Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det trengs et distriktsopprør – og folk i byene bør støtte det

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/det-trengs-et-distriktsoppror-og-folk-i-byene-bor-stotte-det/

Av Frode Bygdnes. Befolkningsutviklinga for Nord-Norge er skremmende. Det er blitt mer enn 2000 færre folk i de tre nordligste fylkene det siste året. Dette skjer i ei tid landsdelen har opplevd en lengre periode med høykonjunktur, og i ei tid landet har hatt en befolkningsvekst på 32.856 mennesker. Det er hverken epidemi eller næringsmessige…

4 Likes

Problemet er jo at folk nekter å ta inn over seg at dette er en villet og planlagt politkk. Sauene skal inn i “orwellian smart cities”. Da har de full kontroll på oss. Det kommer til å gå helt fint. Det finnes verken kunnskap om det, eller evne til å gjøre motstand i det norske folk. Velkommen til Agenda 2030!

5 Likes

Et grundig og betimelig artikkel fra Frode Bygdnes!
Det er helt riktig at sentralisering fører til privatisering. I Hordaland er private videregående skoler etablert for det meste i Bergen. Sentralisering er en gave til kapital.
Daniel Ducrocq

3 Likes

Alternativ til bakketransport: :wink: Se foto

2 Likes

Det er vel bare en ting å si; Ugh!

2 Likes

Det er ikke så greitt å fortolke 1-2 promille tallene. For det første kan det være demografisk, at folk får for lite barn til å opprettholde befolkningen. For det andre flytter 70-90% av ungdom til en eller annen by under utdannelse … og mange blir der.
Så har vi flykninger i mottakersenter. De flytter til Oslo ved første anledning. Det har vært mange problemer med dem, selv om det er god økonomi for en kommune å være flyktningesenter.
Bunnlinje: I Norge utdanner ungdom seg til en jobb i staten, og utdannelsen er irrelevant for et fiskevær.
Løsning: Fjern utdannelsen.

Siste forslag om å nedlegge lokale skattekontor er hull i hodet. Her er det politikere som skulle ha vært stilt til rette, eventuelt fengslet.

Vi har 3 unge mennesker i 20-åra fra Nord-Norge på jobben min. Om de noengang kommer til å flytte nordover igjen aner jeg ikke, men det avhenger vel mye av om de skulle finne seg en ektefelle her eller ikke. Da vil jeg tro sjansen for at Nord-Norge blir valgt er veldig liten.

Det er ikke mangel på arbeid som har gjort at de flyttet. For 1 er det et spesialtilbud her til barnet hennes med en funksjonshemning. For de 2 andre er det mer eventyrlyst, “lyst til å se hvordan det er i sør” som han ene sa til meg.
I vår tid tror jeg det rett og slett er sånn at storbyene og storstedene trekker av sosiale årsaker. Til tross for digitaliseringen og alskens sosiale medier vil man være “der det skjer”. I hvert fall i yngre dager.

Men jeg støtter Bygdnes fullt og helt. Sentraliseringen må stanses for enhver pris. Erna, Siv og Trine har fått herje lenge med landet nå. Vedum og SP ligger nok godt an ved neste valg; om det hjelper noe særlig vil tida vise.

Sauene skal inn i “orwellian smart cities”. Da har de full kontroll på oss.

Betyr det Anki at de ikke har kontroll over oss som bor på bøgda? I tilfelle hurra!! :smiley:

Ungdom som vil utdanne seg har null valg her.
Bor man i Båtsfjord og man vil studere fisketeknologi, da havner man i Tromsø. Tilslutt sitter man igjen med en halv million i gjeld og må ha en jobb som passer til utdannelsen. Da er Båtsfjord intet alternativ (sist jeg sjekket var det lite fiskeanlegg igjen i Finnmark)

Hvis man derimot er nederlender med kompetanse på økologisk drift og markedsføring (fullstendig fraværende i Finnmark) … da kan man etablere seg i Finnmark

Det sier vel seg selv at dersom man annonserte etter vietnamesere, og tilbød dem eget fiskevær for hele storfamilie og alle bekjente, med investeringsstøtte og flyttestøtte, vil næringslivet i Finnmark blomstre

[quote=“kjell108, post:9, topic:4893, full:true”]
Ungdom som vil utdanne seg har null valg her.

Så du er nordfra?

Bor man i Båtsfjord og man vil studere fisketeknologi, da havner man i Tromsø. Tilslutt sitter man igjen med en halv million i gjeld og må ha en jobb som passer til utdannelsen. Da er Båtsfjord intet alternativ (sist jeg sjekket var det lite fiskeanlegg igjen i Finnmark)

Det er en av vår tids svøper etter min mening, dvs. at “alle” på død og liv skal ha en høyere utdanning.
Det kombinert med at altfor mange velger teoretiske studier/yrker i stedet for praktiske yrker hvor vi må importere arbeidskraft fra EØS-området i stedet.

Hvis man derimot er nederlender med kompetanse på økologisk drift og markedsføring (fullstendig fraværende i Finnmark) … da kan man etablere seg i Finnmark

Hvorfor kan ikke en finnmarking med kompetanse på økologisk drift og markedsføring etablere seg i Finnmark?

Det sier vel seg selv at dersom man annonserte etter vietnamere, og tilbød dem eget fiskevær for hele storfamilie og alle bekjente, med investeringsstøtte og flyttestøtte, vil næringslivet i Finnmark blomstre

Hehe, ja du sier noe. Men ønsker vi egentlig å bytte ut finnmarkinger med vietnamesere da?

Jeg tenker på en bestemt nederlender, som lærte opp finnmarkingene i å markedsføre “Varangerlam” (får av prima kvalitet) . Ingen i Finnmark hadde tenkt den tanken

1 Like

Såvidt jeg har fått med meg går næringslivet i Båtsfjord og Finnmark ganske bra? Kanskje problemet heller er at det ikke tilbys nok av “de rette” jobbene? Kanskje er man ikke interessert i å stå og sløye fisk 8 timer om dagen men vil heller ha en utdanning i Tromsø, så flytter man sørover som “klimaflyktning”?

Forstå meg rett, jeg synes det er trist. Hele utviklingen på det norske arbeidsmarkedet er trist hvor hele næringsgreiner har blitt overlatt til utenlandsk arbeidskraft nærmest fordi vi selv er “for fine” til de jobbene. Det er tegn på et samfunn i forfall. Folk vil heller gå på trygd enn å ta enkelte typer arbeid virker det som.

Det var mange fiskeanlegg i Finnmark. Vardø -> nedlagt. Skarsvåg -> nedlagt.
Mulig det er et par igjen
Finnmark er Norges rikeste fylke: Uendelige mengder fisk (på nivå med Island), vannkraft, gass, olje, skog, mineraler, reindrift, Norges beste sportsfiske.
For å utnytte alt dette trenger de å 10-doble antall barn, samt beslaglegge strømmen av inntekter ut av Finnmark?

[quote=“kjell108, post:13, topic:4893, full:true”]

Finnmark er Norges rikeste fylke: Uendelige mengder fisk (på nivå med Island), vannkraft, gass, olje, skog, mineraler, reindrift, Norges beste sportsfiske.

Som jeg har prøvd å forklare thormothr, naturressurser er ingenting verdt dersom man ikke har folk som er villige til å utvinne og foredle dem.

For å utnytte alt dette trenger de å 10-doble antall barn, samt beslaglegge strømmen av inntekter ut av Finnmark?

10-doble vet jeg ikke, men faktum er jo at vi har negativt fødselsoverskudd i Norge nå og har hatt det helt siden abortloven i 1978 stort sett. Før var det slik at det var stort fødselsoverskudd på bygda, og overskuddet blei sendt til byene. Nå er underskuddet enda større i bygdene enn i byene antar jeg, og mye av den ungdommen man har flytter altså til byene. Hvordan man kommer seg ut av en slik ond sirkel aner ikke jeg.

Nuvel. Det er nok litt enklere å justere galskapen der man kan dyrke egen mat og hente ved og litt anna småtteri.Og sånt vil de selvsagt ha slutt på. Jeg håper jeg henger med lenge nok til å se om det er bittelitt vikingblodrester igjen i noen der ute når det strupes til et par hakk til ;-). Vår største utfordring er jo at vi er så forbanna lydige.

Nuvel. Det er nok litt enklere å justere galskapen der man kan dyrke egen mat og hente ved og litt anna småtteri.Og sånt vil de selvsagt ha slutt på.

Ah, sånn sett ja. Da er jeg helt enig i at det vil være atskillig lettere å bo på bygda. Men bare på visse områder og til et visst punkt. Man er like avhengig av jobb og inntekt som i byen f.eks. Men jeg har tenkt i de baner selv.

Et ikke-problem. Selskapene står i kø om å utvinne gass/olje i svarteste Sibir

Et ikke-problem. Selskapene står i kø om å utvinne gass/olje i svarteste Sibir

Men det er Russland. Man står også i kø for å jobbe innen olje og gass i Norge fordi lønns- og arbeidsbetingelser er ekstremt gode, og fordi det gir nokså høy status kombinert med fleksibilitet for bosted. Men står ungdommen i kø for å bli bønder, fiskere og fiskeforedlingsarbeidere i Finnmark?

Vestlige selskaper, som Exxon, står i kø. De innynder seg Putin for å få tillatelser

Kan vi holde oss til Norge?