Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det skal bli lettere å sparke folk i Sverige

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/det-skal-bli-lettere-a-sparke-folk-i-sverige/

Den svenske regjeringa mottok 1. juni 2020 en utredning som foreslår at fagoreningene ikke lenger skal kunne stanse oppsigelser inntil Arbeidsretten har avgjort saka. Dessuten skal det bli lettere å si opp flere folk. Den danske avisa Arbejderen skriver om dette: Det skal være nemmere og billigere for arbejdsgivere at fyre ansatte i Sverige. Og…

2 Likes

Det har alltid gått over min begripels, - at noen skulle ville å fortsette å gøre en jobb,som er uønsket. Selv om tanken skulle være god, så er de bare de mest forherdede av oss, som kan leve slik - over tid. Mye bedre å angripe problemet med at de tvinger deg til det (å gjøre en uønsket jobb).

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.