takk for linken

1 Like