Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det globale systemet for resirkulering av plast er nå brutt helt sammen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/det-globale-systemet-for-resirkulering-av-plast-er-na-brutt-helt-sammen/

Av Øyvind Andresen. På oppdrag fra den ideelle organisasjonen Ocean Conservancy har McKinsey beregna at hele 25 prosent av all plast som ender i havet, opprinnelig ble innsamla til avfallshåndtering. Årsaken er at enorme mengder plast er dumpa i Asia. Lokalsamfunn og elver i mange asiatiske land har blitt fylt opp med berg av plast. Mesteparten av dette…

4 Likes

Som jeg skreiv i et annen innlegg som handlet om gjenvinning for noen måneder tilbake, så er det ikke alltid slik at materialgjenvinning er det beste. Plastavfall er lavverdig avfall som ikke veldig enkelt kan gjøres om til høyverdige produkter slik som f.eks metallgjenvinning. Det er mange ulike typer plast med hver sine egenskaper, og såvidt jeg vet finnes det ikke per i dag noen automatiske prosesser for å skille disse fra hverandre effektivt. I vestlige land blir manuell utskilling for dyrt, og å sende plast til Asia, det sier seg nærmest selv er galskap pga. den lange transportveien bl.annet.

Derfor, i alle fall enn så lenge mener jeg det beste for Norges del ville være å energigjenvinne plasten i stedet. Da står man med to muligheter; enten å la plasten gå sammen med restavfallet og forbrennes i fjernvarmeanleggene våre (produsere varme og strøm), eller sortere ut plasten som nå og bruke det i Norcems sementovner for å erstatte deler av kullet slik man allerede erstatter det med spillolje, gamle bildekk mm. I begge tilfeller vil det i motsetning til i dag ikke være nødvendig å vaske plasten ren først.

Dette handler om hva som fungerer og ikke fungerer, og hva som er mest praktisk. Ideelt sett er materialgjenvinning bedre, men av og til er det ikke den mest ideelle løsningen som fungerer best.

6 Likes

Jeg må legge til at selv med energigjenvinning av plast kan man gjøre unntak for visse typer og materialgjenvinne dem fordi det gjøres enkelt. De to beste eksemplene jeg kan komme på er landbruksplast fra “traktoreggene” og returflasker i plast. I disse tilfellene har man ikke problemet med forurensning og ulike typer plast.

5 Likes

Jeg er enig i resten av hva du skriver, men hvorfor mermaterialgjenvinning bedret, om det koster mer energi å gjenvinne enn å lage nytt, når den gamle plasten har brennverdi?

1 Like

Søppelgiganten RenoNorden gikk konkurs i 2017.
Ennå er ikke konkursboet ferdig med sin behandling av konkursen.
Man kan lure på om denne konkursen har sammenheng med at RenoNorden ikke fikk dumpet avfallet sitt i fattige land til den pris som de hadde forutsatt.
Dermed var det bedre å kjøre selskapet konkurs (men først etter å ha tatt opp mye gjeld).
Den dominerende eieren i RenoNorden på denne tiden var oppkjøpsfondet CapVest.
Men vi får se hva konkursbo-styret sier når deres behandling av konkursen en gang blir ferdig (hvilket vil ta tid da de sier at dette er en meget komplisert konkurs).

3 Likes

Resirkuleringsbransjen har alltid vært et paradis for pengevasking og andre kjeltringstreker. Da plasten ble sluppet løs for alvor, var det jo under påskuddet at det var nærmest ren energi.
Da var det forbrenning og fjernvarme som var miljøvennlig.
Det gikk over i en irrasjonell frykt for en mindretallskomponent i luften vi puster ut, som ga enda bedre muligheter til å skumme fløten.
Men den plasten de finner på isbreer, har aldri vært innom resikulering - de er tilsatt direkte. For å bøte på det faktum at vi ikke kan slutte å puste - antar jeg.

Nå mener jeg det ikke er bedre når det gjelder plast per nå som sagt, men bare rent generelt at materialgjenvinning er bedre fordi man da i prinsippet kan gjenvinne et materiale veldig mange ganger. Med energigjenvinning gjenvinner man det bare èn gang, selv om man selvsagt kan argumentere for at plasten blir til karbon som gjenvinnes i det fotosyntetiske kretsløpet. Siden karbon i atmosfæren ikke er like velsett hos alle vil det argumentet antagelig få litt blandet mottakelse :slight_smile:

Når vi vet hvor farlig plastavfall kan være når det kommer på avveier og begynner å sende det til utlandet hvor vi ikke lengre har kontroll på hvor det havner og hva som gjøres med det, mener jeg det er langt bedre å brenne det her til lands.

3 Likes