Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det militærindustrielle farmasøytiske komplekset

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/det-militaerindustrielle-farmasoytiske-komplekset/

Det var fire stjerners general og president Dwight D. Eisenhower som først formet begrepet og beskrev situasjonen da han i sin avskjedstale til nasjonen 17. januar 1961 advarte mot det «militær-industrielle komplekset» som hadde innflytelse på alle områder i USA. «Dets totale innflytelse – økonomisk, politisk, ja åndelig – kan merkes i enhver by, i…

4 Likes

Tulsi Gabbards kampanjeapparat har nettopp anmeldt Google for å hindre ytringsfriheten til presidenkandidaten. Hvor ligger Google i dette landskapet?

1 Like
2 Likes

De har samme eiere, selv om frontmannene er forskjellig.

1 Like

Her til lands husker mange kanskje saken om den billige kraftmedisinen Campath som fikk en 40 dobling av prisen da Sanofi, som kjøpte selskapet som fremstilte medisinen, fant ut at den var svært virksom mot MS, multippel skelerose. Det skulle ikke være mulig for Sanofi å forvare en slik prisøkning når dette ble funnet ved en tilfeldighet.

Ikke en gang en kynisk heroinlanger vill 40 doble prisen etter han har fått en ny kundekrets hektet på stoffet. De ville ikke klare å finansiere det selv med kriminalitet, så mye penger kan de ikke skaffe. Men det kan den Norske Staten. Den Norske Staten har penger, og da blir prisen satt deretter av Big Pharma, en industri mer kynisk og grisk enn narkotikaindustrien, Big Pharma kan kalles en legal narkotikaindustri, et godt eksempel er hvordan de selger opiater.

Slik som Big Pharma driver, skulle det ha vært et folkekrav at selskapene nasjonaliseres. Men Big Pharma er en del av den globale storkapitalen, og deres politikere i alle politiske partier vil aldri kreve det. Hadde politikerne representert folk og land og ikke storkapitalen, ville de forlangt det forlengst.

6 Likes

Fint du husket denne saken. Politikerens rolle er å holde kjeft der NBIM (oljefondet) henter profitten sin. Det gir grunnlag for å øke sine lønninger, gjerne en ekstra månedslønn eller to - målt opp mot de “lavtlønnede”. Det er en skam å være vitne til hvordan fellesskapets “pensjonsfond” blir forfordelt. De fattigste som må søke sosialhjelp til livsopphold blir avspist til beinet, ved at den statlige overførte barnetrygden til kommunene blir fratrukket livsoppholdet av de fleste kommuner (!) Dette gjelder til de grader kommuner hvor AP dessverre har massiv oppslutning. Moxnes og Rødt vil ha dette ranet fjernet, all ære for det.

Sanofi og oljefondet fornekter seg ikke når det kommer til profittmuligheter som bidrar til økt klasseforskjell. Det er her politikerne bør vurdere sin overfladiske rolle når det kommer til samfunnsansvar. Et korrumpert demokratisk system, kjøpt opp av kapitalismen, har forlengst utspilt sin rolle. Det samme har skjedd med pressen - av samme årsak. For å understreke årsaken til den hinsidige prisøkningen du nevner kan vi bruke tall. (kilde: Marketscreener og nbim.no)

I Sanofi har Oljefondet 18,5 mrd direkte plassert i aksjer (+3,7 mrd i rentepapir) - noe som gir et eierskap på 1,97% på papiret. Her finner du også Vanguard med 2,36%, Dodge&Cox har 2,22% og BlackRock har 1,41%. LÒreal har hele 9,44%, men også her sitter vi godt i det. Foruten Bettencourt Meyers Family, som eier 33,1% av LÒreal har Nestle en eierpost på hele 23,2%. Under ser vi at Vanguard har 1,14%, oljefondet 1,02% og Blackrock har 0,69% osv.

Når vi ser litt på Nestle, ser dette selskapet slik ut: BlackRock 5.00%, Nestlé SA (selskapsstrukturen eier seg sjøl) 3.01%, Vanguard 2.72% og Oljefondet 2.43%. I rene tall sitter Norges Bank Investment inne med nesten 54 mrd i aksjepapirer og et par mrd i rentepapir i Nestle. Dette monsterkartellet som Oljefondet er en del av har fullstendig monopol på hele næringskjeden - fra krig til plaster, mat og medisin. Hvilke demokratiske prosesser disse kapitalkreftene forpakter er vi fullstendig klar over. Det er rake motsetninga av de demokratiske prinsipper vi ble oppdratt til å tro på. Nå vet vi så altformye bedre…

4 Likes

Et legemiddelselskap kan ha tre strategier for å produsere preparater: skal de satse på å produsere preparater som kan brukes ved forebygging av sykdom, ved kurering av sykdom eller ved lindring av sykdom.

Markedet for lindring kan vise seg å være veldig stort og veldig lønnsomt (livslangt kundeforhold så lenge det varer). Er de heldige kan de også regne med å oppnå mersalg ved at deres preparater gir bivirkninger som igjen må behandles med andre preparater etc etc.

Og er de ekstra kyniske kan et samarbeid med næringsmiddelindustrien gjøre at næringsmidler inneholder stoffer som kan fremkalle lidelser og kanskje sykdom. Stordata innheting av info om kundene og deres konsum knyttet opp mot data fra helseforetakene kan gi en indikasjon på slike (skjulte og evt lønnsomme) sammenhenger.

Dagens legemiddelmangel er en skandale. Og skyldes trolig et spill for å presse opp prisene ytterligere. Og kanskje også muligens for å lansere nye preparater som har en del bivirkninger som igjen gir merslag av andre preparater. Mulig at dagens legemiddelmangel også brukes som et virkemiddel for å få til konkurser, oppkjøp og sammenslåing i den internasjonale legemiddelbransjen (altså økt monopolisering).

En liten ting til: I det offentlige helsevesen snakker man om helsekøer, i de private helseforetak snakker man derimot om ordrereserver, hvilket i praksis er det samme.

2 Likes

Forholder det seg slik at lobby-apparatet til Big Pharma jobber bevisst for å gjøre og beholde befolkningen syk? For at etterspørselen etter deres medisiner skal opprettholdes? Jeg synes mye taler for det. Alle vet at sukker og et høyt inntak av karbohydrater gjør folk syke (fører til høyt blodsukker, insulinresistens, overvekt og kronisk metabolsk inflammasjon/betennelse). Samtidig er det påfallende hvordan både forskning, myndighetenes kostråd (anbefaler et veldig høyt inntak av karbohydrater) og media motarbeider denne forståelsen av sukker og stivelse. (Det er nærmest umulig å få innlegg i Aftenposten med dette budskapet) Samtidig tjener matindustrien på bruken av sukker. Det søte stimulerer etterspørselen og det gjør produksjonen billigere. Alt taler for at Big Pharma og matindustrien spiller på lag. Den farmasøytiske industrien er åpenbart tjent med en syk befolkning. Og de jobber åpenbart med å påvirke myndighetene og media for å kunne fortsette med denne kyniske virksomheten, slik denne flotte artikkelen på Steigan.no indikerer.

2 Likes