Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det kommende kuppet mot Trump

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/det-kommende-kuppet-mot-trump/

Reaksjonene på Donald Trumps møte med Vladimir Putin blant de politiske toppene og main stream media har vært så hysteriske at det kommer i en lasse for seg. Aldri tidligere har mediene og djupstaten i USA til de grader forsøk å hindre en president i å gjøre en viktig del av jobben sin, nemlig å…

4 Likes

Først starter man med å gjennomføre regimeskifte i andre land for å avslutte det hele med å gjennomføre regimseskifte i eget land. Det er nesten logisk at det kan gå slik.

Trumps forbrytelse er at han ønsker fredelige relasjoner med Russland, et land som ikke er i stand til å true USA (bortsett fra ved gjengjeldelse ved en atomkrig). Fred mellom stormaktene må være bedre enn en atomkrig. Flere neo-konservative leker med tanken om en begrenset atomkrig hvor Europa og Russland kan bli (delvis) atomslagmark mens USA i hovedsak går fri. Man skulle tro at det er veldig gunstig for Europa at foholdet mellom USA og Russland normaliseres. Selv om man misliker Trump så må man kunne innse at dette er en gunstig utvikling for et land slik som Norge når det gjelder spørsmål om krig og fred (handelsspørsmål bli en annen sak). Det var et demokratisk valg i USA som brakte Trump til makten og det skjedde med stor støtte blant helt vanlige mennesker i USA. Og dette valg kan altså føre til at Europa slipper å bli involvert i en ny storkrig på europeiske territorium. Dette er et veldig positivt trekk ved demokratiet til tross for svakhetene ved demokratiet i USA og til tross for alt man kan mislike ved Trump. Demokratiet i USA sikrer verdensfreden kan man vel si i denne sammenheng (selv om det ergrer mange i det politiske miljøet både på venstre og høyresiden).

Snåsamannen har spådd at Trump vil bli drept, kanskje får han rett. Det er mulig at ved et statskupp i USA så kan USA også gå i oppløsning som land. USA var i sin tid med på å splitte opp bla Jugoslavia, nå kan turen være kommet til USA selv.

3 Likes

Det er dessverre det militær industrielle komplekset som styrer, og ikke Trump. At flere krigs-hauker i Pentagon og i kongressen leker med denne forskrudde ideen er høyst bekymringsverdig. En krig med Europa som slagmark men som etterlater USAs fastland intakt, redder dollaren, og USA får igjen samme posisjon som etter 1945.

Er dette planen, er det derfor de ikke er redde for at USAs gjeld nå er rekordhøy og ikke betalbar?.
Skulle Europa bli lagt i ruiner, spørs det om det kan igjenoppbygges med dagens lave fruktbarhetstall på 1,5 i gjennomsnitt for europeiske kvinner, i 1950 var det på ca 3.0.

Et statskupp i USA er det verst tenkelige, et USA uoffisielt ledet av det militær-industrielle komplekset (MIC), offisielt ledet av generaler, og det med verdens største offensive krigsmaskin til sin disposisjon vil terrorisere verden, som den ikke gjør det allerede. Det vil bli en verden med USAs krigsmaskin på andre siden av forhandlingsbordet i alle henseende for alle land.

At MIC henretter Trump som JFK i tilfelle et kupp kan ikke utelukkes, men mer sannsynlig blir han avsatt, tiltalt for forræderi, og får husarrest frem til rettsaken. De tør kanskje ikke røre ham, en meningsmåling viser at 8 av 10 fra hans eget parti likte Helsinki møtet. MIC kan være redd for at et opprør kan få USA til å gå i oppløsning som du antyder.

2 Likes

Det eneste som bremser den amerikanske dypstaten med John Brennan som frontfigur fra et statskupp nå er tanken på Trumps Base i fly-over-america. Og det er her våpnene befinner seg.

Skal Trump overleve må han snarest ut på en ny vekkelsesturné i sine sterkeste valgdistrikter. Her er han suveren. Det styrker hans velgerbase, og begeistringen styrker Trump selv. Han gjorde en kjempetabbe ved å bli defensiv med sitt “would og would’nt.”

1 Like

Kanskje dette er planlagt, og en del av det som lederen for Council on foreign relations, Richard Haas kalte. “diffus makt”.
“The United States unipolar moment is over.International relations in the twenty-first century will be defined by nonpolarity.Power will be diffuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.”
s.374 True Story of the Bilderberg group.

3 Likes

Gatekeeper: Du er nok inne på noe meget vesentlig her. Det er antagelig disse kreftene Putin sikter til når han på en sikkerhetskonferanse to dager etter Helsingforsmøtet bl.a. sier: «Vi ser krefter i USA som gjerne ofrer de russisk - amerikanske relasjonene av hensyn til sine interesser i den interne maktkampen i USA. De ofrer også gjerne amerikanske foretningsinteresser og amerikanske arbeidsplasser. Få som de er er de ikke avhengig av russisk - amerikansk samarbeide. Dette er krefter som gjerne ofrer sine allierte i Europa og Midtøsten, inkludert Israel . . . De er faktisk villige til å ofre sitt eget land.

Vi har lært at en offentlig person alltid skal prioritere kjerneinteressene til sin egen nasjon over alt annet. Slik er det ikke i dette tilfelle. Satirikere ville kalle dem patetiske og ubetydelige. Slik er det ikke. Tvert imot er de meget mektige. Og de bedrar gjerne sine innbyggere til å godta beskrivelser og historier som normalt ikke holder vann og er hinsides enhver rasjonalitet.»

Putiins uttalelse kommer på en sikkerhetskonferanse i Moskva ganske umiddelbart etter møtet med Trump i Helsingfors. Under møtet i Moskva snakker Putin fra manuskript. Det kan kanskje være en interessant detalj at når det refererte blir sagt forlater han manuskriptet. Det var antagelig ikke planlagt informasjon.

En spekulasjon kan være: Er dette noe Trump og Putin har snakket om under sin en til en-samtale i Helsingfors? Manglende informasjom om hva denne samtalen handlet om har skapt panikk i Washington og det er reist krav om at tolken skal redegjøre under ed for hva det ble anakket om mellom Trump og Putin. Dette vil i tilfelle være et brudd med tolkenes etiske retningslinjer.

5 Likes

Han forteller noe om hva de snakket om her :

men man kan også lese kortene hos Soros, på project syndicate, og da mellom linjene, at nå handler det også om å styrke EU med sin EU hær, og det er antakelig det som kalles regionalisme, at globalistene bygger opp et helt nytt system med inndelinger av verden, som hver enkelt har indre selvstyre, og kanskje også er millitært selvstendige.
Jeg personlig tenker at det kan være det siste imperium som består av ti regioner og at veien å gå er å bli nærmere kjent med det som er forutsagt .
Dette krever litt studier.
Det er greit å ha Åp.17.7 og Daniel 2 ( 2.40 ) hvor alt gammelt blir ødelagt, med statuen over verdensriket i bakhånd, der romerrikets ingredienser er den del av det siste imperium det fjerde riket, og man kan jo bare se ned på slutten av seg selv, føttene for å konstantere at slutten består av ti.
Husk dine føtter står på en trygg profetisk grunnvoll midt oppe i det hele .Ef.2.20 der vi vet at det er forbigående og at det er en som kan forvandle seg til en “lysets” engel, og som er rasende, og vet at han har dårlig tid.

Friedrich Engels lurte også på hva som kom på sine siste dager, og prøvde å dekode.
Poenget er at navnet på den som kommer måtte tilsvare de kjente tallene.
Friedrich Engels skriver :
This solution was given by Ferdinand Benary of Berlin. The name is Nero. The number is based on xxx xxxx Neron Kesar, the Hebrew spelling of the Greek Nerôn Kaisar, Emperor Nero, authenticated by means of the Talmud and Palmyrian inscriptions. This inscription was found on coins of Nero’s time minted in the eastern half of the empire. And so — n (nun)=50; r (resh)=200; v (vau) for o=6; n (nun)=50; k (kaph)=100; s (samech)=60; r (resh)=200. Total 666.

Friedrich Engels som var tysk, og som hadde mye kunnskap om ordet , og studerte Åpenbaringsboken de siste årene han levde, og han syns det var en enkel bok å forstå. Marx /Engels arkivene, søkeordet er “five is fallen”.
Frederick Engels; 28 November 1820 – 5 August 1895
Det han skrev er i arkivene datert til året før han døde.
Works of Frederick Engels 1894
(exact phrase : five is fallen)
https://www.marxists.org/archive/marx/

…" når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen."
Var en av de fem første keiserne, som skulle gjenoppstå i noe som liknet mye på romerriket.
Han tolket det hele som et narrativ med Romerikets syv første keisere og en ukjent nr 8 ( X-faktor )
De syv hoder er syv fjell, som kvinnen (Babylon ) sitter på, og de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennu ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang.

De hadde kun litteraturen den gangen.
Han mente dette var skrevet under den 6. romerske keiser, som var Galba, og regjerte år 68-69 Den 7 keiser holdt seg bare en kort tid.( 3 mndr + 1 dag ) Så han konkluderte med at det var en av de 5 første romerske keiserne som skulle bli den 8 keiser, for en av de fem skulle selv være den åttende.
Dette betydde at han som skulle gjenoppstå var samme type som en av de fem som var falt på den tiden åpenbaringsboken ble skrevet, " fem er falt" en er nå, fører oss til den som "er nå " er den 6 keiser, som regjerte da Åpenbaringsboken ble skrevet, som var Galba år 68-69 etter Kr. De fem som var falt var da :
Augustus, Tiberius, Caligula,Claudius, og Nero.
Så Galba ( nr 6 ) ( årstallet er jo gitt i listen over romerske keisere.)
Så Otho.( nr 7 )
Dette vi ser på det profetiske bildet i Daniels bok, er metallene i statuen symboler for flere tidligere verdensriker, Det Babylonske, Persiske, greske og det siste fjerde riket er Romerriket pluss det gjenoppståtte romerriket som er slutten. Jernet symboliserer romerriket på leggene, også nederst i føttene, slik romerriket kom historisk sett etter det hellenske riket til Alexander den store, og som vi ser av bildet med statuen, kommer romerriket, jernet tilbake på slutten. Føttene er delvis men blandet med leire = svakheten, hvor de strategiske svake punktene ligger.

Leser man hos Soros, i forbindelse med Trump sitt møte kommer konturene av et sterkere millitært EU til syne mellom linjene hos globalistenes kommentar , og ser det ikke også i kommentaren ut til at de mener at Norge bør løsrives fra Nato og koble seg til EUs hær, som jo blir den regionen vi er tillagt å sortere under. Vi må ha bak øret at nasjonalstatene skal jo ikke være der i denne overbyggende nye verdensordenen. Huff. Grøss.

"In this Big Picture, Carl Bildt suggests that NATO member states
( herunder Norge ) can no longer count on the US to uphold its commitment to mutual defense. And Javier Solana argues that Trump’s contempt for US allies has further underscored the need for Europe to see to its own defense.
Her er nok alt timet og tilrettelagt.

Dette føyer seg jo inn i rekken av indikasjoner på at regionene som er planlangt for den nye verdensorden skal gies indre selvstyre og økende makt.
Som det bildet du brukte med malerstilen med prikkene på lerretet, så ser det ut til at det foreløpig kommer det til syne et sterkere millitært EU som Global Citizen-Erna foss-ror for å imøtekomme.
Stå på din faste grunnvoll Ludvig.

Trump har økonomiske muskler og kunnskap om media og business. Det gjør han mer selvstendig fra etablissementet enn mange andre presidenter før han. Men han spiller spillet men han vil ikke ha krig. Kupp, kanskje men da blir det en juridisk kupp der de åtaler han før noe trur jeg da.

Han har zionistene på sin side. Tipper det holder- foreløpig.

Husker at jeg så en ganske gammel liste på ord som visstnok gjorde utslag i NSA systemet, og denne under er kanskje 20 år ? Blandt dem var “Trump” så han har nok blitt tatt godt vare på en god stund.
1998 liste.
http://attrition.org/misc/keywords.html