Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det haster for kurderne å alliere seg med Assad

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/det-haster-for-kurderne-a-alliere-seg-med-assad/

Tyrkia er i gang med sin lenge varslede og illegale invasjon i Nordøst-Syria. I god orwellsk tradisjon kalles invasjonen Operation Peace Spring. Tyrkia har ført krig mot Syria siden 2011 og har støttet IS, al-Qaida og andre terroristgrupper i forsøket på å styrte Syrias lovlige regjering og ta et skritt i retning drømmen om det…

6 Likes

Det er for sent for kurderne å alliere seg med Syria nå. De har ikke spilt kortene sine særlig godt. De burde inngått en klinkende klar allianse med Syria for ca 1/2 - ett år siden. Først gamblet de med amerikanerne, også gamblet de om å hinte om en allianse med Syria. Nå har Erdogan forpliktet seg til en operasjon, og hele bordet er ferdigduket med avtaler med Assadregjeringen og nyinkjøpte våpen fra Russland og det hele. En allianse for kurderne vil finne sted fra et svært redusert utgangspunkt nå.

2 Likes

Det er meningsløst å kritisere amerikanerne. De har aldri gjort annet enn å forlenge lidelser og medført høyre dødstall med sitt nærvær. Når USA under Obama, motvillig gav luftstøtte til hardt pressede kurdere, som den gang som nå kjempet sin egen kamp. De fikk flystøtte og noen hundre soldater som skulle trene opp kurdiske militser.
Mitt spørsmål er hvor lenge USA skal fungere som levende skjold Tyrkia ikke tør angripe. Hvor er EU?
Tyskland og Frankrike har vært mest opptatt av å forsure forholdet til USA og å snike seg unna Nato forpliktelsene. Det eneste som kan løse situasjonen er diplomati og kraftige økonomiske sanksjoner mot Tyrkia, hvis de fortsetter “fredsoperasjonen”
Europa har brukt USA og Tyrkia til å gjøre drittjobbene i mange år, for samtidig å kritisere alt disse landene gjør

Hvis jeg har forstått deg rett så ønsker du å formidle at det er synd på Kurdiske terrorister i Syria? Stemmer det?

2 Likes

Kurdistan eksisterer allerede:

Det er aldri for seint. De har et stående tilbud. Det skulle ikke forundre meg om det er noe av hensikten med invasjonen.

Undres hvordan YPG/SDG nå skal kunne samarbeide med Assad/Syria - Russland, og samtidig forholde seg til deres fiende de amerikanske og YPG/SDG styrkene som fortsatt står, og trolig vil fortsette å stå, i størstedelen av YPG/SDG - USA okkuperte nordøst-Syria som ikke omfattes av den 30-40 km brede “Safety zone” som Erdogan/Tyrkia vil skape i Syria langs Tyrkias grense…

Assad talte til kurderne i går. Han sa at kurderne ikke vil få hjelp av andre enn dem selv, og at om de ikke er beredt til å kjempe sp vil de ende opp som slavene til Ottomanerne, som han kalte dem. Det høres ikke ut som et stående tilbud for meg. Det virker heller ikke særlig sannsynlig at Syria skal stille noe opp mot Tyrkernes overlegne styrker for å redde kurderne som tross alt har krenket syrisk territorium frem til nå, gitt ordlyden til Erdogan om å sikre Syrisk suverenitet.

USAs militære innmarsj og tilstedeværelse i nordøst-Syria er like ulovlig ihht. all gjeldende Internasjonal lov ( FN konvensjonen - Folkeretten, UN Charter ) som Tyrkias innmarsj i Syria nå er ihht samme.
Det er slett ikke meningsløst å kritisere USA.

USA lyver omtrent om alt de foretar seg av militære (og andre) operasjoner rundt om i verden.
USA svikter omtrent alltid sine allierte i slike operasjoner. Slike allierte blir nærmest alltid brukt og misbrukt av USA inntil USA har fått det USA anser gavner seg selv nok. Det USA gir sine vasaller er smuler i den store sammenheng.
USA er en supermakt. Supermakter har ingen allierte, kun vasaller og fiender.

2 Likes

Talte han til kurderne, eller til lederne deres? Det er forskjell på det. Kurderne er brikker i et spill, men også en stor torn i siden på Tyrkia , og ikke minst den tyrkiske befolkningen. Det vet jeg av egen erfaring.
Syria har tradisjonelt hatt et godt forhold til kurderne. Det vet jo også den krigstrette sivilbefolkningen. det har også vært jevnlige demonstrasjoner mot SDF i kurdiske områder.

Nå finner jeg det selvfølgelig ikke igjen. Kort klipp på 30 sek. Det var typisk tale til folket, der han henvendte seg til kurderne slik jeg oppfattet det, ikke lederne som sådan.

Jeg kan ikke tenke meg at Syria vil nekte noen av sine egne statsborgere å fortsette å bo i Syria. Å drive med kurder-nasjonalisme, derimot- er nok dødfødt nå.

Disse “egne statsborgerne” har alliert seg med selve nasjonen som står bak Syriakrigen i sin helhet, nemlig USA. Dersom ikke det signaliserte et utenforskap, så vet ikke jeg. Jeg kan forestille meg at den syriske regjeringen ikke løfter en finger for dem.

De ga amnesti til Al-Nusra- medlemmer, hvorfor skulle de ikke gjøre det med kurderne?

For det første er amnesti noe ganske annet enn en allianse, og for det andre så er situasjonen med Tyrkia som angriper en ganske annen enn den kontrollerte situasjonen der Syria formidlet amnesti til en gruppe som de bekjempet selv.

Nei - det blir ingen allianse før kurderne skifter ut lederne sine. De skulle være modene for det.