Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det katastrofalt dyre amerikanske militærvesenet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/det-katastrofalt-dyre-amerikanske-militaervesenet/

Av Philip Giraldi Det forbløffende poenget med grafen under er at Russland er i stand til å bruke 14 ganger mindre enn USA og NATO tilsammen og likevel få utrettet omtrent det samme. Russland er på ingen måte underlegen USA når det gjelder våpen, og på noen områder, betydelig større. Legg til Kina, et annet…


#2

Relatert… En kamrat er politi i NY. Han fortalte meg om den gode lønnen han for og han kommer å få en tidlig og god pensjon. Men som han fortalte meg. De hater oss. Dvs de som ikke er i systemet. 98% med ironi. Militære går samme vei også i Norge + politi. Men som han også sa. Jeg gir fan… Man står seg selv nærmest. I sum en farlig vei det går… Men fragging lær bli populært;) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fragging


#3

Klassekampen skriver i dag på førstesida om striden om forsvaret.
" US Marines rykker inn"

AKTUELLT NÅ.
Er det noen som har en link til øvelsen som var i dag med F-16 ?
Eller var det ikke F- 16 de 4-5 flyene som var på vingene i dag ?
Det hadde nok sammenheng med overvåking i forbindelse med at Putin sendte rekordflåte ut i Barentshavet.
Norske myndigheter ble ikke varslet.
Artikkelen er fra IDAG 13 juni.

URO i Forsvaret :
Mange ansatte ved Andøya flystasjon teller på knappene om de skal slutte i Forsvaret etter at politikerne i november i fjor bestemte at den maritime patruljevirksomheten (MPA) skal flyttes til Evenes når de nye P-8 Poseidon overvåkingsflyene skal innfases i 2022-2024. I stedet opplever skvadronen en begynnende personellflukt, som gjør at skvadronen ikke greier å løse oppdraget sitt, som er å overvåke russiske flåtebevegelser i Nordområdene.
https://www.aldrimer.no/vi-blir-ikke-tatt-pa-alvor/
På et gruppemøte i Arbeiderpartiet og etter internt strid i partiet, har Ap endelig bestemt seg: Andøya flystasjon skal legges ned. Basen for de maritime patruljeflyene (MPA) skal fortsatt flyttes til Evenes flystasjon.
MPA-miljøet på Andøya flystasjon er betraktet som verdensledende. Flyttingen av dette unike fagmiljøet har skapt strid og bekymring, blant annet grunnet frykt for kompetanseflukt – da mange av personellet har uttalt at det ikke er aktuelt for dem å bli med på en flytting til Evenes. I tillegg har forhold knyttet til arealbehov, luftvern, samarbeidet med etterretningstjenesten og behov for mottak av allierte styrker vært mye omdiskutert.
https://www.aldrimer.no/ap-gir-dodsstotet-til-andoya-flystasjon/
Nå er det avgjort: Arbeiderpartiet vil legge ned flybasen på AndøyaEtter det NRK erfarer vil Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag gå inn for å flytte de operative overvåkningsflyene til Evenes og legge ned flybasen på Andøya.


"Omstillingen og den planlagte flyttingen av de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes gjør at det knaker alvorlig i sammenføyningene. Forsvaret har ikke evnet å drive prosessen på en spesielt god måte, uansett hva man måtte mene om MPA-miljøet bør ha tilhørighet på Andøya eller Evenes. Det som nå skjer kan få store og negative konsekvenser for Norges evne til maritim overvåking av nordområdene.
P-3 Orion er spesielt viktig i jakten på russiske ubåter. Ubåtene utgjør en strategisk kapasitet. Det er helt avgjørende for NATO å ha kontroll på hvor ubåtene fra den russiske Nordflåten befinner seg til enhver tid.
REVENDE OVERGANG: Luftforsvaret skal med start fra 2021-2022 fase inn fem nye P-8 Poseidon overvåkingsfly (t.h.) og utfase dagens P-3 Orion (t.v.). Her stiller forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, flankert av luftforsvarssjef, generalmajor Tonje Skinnarland, og sjef for 133 Luftving på Andøya, oberst Ingvild Jensrud opp til fotografering i etterkant av Andøya flyshow lørdag 24. juni 2017. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO

Dersom det er noen som tror at det som nå skjer på Andøya er forsvarsansatte som bare syter og lager problemer fordi de ikke har fått viljen sin og nå må flytte til Evenes, bør sette seg bedre inn i saken. Dette handler om hva som skjer med Norges forsvarsevne. Men la meg få konkretisere hva som er dynamikken for den enkelte ansatte ved å bruke et eksempel som er lett å skjønne med tanke på egen privatøkonomi. Utfordringen for personell som faktisk ønsker å være med på flyttelasset til Evenes i 2021-2022 er at de kan ende opp med å ikke ha råd til å bli med. Da forsvarssjefen og deretter regjeringen slapp nyheten om at man ønsket å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime patruljeflyene til Evenes, falt bunnen helt ut av boligmarkedet på Andøya. Dersom du skal selge bolig på Andøya og flytte til Evenes, risikerer du i dag å tape millionbeløp på salget, for deretter å måtte kjøpe ganske dyrt. Det innebærer en mulig mergjeld i millionklassen for de fleste som er fastboende på Andøya i dag. De som pendler, er ikke så sterkt berørt og dermed langt mer fleksible. Men fastboende personell er det verre med.
https://www.aldrimer.no/forsvarssjefen-taler-med-to-tunger/

EXIT 333 SKVADRON: Ivan Karlsen (43) ser allerede seg rundt etter nye jobber. Han er i dag maskinist på P-3 Orion ved 333 Skvadron på Andøya flystasjon. Her avbildet sammen med kona Therese Karlsen (41) og deres datter Elise (15) utenfor deres hjem på Andenes.
https://www.aldrimer.no/det-kommer-til-a-bli-kollaps/

Dersom regjeringen ikke snart tar grep for å avverge en videre kompetanseflukt,

kan USA ende opp med å måtte ta over hovedansvaret for maritim patruljering i Barentshavet og langs norskekysten i nord."
Les mer her
https://www.aldrimer.no/forsvarssjefen-taler-med-to-tunger/
https://www.aldrimer.no/maritim-overvaking-i-nord-kan-bli-lammet/
Vil Ap at vi skal bli mer og mer avhengig av USA ?