Nyheter MDTV Forum Om Doner

Diminishing USSR’s decisive role in defeating nazi Germany ahistorical


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/diminishing-ussrs-decisive-role-in-defeating-nazi-germany-ahistorical/

The Russian news agency PenzaNews invited a number of international commentators to comment on a few questions related to the upcoming 80 years anniversary of the German attack on Poland. Their introductory note goes: This year, the Polish authorities for the first time refused to hold a traditional memorial ceremony at Westerplatte Peninsula near Gdansk,…


#2

Hitler, Rydz-Smigły and the German -Polish War:


#3

Katyn-massakren var en massakre av polske militære og intellektuelle utført av sovjetiske NKVD i skogen utenfor landsbyen Katyn ikke langt fra Smolensk i det vestlige Russland. Tilsvarende og samtidige massakrer utført i fengsler i Kalinin (Tver), Kharkov og annetsteds medregnes som regel også som del av Katyn-massakren. Ordren til massakrene ble gitt 5. mars 1940 av det sovjetiske politbyrået under ledelse av Josef Stalin; den var også underskrevet av Molotov, Vorosjilov og Mikojan. Planen om henrettelse ble utarbeidet av Berija, sjefen for NKVD.

De som ble massakrert var polske soldater som hadde havnet i sovjetisk krigsfangenskap etter den sovjetiske innmarsjen i Øst-Polen i september 1939. Russerne massakrerte ifølge organisasjonen Memorial minst 14 000, og ifølge polske historikere 21 857 polske soldater og offiserer i Katyn (ca. 15 000 var krigsfanger).

Sovjetunionen forsøkte å gjøre alt for å dekke over og benekte massakren, og skyldte på tyskerne, noe som ble hevdet gjennom hele kommunisttiden. Allerede i januar 1944 gikk Sovjet ut med massiv propaganda i forsøk på å bedyre egen uskyld. NKVD hadde i en storstilt operasjon stengt av skogsområdet der massegravene lå, gravd opp mengder av lik og plantet tekniske bevis på dem, som falske dokumenter, fabrikerte postkort, penger og annet som tidsmessig skulle tilsi at massakren hadde skjedd i tiden under operasjon Barbarossa, og dermed måtte være de tyske okkupantenes verk. En rekke reelle vitner ble også presset til å vitne til fordel for Sovjet og reddet på den måten livet. Også den sovjetinnsatte regjeringen i Folkerepublikken Polen påstod at det var Tyskland som stod bak, til tross for at de faktiske forholdene var kjent for de fleste polakker.

Det er kjent for de fleste at Sovjet var en enorm maktkonsentrasjon - og et terrorvelde.

Velkommen etter, Pål Steigan.