Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Det globalismen gjorde var å overføre USAs økonomi til Kina


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/det-globalismen-gjorde-var-a-overfore-usas-okonomi-til-kina/

«Hovedproblemet med den amerikanske økonomien er at globalismen har dekonstruert den. Utflagging av amerikanske arbeidsplasser har redusert amerikansk produksjons- og industrikapasitet og tilhørende innovasjon, forskning, utvikling, forsyningskjeder, forbrukernes kjøpekraft og skattegrunnlag for statlige og lokale myndigheter. Bedrifter har økt den kortsiktige fortjenesten på bekostning av disse langsiktige kostnadene. Faktisk ser vi at den amerikanske økonomien…


#2

Trump transcript, hvis noen vil lese talen :
“We are winning against China. They’ve lost two and a half million jobs in a very short period of time. They want to make a deal. It’s got to be a deal that’s good for the United States, where they want to make a deal — probably, we will make a deal.”

Les også : Nå rakner det for Trump
Kommentar til det :
Det er sagt at Trump leker katt og mus med pressen, og trunews mener at han prøver å unngå mer oppmerksomhet for Epstein saken…


#3

Stakkars Kina, som hadde en slik stolt arkitektur-tradisjon, som vi yndet å kopiere her i Vesten under kolonitiden. Nå er det de som kopierer oss, hvordan kan kineserne være så dumme?

Our generation has willingly chosen to promote and build anxiety-producing buildings, while at the same time destroying what is left of life-enhancing geometries. The media is successful in convincing the rest of the world to import these designs into the remotest regions of the world, and to erase their own architectural traditions. The developing world has been sold the image of anxiety-producing architecture as the key to modernization, and as being essential for social and economic progress. – Nikos A. Salingaros, Twelve Lectures on Architecture, page161

Guangzhou, du har solgt Kinas sjel!


#4

Ps! Vil legge til at kineserne, paradoksalt nok, nå utvikler noen av de beste forskerne på ny urban teori, hvor jeg her særlig vil nevne professor Bin Jiang, som for tiden holder et professorat i Sverige, hvor han arbeider på et forskningsprosjekt for EU om videreutvikling av Alexanders generative koder: https://www.researchgate.net/profile/Bin_Jiang3

Du verden hvor aktiv Jiang har vært siden sist jeg var innom forskningen hans! Underlig dette, her driver vi på i Mjøslandet for å tilintetgjøre alt som er igjen av livgivende geometri, både urban og rural geometri, samtidig som vi raserer fedrelandet med vindindustri, så har vi Kinas kanskje fremste ekspert på livgivende geometri rett over grensa. Hvilken velsignelse, som norske arkitekter, politikere og byplanleggere totalt overser! Er så mye å lese, men ser jeg må forsøke å ta igjen litt av etterslepet på hva Bin Jiang holder på med for tiden.

Christopher Alexander, hvis arbeider skal legge grunnlaget for vårt nye land, sammen med lommedemokratiet, når vi får sparket på sjøen satanistene som nå regjerer i statsadministrasjonen og arkitekturbransjen, er en gammel mann nå. Godt å se at kineserne gjør en slik god jobb i å videreutvikle hans forskning. Professor Bin Jiang er på ingen måte alene blant kineserne om å interessere seg for Christopher Alexander! I Norge er jeg dessverre alene. Men Kinas skarpeste hjerner er på min og PermaLivs side!


#5

Har det noen forbindelse til " Smart cities" og “bærekraftig utvikling” ?

Overvåking via lyktestolper :

"The Current by GE CityIQ solution, powered by GE is built on Intel® technology and provides a universal intelligent node that can be installed on any streetlight pole.

These intelligent nodes can instantly see, hear, feel, and talk using optical sensors, acoustic sensors, and environmental sensors that collect temperature, pressure, humidity, vibration, noise, lighting, and compass data. Intel technology provides the advanced processing and edge analytics needed for these compute-intensive functions.
(Min uthevelse )

Initiativene “bærekraftig utvikling” og “global styring” fra Rockefeller CFR og dens mange tilknyttede selskaper, inkludert FNs organisasjon, er i farta. En av disse er “Smarte byer” -prosjektet. I mai arrangerer de kinesiske kommunistene en amerikansk konferanse om “Framtidens byer: Smart, spenstig og bærekraftig” med fokus på datainnsamling og informasjonshåndtering.

Konseptet “smart by” inkluderer et gjennomgripende overvåkingssystem basert på trådløse nettverk og “tingenes internett”. General Electric, en CFR-bedriftspartner og promotør av teknologien, setter i gang et stort pilotprosjekt i San Diego i år. Deres markedsføringsmateriell beskriver glødende “Digital City of Tomorrow” på typisk Disney-lignende måte:

"For å bygge blomstrende byer, samarbeider GE Current med bylederne for å gjøre sitt allestedsnærværende lysnettverk til en digital infrastruktur. Med den ‘fremtidssikrede’ byen i tankene, er Current’s CityIQ, en unik intelligent node innebygd med mange sensorer, utvidbar gjennom luftoppgraderingene … med tilkobling til nærliggende enheter og [muligheten til å gjøre flersensor-fusjon over en sikker skyforbindelse … Installert på en hvilken som helst gatelysstolpe, forvandler den en bys belysningsinfrastruktur til en alt- kunnskap, data intelligence-nettverk …som fanger allestedsnærværende data "

Ressurs sider her på Modern History Project : ( Informative bra nettsider )
https://modernhistoryproject.org/mhp?News=535


https://smartcitiescouncil.com/

Erna leder pådrivergruppa for FNs bærekraftsmål, der kineseren Jack Ma er med. ( Alibaba )

Engelsk artikkel jeg har brukt google oversettelse på.
( utdrag )

Artikkel : " Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens"
Den kinesiske regjeringen planlegger å lansere sitt sosiale kredittsystem i 2020. Målet? Å bedømme påliteligheten - eller på annen måte - til 1,3 milliarder innbyggere

Alibaba røper ikke den “komplekse algoritmen” den bruker for å beregne antallet, men de avslører de fem faktorene som er tatt i betraktning. Den første er kreditthistorie. For eksempel betaler innbyggeren sin strøm- eller telefonregning i tide? Det neste er oppfyllelseskapasitet, som den definerer i sine retningslinjer som “en brukers evne til å oppfylle kontraktforpliktelsene”. Den tredje faktoren er personlige egenskaper, og verifiserer personlig informasjon, for eksempel noens mobiltelefonnummer og adresse. Men den fjerde kategorien, oppførsel og preferanser, er der det blir interessant.
Men her er den virkelige kickeren: en persons egen poengsum vil også bli påvirket av hva vennene sine på nettet sier og gjør, utover sin egen kontakt med dem. Hvis noen de er koblet til online-innlegg, har en negativ kommentar, vil deres egen poengsum også bli dratt ned.
Kinas tillitssystem kan være frivillig ennå, men det har allerede konsekvenser. I februar 2017 kunngjorde landets høyeste folkerett at 6,15 millioner av innbyggerne hadde fått forbud mot å ta fly de siste fire årene for sosiale ugjerninger. Forbudet blir pekt på som et skritt mot svartelisting i SCS. “Vi har signert et memorandum … [med over] 44 myndighetsavdelinger for å begrense ‘diskrediterte’ mennesker på flere nivåer,” sier Meng Xiang, leder for den eksekutive avdelingen i Høyesterett. Ytterligere 1,65 millioner svarteliste kan ikke ta tog.

Å dele det Sesame Credit omtaler som “positiv energi” på nettet, fine meldinger om regjeringen eller hvor bra landets økonomi klarer det, vil få poengsummen din til å gå opp.

Minner igjen om at lista over amerikanske selskaper som dro til Kina, finnes i boka som kommer i oktober, og kan forhåndsbestilles : “The Killing of uncle Sam.”


#6

Dessverre, økomodernistene avskyr Christopher Alexander. Bare å se til nye Hurdal Urbane Landsby. Planen er god i bunn, men så lenge den gjennomføres på modernismens grunn, blir det ikke annet enn økomodernisme uten levende struktur. Frederica Muller, som la grunnplanen, er dyktig, og har vist at hun behersker levende struktur. Men så skal liksom finishen utføres av Helen & Hard, som er hardbarkede økomodernister.

Designet og bygget av Frederica Muller:

Helen & Hards økomodernistiske alternativ i Hurdal:


#7

For mange år siden leste jeg en godt underbygget artikkel, som påviste at de som tjente på kolonialismen ikke var land, men de som opererte i mellom - shipping og finans. Det er fortsatt gyldig.
Det er nærmest ingen grenser for hvor mye som kan fanges i gapet mellom ulike myndigheter.

Europas mørke middelalder hadde også sitt opphav i dette- da de var ofre for carry-trade og Bysantz uforstand.
I Bysants var det bare keiseren som kunne mynte ut gull, men lokale lensherrer myntet sølv - som var som veklsepenger - det vanlig folk trengte. For du måtte betale skatten din.
vekslingskursen var noe sånt som 1 : 14. Samtidig hadde India en vekslingskurs på 1:7.
Det betydde at det var svært lukurativt å veksle inn gull i Europa og veskle inn sølv i India. Dette tømte Europa for bruks-mynter, og vi fikk den mørke middelaldrer. Bysants ble rike på å fortolle trafikken.


#8

Cafebygget på Ramme gård ved Hvitsten i Vestby husket jeg igjen, siden jeg har vært der en gang med en slektning som viste meg stedet, men måtte lete litt, siden jeg hadde glemt navnet. Her var jo bildet, som jeg ser at du er fotografen .:slightly_smiling_face: ( Klikk Ramme )


Kan det være Gaia arkitekt Frederica Miller det skulle være ?
Frederica Miller er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia -gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø – og ressursvennlig bygging.

Foto her : http://permakulturdesign.no/utdanning/
FREDERICA MILLER ( se gaia arkitekter, Gaia Oslo )
https://www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo/arkitektur/103-ramme-gard


#9

Et problem med handelskrigen er at det skaper usikkerhet i næringslivet mht framtiden. Og denne usikkerhet gjør at investeringer utsettes. Lavere investeringer fører til lavere aktivitet i diverse bransjer og ansatte i disse bransjer og også i andre bransjer mister jobber og inntekter. Dette kan være med på å utløse en resesjon (økonomisk nedgang eller økonomisk krise).


#10

Ikke nødvendigvis. Bortsett fra i eksportsektoren, og den burde allikevel ha vært et overskuddsforetak.
Usikkerheten er knyttet til kreditt og rente, og det er faktisk noe som KAN styres, dersom vi ønsker det.
Men siden vi har den forbaskede oljen å dra på, så blir det for konfliktfylt.


#11

Feiltolkning. Trumps strategi for å virke utilregnlig er en meget bevisst strategi. Verden skal frykte ham og aldri vite hva han kan finne på. Og det blir lettere å skape en pingpongeffekt mellom det andre politiske maktsenteret i amerikansk politikk som har rollen som alternativ. Mao evig makt til dypstaten.


#12

Problemet til Hurdal, Hausmania, MDG etc er ikke visjonen. Men at de ledes av sosiopater. Man ønsker heller at verden går under enn at man skal bidra til disse menneskenes makt


#13

Scum always floats to the top.