Nyheter MDTV Forum Om Doner

Direktesending på Facebook om Norges jakt på plass i FNs sikkerhetsråd

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/direktesending-pa-facebook-om-norges-jakt-pa-plass-i-fns-sikkerhetsrad/

Solbergregimet bruker hundrevis av millioner norske kroner på å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.Sikkerhetsrådet har hovedansvar for fred og sikkerhet i verden, og makt til å iverksette sanksjoner eller militær innsats. Alle FNs medlemsland må rette seg etter rådets beslutninger. Spørsmålene står i kø rundt den omfattende kampanjen som er i gang, med…

Hva skal vi i sikkrethetsrådet å gjøre? Vi ha

Selv om den rette datoen, også er tydelig, så hjelper ikke det meg, som aldri tror på overskrifter.