Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det vi ikkje må snakke om

TabuTema
Av Einar Oltedal, www. motstraumen.com

I desse dagar er media svært opptatt av at det er 30 år sidan demonstrasjonane på Tiananmen -plassen i Peking. Og særleg at dette er ei sak som styresmaktene i Kina tier heilt stille om. Men er vesten og vestlege media så mye betre?

Den mest dramatiske hendinga i dette hundreåret, Krigen mot terror, må ein ikkje skrive og snakke om. Eg har prøvd å få inn stoff i Klassekampen om dette, og får detter svaret: Vi vil sjølvsagt kunne ta inn generelt stoff om Krigen mot terror. Men korleis denne krigen starta, 911, der går grensa. Dette vil avisa ikkje skrive om.

Velkommen til 1984! Takk og pris for at vi framleis kan diskutere 9. april. Medan akademia har forska mye omkring utbrotet av verdskrigane, Vietnam-krigen og Irak-krigen, så finns det så godt som ingenting om hendinga som starta Krigen mot terror. Gå inn på nettsidene til NUPI og søk på 911.

Men vi må jo kunne snakke om det viktigaste. Trond Skaftnesmo har skreve ei viktig bok om dette: «TabuTema 911». Men også ei slik bok må tiast i hel. Bare Ny Tid har så langt meldt denne boka.

Eg har lest ein god del av litteraturen som som granskar 911 i relasjon til den offisielle forklaringa. Skaftnesmo gir ei god og grundig oversikt og status for denne granskinga i dag. Boka innheld også ei oversikt over viktig litteratur og videomaterial om 911. Forfattarene kjem ikkje med påstandar om kva som eigentleg hende 11. september 2001 i New York. Sanninga kan bare kome fram gjennom ei ny og uavhengig gransking. Men det han konkluderer med, snart 20 år etter, er at den offisielle forklaringa ikkje kan vere rett.

Skaftnesmo har ei viktig drøfting av korleis dette har blitt eit tabu-tema. Og korleis media nyttar K-ordet(Konspirasjonsteori) for å stoppe all debatt om 911. Sett K-stempelet på ei sak, og du treng ikkje lenger sette deg inn i sjølve saka. Han drøftar også korleis 911-hendinga har blitt nytta som argument for å undergrave sivile rettar i vestlege samfunn, også i Norge.

Ein bør gå vitskapeleg til verks for å finne ut årsakene til at dei tre WTC-tårna rasa sama. Då står ein med to hypotesar: Enten den offisielle forklaringa at flykrasj og brannar var årsaka, eller alternativet at det var kontrollerte nedrivingar med sprengstoff. Våre media kunne jo spurt våre fremste fysikarar om dei vil gå god for den offisielle forklaringa. Eg trur eg kan garantere at ingen norsk fysikar vil støtte den offisielle forklaringa.

Tabu-temaet har også blitt også til ein tabu-tanke. Tenk på korleis dei som skulle stå i fremste rekke for å verne om demokratiet, dei intellektuelle, reagerer: «Krigen mot terror og 911, er det noe viktig? La oss bare skrive dette ut av historia». Tystnaden om Krigen mot terror er ei alvorleg undergraving av vårt demokrati.

8 Likes

Den dagen - hvis den kommer - det går opp for folk hva som egentlig skjedde 9/11 får vi håpe det blir livat. Men jeg trur det egentlig ikke. Det er mye mer behagelig å støtte denne versjonen :wink:

4 Likes

F. William Engdahl omtaler det som skjedde sommeren 1989 på Tianmen i kapittel 5 i sin bok Manifest destiny, Democracy as Cognitive Dissonance, og skriver der at dette var CIA og Washingtons NGO orkestrert , og nevner National Endowment for Democracy ( NED ),
George Soros Foundation, og Gene Sharp`s Albert Einstein Institution som aktører, som han kaller " fake democracy nongovernmental organisations." på side 71.

Kapitlet heter : “The CIA, NGOs and the Myth of Tiananmen”

4 Likes

Denne saken om 911 har en ganske spesiell karakter.

Det finnes flere teorier om hva som egentlig skjedde den gang.
Hvis en del av de mest ekstreme teoriene er riktige, så vil det bety at en gruppe høyt prominente topp-politikere i USA vil måtte bli stilt for riksrett og vil måtte bli henrettet for høyforræderi mot eget land og folk, intet mindre. Noe lignende har vel aldri tidligere skjedd i USA? USA står bak mange store krigsforbrytelser mot andre land, men det er utelukket at noen vil bli tiltalt for krigsforbrytelser mot andre land. Men mot eget land kan det være noe annet. I sin tid ble feks Richard Nixon avsatt som president i USA pga Watergate skandalen (og han ble altså ikke henrettet). Men saken om 911 kan være av en helt annen karakter enn feks Watergate skandalen. Det å pirke i denne saken kan bli møtt med voldsom motstand fordi konsekvensene av en uhildet høring som avdekker for mange ubehagelige sannheter om 911 kan få voldsomme konsekvenser internt i USA, og kan kanskje muligens også utløse et statskupp i USA? Den redaktør som sier at vedkommende sitter inne med sikre bevis om at det har skjedd et gedigent høyforræderi i USA ifbm 911 bør nok skaffe seg både skuddsikker vest og noen gode advokater.

3 Likes

Enhver som gidder koble på 4 hjerneceller retning 911 vil finne langt mer troverdige “bevis” enn det den offisielle røverhistorien inneholder. At folk flest lar de slippe unna med alt dette våset sier vel egentlig bare at vi ikke fortjener bedre. Vi er noen teite brødhugguer.

3 Likes

Lytt til Rudy Dent. What a great passion for truth!

Å studere 9/11 som ein isolert hendelse er blodfattig, medan hendelsen glir fint på plass som ei brikke i eit større puslespel. I dette større puslespelet, er den amerikanske regjeringa sin invasjon og øydelegging av Irak basert på løgner eit objektivt langt større overgrep, og som akseptert faktum derfor ein innfallsport for konvertering til ei realpolitisk oppfatning av motivet bak både 9/11 og invasjonen av Irak.

Frå artikkelen Iraq: A War For Israel av Mark Weber:

2 Likes

The head of the FBI at the time, Robert Mueller, admitted a year later that the FBI had no evidence to identify the alleged hijackers of the planes.

Furthermore, about six of the suspected hijackers were reported to be alive and well by the BBC after 9/11 and we know that six or seven of the alleged hijackers had been issued duplicate drivers licenses in Florida. What seems to have happened on 9/11 is that false identities were used to give the appearance that Arabs had hijacked the aircraft although not a single plane gave the signal of having been hijacked.

3 Likes

Hvem eide de to skyskraperne, også Building 7, også kjent som Solomon bygningen? Hvem eier forsikringsselskapet som ga to utbetalinger, en for hvert treff av flyene til eieren, som fikk angrepet på bygningene godkjent som to separate terroristangrep? Hvem er dommeren som godkjente det?

Hvem eier selskapene som etter invasjonen i Irak plyndret Irak for olje? Hvem eier krigsvåpen-industrien som tjente mange hundre milliarder på krigen mot Irak? Hvem eier vestlig massemedia som dekket 9/11 og fremdeles repeterer den offisielle versjonen? For alle som går inn i materien, så blir elefanten i rommet svært påtrengende.

Som det heter: Sannheten trenger intet forsvar, det er løgnen som hele tiden må forsvares, gjentas og vedlikeholdes.

7 Likes

Rabbi hadde forkunnskap om 911:
Kabbalah Rabbi knew the Twin Towers would be destroyed on 911!

https://twitter.com/i/status/1326299901022539776
https://twitter.com/Know_More_News/status/1326299901022539776

1 Like

Min favoritt er når BBC rapporterer nedraseringen av bygning WTC7…20 minutter før den raste ned

Faktisk står bygningen inntakt bak reporteren mens hun snakker

3 Likes

Den er fin, hun begynte nok å lese litt tidlig fra scriptet :wink: WTC7 er for øvrig nøkkelen til å forstå hele hendelsen.

4 Likes

Ja, man kan nesten si at dette er den nye “Magic bullet”. En betegnelse på en av de mange logiske brister fra Kennedy-drapet. Hvis Lee Harvey Oswald skjøt presidenten i tråd med fysikkens lover og regler skulle Kennedy vært skutt bak hodet istedenfor siden slik man ser på Zapruder-opptaket

Dette er en påminnelse om at selv om CIA, dypstaten og makthaverne er profesjonelle så er de også mennesker som gjør feil, derfor kan de ikke skjule alt. Det er det ingen som klarer

Her har vi en som ikke lar seg lure