Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det islamistiske terrornettverket i Danmark

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/det-islamistiske-terrornettverket-i-danmark/

20 personer er arrestert av dansk politi for å ha forberedt terror over hele landet. Danmarks radio skriver: «Onsdag eftermiddag indledtes en stor politiaktion på tværs af syv politikredse over hele landet.Her blev 20 adresser ransaget og omkring 20 personer blev anholdt på baggrund af en mistanke om forberedelse af terrorangreb med et militant, islamistisk…

3 Likes

Den umiddelbare konsekvensen av tapet i Syria er at “Jihadister” - egentlig leiesoldater - ikke kan fø familien sin når de mister sine $100 per dag, med mindre de kan få andre tilbud om engasjement av USA / NATO / Saudi-Arabia. Alle, eller 90% av terror i Europa er av etterretning (deep state). Det var aldri noen drap i Charles Hebdo.
Al Qaida i Iraq angrep sivile Shia-muslimer - muslimer - først og fremst. Formålet var å skape krig mellom Shiaer og Sunnier.
Siden det er deep state som er terroristene, alle vestlige land er full av terrorister. Norge har formodentlig 10.000 flere terrorister a la Breivik.

2 Likes

Den globale storkapitalen driver krigføring mot Vesten med ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA-land. Målet er bla økonomisk kollaps, så vestlige land må ta enorme lån fra storkapitalens Verdens-bank og IMF og komme under deres administrasjon, deres ikke-militære måte å ta over land og stater.

Med stor suksess, bare med et innslag av omtrent ti, femten prosent av befolkningen, har innvandrerne fra MENA-land bundet opp bare ordensmaktens ressurser med nesten hundre prosent, de gjør lite annet enn å etterforske deres kriminalitet. Hvis alle sakene mot dem de henlegger hadde vært etterforsket, vil kapasiteten til ordens-maktene være strukket til over bristepunktet.

Mange innvandrende muslimer får flyktningstatus i vestlige land, hvor de kvitterer for gjestfriheten med å samle seg i parallellsamfunn hvor de dyrker kulturen de tok med seg fra hjemlandet, og motsetter seg integrering blant de for dem vantro, som gir de bolig, inntekt, skolegang og sosial sikkerhet.

Sett fra et storkapitalen som står bak og bruker masseinnvandringen fra MENA-land som våpen, blir dette en form for asymmetrisk krigføring: - vertbefolkningene i vestlige land sørger for sosial infrastruktur for muslimske terrorister og deres sympatisører som går til angrep på dem. Den vestlige toleransen, gjestfriheten og generøsiteten utnyttes og brukes mot dem, og det vil bli Vestens bane.

Samtidig går de vestlige vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget kontinuerlig tilbake i antall, fødselsratene blir bare mer og mer negative år for år, de blir eldre og svakere med færre yngre. Samtidig har innvandrere fra MENA-land en sterk positiv fødselsrate, de bli flere og flere med flere yngre per eldre. Dette gjør de bare mer aggressive ovenfor vertbefolkningene, og kriminalitet og terror mot vertbefolkningene vil bare øke.

Når det meste av ressursene på alle budsjetter bindes opp av et lite antall ikke-integrerbare hvor de fleste ikke kan kvalifiseres til et europeisk arbeidsmarked og dermed ikke i den produktive delen av økonomien, må det ende i et økonomisk, sosialt og kulturelt kollaps og som et sjokk på vert-befolkningene, akkurat som planlagt av den globale storkapitalen som står bak.

For dette har blitt og er systematisk underrapportert og under-kommunisert av storkapitalens europeiske presse og media helt fra multikulturismen startet, og alle kritikere drives tilbake med rasismebeskyldninger til det er for sent og ødeleggelsene går av seg selv. Mange observatører vil si at det punktet allerede er nådd.

2 Likes

Jeg regner det som feil å kalle al Qaida for “muslimske terrorister”. De er betalte terrorister, og det er vi som betaler dem. De er mest av arabisk opprinnelse, og får beskjed om å la skjegget gro. Når VICE.com (ISIS media) intervjuet dem sa de alle som en at de var “fanatiske muslimer”. Det var skriptet.
Det er vi som er terrorister. I Libya (nå 250.000 døde oppgitt som resultat) var ISIS våre soldater. Så ble de sendt til Syria, en krig planlagt 2 år i forveien av britene. Formålet med å angripe Syria var at Syria er veien til Teheran. Det er ikke ISIS som planlegger å angripe Teheran, men oss. Det er vi som er hitlerister.
I Afrika finner vi bombeaksjoner med hundrevis av døde jevnlig. Det heter at det er “ISIS”. Men det er AFRICOM eller noe slikt. Noen terrorister drives av Franrike og vil være fransktalende

https://crwflags.com/fotw/images/u/us^soca.gif

1 Like

Det kan jeg isolert sett være enig i, det er sterk mistanke om at det er CIA, MI5 etc som står bak. Det er blant annet merkelig at det alltid blir funnet id-kort på åstedene etter de store aksjonene, fra 9/11, Charlie Hebdo og til drapene på de norske jentene i Marokko.

2 Likes

Siden dette tilsynelatende er en marxistisk nettavis, og - konfirmert - en nettavis for venstresida, så føler jeg meg tvungen til å si at dette dreier seg om mennesker fra arbeiderklassa som er blitt utbyttet av kapitalismen og føler seg presset til å drive terror. Som respons på dette er det inhumant å demonisere den fredelige religionen Islam, og det er like inhumant å innføre visumplikt i Skandinavia som det hadde vært inhumant å gjøre dette for 50 år siden. Velg kjærlighet, og ikke hat.

Her på dette forumet er vi alle enige om at mellommenn i byråkratiet kan synse og føle hva de ønsker å bruke penger på, og når våre folkevalgte føler for å importere den tredje verda til våre land, så må vi respektere dette.

hilsen
thormothr den gode

Her er det ingenting jeg er uenig i. Det skjer ikke ofte.

En liten digresjon, sånn bare for morro skyld. Al Qaide-Databasen, et navn som ble brukt av den Franske etteretningstjenesten og som ble værende da USA mottok en fransk rapport om de amerikanske muslimske leiesoldatene i Afghanistan. Jeg husker ikke navnet på ham, men den franske etteretnings offiseren som informerte oss om dette sitter inne for landsforæderi i Frankrike, tror jeg.

1 Like