Nyheter MDTV Forum Om Doner

DIEM25, et alleuropeisk partiprosjekt, hva vil de?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/06/diem25-et-alleuropeisk-partiprosjekt-hva-vil-de/

Av Johan Petter Andresen Democracy in Europe Movement 2025 ble formelt stifta i 2016. Den sentrale initiativtakeren er den tidligere finansministeren i Hellas, Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis var uenig med statsminister Tsipras under de avgjørende ukene med forhandlinger mellom Hellas og den såkalte Troikaen (EU-kommisjonen, Det internasjonale pengefondet og Den europeiske sentralbanken) første halvår 2015…


#2

Mitt inntrykk er at Yanis Varoufakis har som mål at Tyskland skal hjelpe Hellas (og andre EU-land som sliter) med å komme seg ut av sitt økonomiske uføre. Varoufakis refererer til det som USA tidligere har gjort og gjør i vår tid når det gjelder slikt som Marshallhjelp og pengeoverføringer mellom rike og fattige delstater i USA. Tyskland som EUs mektigste land må påta seg samme type rolle som det USA har gjort. (Men som vi har sett har USA likevel store problemer med utflagging av industri og fattigdom).

Det hele dreier seg om hva Tyskland egentlig ønsker å gjøre og ikke gjøre. En annen greker Costas Lapavitsas mfl sier at det som skjer i EU er fullstendig avhengig av hva Tyskland ønsker å gjøre og ikke gjøre. Det er tilnærmet umulig å skulle presse Tyskland til å handle mot det som feks den tyske makteliten ønsker. Dessuten er den tyske kansler avhengig av hva tyske velgere mener og ikke hva andre borgere i EU måtte mene.

En fremgangsmåte kunne feks være å kaste Tyskland ut av euro-sonen (noe som også har en viss støtte blant tyske velgere). Går Tyskland ut av euro-sonen vil resterende euro-land få en vekslingskurs mot omverden som er bedre tilpasset de økonomiske forholdene i disse land. Men noe slikt som dette vil trolig ikke DIEM25 være med på.