Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det store påskuddet … for dystopi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/det-store-paskuddet-for-dystopi/

I WEF-manifestet Covid-19: The Great Reset gir økonomene Klaus Schwab og Thierry Malleret oss stemmen til de som ønsker den fremtidige globale styringen. Av Diana Johnstone. «Pandemien øker kanskje vår angst for å sitte i et lukket rom med fullstendige fremmede, og mange mennesker kan bestemme seg for at det å være hjemme for å…

3 Likes

To måter å presentere virkeligheten.

BBC vektlegger strukturell rasisme

RT vektlegger håndhevelse av maskepåbud.

1 Like

image

Et kort interregnum

I et fugleperspektiv lever vi nå i et interregnum mellom strenge, menneskelige hierarkier og framveksten av en oversjelelig superintelligens; et midlertidig samfunnsmessig kaos i den stadige tilpassinga til ny datakraft. Hvordan den framtidige superintelligens vil forstå røynda kan vi nok forstå like godt som en apekatt forstår menneskesamfunnet i utkanten av skogen. Om individuelle ego vil spille noen rolle vet vi ikke.

Det vi vet er at både planter og dyr er multi-cellulære organismer, og at dyrs primære atferdsstrategi er å unngå lidelse og forfølge velbehag. I det henseende er det mest meningsfulle i jordens historie at teknologiutviklinga snart vil eliminere lidelse, noe som, målt i individ og grad av lidelse, har størst betydning for dyra.

Vår rasjonelle oppgave er å unngå å skape så mye internasjonal kaos/konflikt at det truer vårt felles livsgrunnlag. Her ser jeg to tenkelige løysinger:

  • Et “pax romana”; ja, et globalt diktatur som i det minste unngår storskala innbyrdes krig de neste par tiåra.
  • Å bevege seg mot nasjonalt sjølstyre / ei rekke “øysamfunn”, der t.d. nordiske land trekker seg unna NATO og forholder seg nøytrale til ei interessekonflikt mellom “vesten” og Kina/Russland.

Personlig antar jeg at det er for sent for “vesten” å kontrollere østen. USA hadde et vindu etter andre verdenskrig, hvor de kunne skapt et “international atomic agency” som forbydde utvikling av atomvåpen, og i effekt skapt en verdensregjering. (Men som kjent ville jødene ha atomvåpen i USSR, der de ikke mista makta før på 60-tallet (og så måtte åpne USA).)

Gitt at isolasjon/pasifisme/ikke-aggressjonsprinsippet/nasjonalt sjølstyre er det fornuftige, så er trolig individuell økonomisk og moralsk frihet nøkkelen, da folk flest tjener på fred og vil uttrykke/reflektere slik interesse i samfunnet om de har mulighet til det, i motsetning til maktkonsentrasjoner som kan tjene på krigshissing, intervensjon og krig.

For at alle skal ha økonomisk & moralsk frihet, så må det eksistere stabil infrastruktur og ei trygg og ubetinga grunninntekt. I did the math, and it all adds up.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.