Nyheter MDTV Forum Om Doner

Disse er i praksis EUs trojanske hest mot norsk demokrati


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/disse-er-i-praksis-eus-trojanske-hest-mot-norsk-demokrati/

Isabell Dahl Av Isabell Dahl, styremedlem Bergen Sp Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett, UiO. Han har skrevet pamfletten «Grunnlovens § 115 og ACER-saken». Han nyeste artikkel er meget avslørende om hvor inngripende EUs byråer og EØS-avtalen faktisk er.    Forvaltning av EU politikken var tidligere en oppgave tillagt nasjonale myndigheter. Dette…


#2

Typ… = “The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people will not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed.”


#3

Er ikke Norge et Kongedømme?
Når, og hvorledes skjedde overgangen til et flertallstyre?
Noen som vet?


#4

Den norske konge har minimalt med innflytelse over styre og stell i Norge.
Norge ble løsrevet fra Sverige i 1905. Allmenn stemmerett for kvinner ble innført i 1913. Og rundt år 1918 ble det innført representativt styre på Stortinget ved at ordningen med enmannskretser ble avskaffet. Jeg vil si at flertallsstyre ble innført i Norge i 1913 eller i 1918. Eller kanskje vi heller bør kalle denne ordningen for folkestyre istedenfor flertallsstyre. Mulig at man heller bør kalle ordningen med enmannskretser for flertallsstyre (eller muligens flertallsdiktatur). Denne perioden med enmannskretser i Norge varte mellom 1905 og ca 1918. Dette er omtrent samme valgordning som fremdeles brukes i dagens Frankrike hvor Macrons partigruppe fikk 28% av stemmene ved parlamentsvalget i 2017, men likevel fikk ca 53% av plassene i parlamentet (dvs flertall). I tillegg ble Macron ble valgt til president med kun 24% av stemmene (24% i første valgomgang).


#5

1884 er starten tror jeg.