Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det globale tyngdepunktet flytter seg bort fra USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/det-globale-tyngdepunktet-flytter-seg-bort-fra-usa/

Av Graham Vanbergen Det kom en dag da verden innså at den hadde fått nok av USA. Det skjedde ikke den dagen USA snudde ryggen til herkulesoppgaven det var å forsøke å forplikte verden til klimaavtalen i Paris, eller TTIP. Eller USAs kontinuerlige støtte til Israels morderiske handlinger i Gaza. Eller forskjellige andre avtaler det…

2 Likes

Under Marshall hjelpen var det mulig for land å motta hjelp (eller billig lån) samtidig som de også hadde lov til å beskytte sitt eget næringsliv med tollmurer. Det gjenstår å se om Kina aksepterer slike tollmurer.

I dagens verden er det slik at land må ha eksportoverskudd for å kunne klare å beskytte sin vekslingskurs. Dette var en bitter lærdom fra Asia-krisen. Veldig mye av dette handelsoverskudd havner i USA (ved at andre land feks kjøper statsobligasjoner i USA og at USA deretter bedriver lånefinansiert konsum/import). Noe av dagens handelsunderskudd i USA kan forklares utifra dette forhold (og forstår Trump det?). Man får håpe at Kina får på plass et bedre internasjonalt system for valuta enn det USA har gjort.

USA har i dag et system med relativt høyt rentenivå sammen med økonomisk stabilitet hvor landet tiltrekker seg økonomisk overskudd (profitt) fra andre land. Dette økonomiske overskudd kan lånes ut til andre land eller til aktiviteter i USA. En god del går til regelrett lånefinansiert konsum i privat og offentlig regi. En god del av statsbudsjettet i USA er lånefinansiert og i stadig større grad. Men dette kan faktisk være helt nødvendig for å motvirke global overakkumulasjon (oversparing), altså at USA bedriver lånenfinansiert konsum finansiert ved å låne av verdens økonomiske overskudd/profitt. I tillegg trykker USA dollars som brukes i internasjonal handel. Når handelen øker (eller når prisene økes) må det trykkes mer dollars. Denne innsprøyting av penger holder oppe aktivitetsnivået og den økonomiske vekst i verden. Uten økonomisk vekst (hvor etterspørselen i verden er større enn forbruket) ville trolig ikke globaliseringen ha vært mulig. USA tjener veldig mye på dette, men samtidig holdes verdensøkonomien gående ved at etterspørselen i verdensøkonomien opprettholdes selv om det skjer i form av lånefinansiert konsum i regi av USA (eller ved å trykke ekstra dollars).

Det er nok slik at USA i dag er blitt en for liten nasjon i forhold til verdensøkonomien til å kunne klare å opprettholde stabiliteten i verdensøkonomien fremover. Det er nok begrenset hvor stort det lånefinansierte konsum i USA egentlig kan bli.

1 Like

Tiltrekker seg er en eufemisme. Det er petro-dollaren som har holdt USA oppe, og den er snart historie. Spørsmålet er heller om de engere kretser som har hatt hånda på rattet, mister grepet når tyngepunktet skifter, eller om de henger på som nissen.

2 Likes

Kina og EU Samarbeid tror jeg Kina tjener mest på.

De “engere kretsene” er “Elefanten i rommet”.

De er smarte (sannsynligvis en IQ over 170), har enorm økonomisk og politisk makt, full kontroll med Verdens Banksystemer, Multinasjonale selskaper, Pressen og er godt organisert.
De påstår å ha Gud på sin side, og opplever seg, (sannsynligvis med god grunn), alle oss andre overlegne.
De lyver, stjeler, dreper, starter kriger, arrangerer terrorangrep á la 22/7 og forgifter vårt vann/luft/mat, for å nå sine mål.

Neste steg er sannsynligvis en resett av Verdens Finanssystemer, muligens i parallell med en krig.

Norske politikere, presse, militære og akademia går deres ærend. De har 100% kontroll på vårt Oljefond, og Norge er dem pr dato skyldige over NOK 600 milliarder, til dekning av “daglige utgifter”.

Alt dette - mens Norges befolkning sover en “Tornerose søvn”.

ALLE VET HVEM DE ER; MEN INGEN TØR KONFRONTERE DEM. DE HAR DERFOR SANNSYNLIGVIS FULL KONTROLL!

2 Likes

USA har de siste 40 år hatt et rentenivå som i snitt har ligget høyere enn i de andre land i verden. Investorene investerer der det er mest lønnsomt og samtidig også trygt å investere (og spesielt når det er turbulens i verdensøkonomien). Dette høye rentenivå vil imidlertid skape problemer for næringslivet i USA. Iflg Varoufakis var det derfor at lønnsnivået for folk flest i USA ble frosset en gang på 1970 tallet for å kompensere for det høye rentenivået. Til gjengjeld har mye av statsbudsjettet i USA blitt lånefinansiert. Det at olje i lang tid bare kunne selges i dollar har selvfølgelig styrket dollaren ledende posisjon ekstra mye. I dag foregår omtrent 85% av verdenshandelene i dollar, og det er veldig vanskelig å komme seg unna bruk av dollar selv for Kina og andre land som ønsker å ikke bruke dollar.

“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the U.S., in the field of commerce and manufacturing, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”

  • Woodrow Wilson US President 1913 - 1921

Kompensere for det høye rentenivået? Eufemismene virkelig hoper seg opp.