Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det kjemiske landbrukets stille folkemord


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/det-kjemiske-landbrukets-stille-folkemord/

Av Øyvind Andresen. Argentina er en av verdens ledende produsenter av soya som eksporteres til dyrefor i Europa og Kina. Soyamarkene strekker seg over den enorme pampasen i områdene rundt Buenos Aires. Mengder av ugressmiddelet glyfosat sprøytes med fly over markene og fører til store helseproblemer for landsbybefolkningen. I realiteten foregår det et stille folkemord. …


#2

For de som ønsker å se hvordan et profittfritt landbruk underlagt lommedemokratiet kan fortone seg, anbefaler jeg et besøk til Rosendals Trädgård ved Stockholm.


#3

Saken illustrerer også farene ved å tillate internasjonal konkurranse i jordbruket.


#4

Argentina har også nå nylig fått et lån på 400 Milliarder fra IMF, og det er forbindelser mellom IMF og Mosanto. IMF, Verdensbanken og Mosanto prøver bla å introdusere genetiske planter i Ukrainas jordbruk, som til nå har forbudt GMO mat. IMF forsøker å utnytte Ukrainas ustabile situasjon ved å tilby lån, mot at Mosanto får matjordareal til sitt prosjekt. Verdensbanken har gitt Ukraina lån mot at utenlandske investorer får kjøpe matjord.

Tidligere i 2001 tok Argentina opp et stort lån fra IMF, og fem år senere brøt daværende Kirchner med IMF og sa aldri mer. Nå har altså nåværende president Merci sett seg nødt til å be IMF om 400 Milliarder, og vil det si at det er IMF som nå styrer Argentina, med Mercis regjering redusert til en rådgivende forsamling? I Mercis nærmeste sirkel av rådgivere skal høyere ledere fra Mosanto være representert.

Hvordan kan nå Argentina komme seg ut det grepet som Mosanto har på landets jordbruk? Mosanto lovet i 96 at deres teknologi ville redusere bruken av sprøytemidler, men i dag bruker landbruket åtte ganger mer enn i 90. Bønder som protesterer har blitt utsatt for vold.

Vil lånet fra IMF gjøre at Mosanto får gjøre som de vil, for Argentina må eksportere mer for å betale lånene. Mosanto har tilogmed bedt regjeringen å stoppe skip med Mosanto GM modifisert soya last til det er klart at eierne har betalt royalties til Mosanto.

Som SHO påpeker: “Saken illustrerer også farene ved å tillate internasjonal konkurranse i jordbruket”. Det er alarmerende når Mosanto prøver å utnytte situasjonen i ustabile land som Ukraina ved å forsøke å få innpass med sin GMO teknikk i landbruket når landet har blitt hjelpeløst fanget av IMF lån.

Det sier også en god del om hvor mektig Mosanto er når en tidligere leder av Mosanto ble leder av USAs Food and Drug Administration (FDA), USAs motsvarighet til Næringsmiddeltilsynet. Mosanto har da også stor innflytelse i kongressen og i det Hvite Hus.

Den globale storkapitalen dikterer og bestemmer retningslinjene for matvareproduksjonen i mye av verden, og nå som Bayer har kjøpt opp Mosanto, kan presset på at Europa skal akseptere GMO mat øke, for EU har godkjent kjøpet.

Demonstrasjoner i Argentina mot at Bayer fusjonerer med Mosanto viser at de forstår faren ved denne GMO giganten, mens det ikke er tema i vestlig MSM. Virkelige representanter for et lands befolkning vil aldri tillate GMO mat og sprøytemidler i mat eller produksjon som gjør befolkningen i landbruksområder syke, eller selge landets matjord.


#5

Som Kissinger sa det - den som kontrollerer oljen, kontrollerer nasjonene, den som kontrollerer maten, kontrollerer menneskeheten.