Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det som ikke er

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/det-som-ikke-er/

Naturdrap pågår. Kulturdrap pågår. Demokratidrap pågår. Av Siri Harr Steinvik. På søndag 21. juli gikk jeg tur i Nessadalen, i områder hvor det finnes spor etter at folk har levd her for 11.000 år siden: Dette er noen av de eldste funnene etter mennesker vi har her til lands. Jeg mintes historier fra da farmor…

4 Likes

Knust fjell flyr i lufta på Frøya, øya til kjærlighetsgudinnen vår, men jammen har det falt ned mange gullklumper også, skrevet av sorgfulle sinn som sprenges i filler. Her er nok et gripende bidrag: https://www.froya.no/nyheter/styggedommen-dere-rapporterer-om-er-sorg

Selv er jeg knust av sorg over Hovdetoppen, byfjellet mitt. Hadde enda Gjøvik hatt flere som folket på Frøya! Dere står urokkelige som fjell! Norges fjell! “Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene rokkes ei”, sang vi en gang på bedehuset. Ja, våre fedre sverget troskap til sitt fedreland. Nå har våre ledere brutt våre forfedres løfter. De som løftet fram vårt land. Vi knuser det.

2 Likes

Som om de var særlig interessert i hva vi mente i prosessen. Men det blir vel en stund til Frøya blir plaget med 5G, i motsetning til tettbygdingene i Trønder-energi.

Det kommer til å skje veldig mye vindkraftutbygging i Norge de nærmeste årene og spesilet før utgangen av 2021.
Siste rapport fra NVE for 2019 om ny kraft inneholder en del tall:

  • For tiden er det 21 vindkraftanlegg under bygging i Norge (noe som gir 8,5 TWh)
  • Ganske snart vil det startes opp bygging av ytterligere 29 nye vindkraftanlegg (med 7,6 TWh) i tillegg til disse 21, altså totalt 50 nye vindkraftanlegg.
  • Dessuten ligger det 14-23 nye vindkraftanlegg til vurdering (med 15 TWh) som kanskje også vil bli bygd, og det ganske snart.

(De 13 nye områdene som skal vurderes for vindkraftutbygging kommer i tillegg til de anlegg som her er nevnt).

Dette begynner å nærme seg totalt 70 nye vindkraftanlegg (med totalt 30 TWh) som trolig skal bygges innen utgangen av 2021.
Fristen for å få subsidiering går ut i 2021 og bare de vindkraftanlegg som bygges og settes i drift før utgangen av 2021 vil få subsidier og det i 15 år fremover.

Med andre ord: Det ligger an til veldig mye bråk og stridigheter fremover, og kanskje spesielt i de to nærmeste årene.

Her vil det altså bli bygget ut veldig mye dyr og unødvendig vindkraft (inkl oppgradering av strømnettet og nye utenlandskabler) samtidig som regjeringen ikke klarer å finansiere planlagt jernbaneutbygging og nye bymiljøpakker. En ganske merkelig måte å gjennomføre det grønne skifte på vil jeg si.

2 Likes