Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det franske faglige paradokset – lav organisasjonsgrad, høy mobiliseringsevne

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/det-franske-faglige-paradokset-lav-organisasjonsgrad-hoy-mobiliseringsevne/

Bevegelsen mot pensjonsreformen har tatt det franske etablissementet på senga. Proteststormen som startet streiken 5. desember har blitt til ei springflo som nå flommer over det meste av arbeidslivet og rammer Macrons markedliberalisme på brei front. Av Halvor Fjermeros. Som om det ikke skulle være nok med at franske arbeidere har streiket i mer enn…

1 Like

Man må huske på at Frankrike har et lite representativt valgsystem.
Macron ble valgt til president med bare 24% av stemmene (i første valgomgang).
Macrons parti fikk bare 28% av stemmene (i første valgomgang) til parlamentsvalget, men fikk likevel hele 53% av plassene i parlamentet, altså fullt flertall. Til tross for at Macron kun har støtte fra ca 30% av velgerne fikk han likevel full politisk makt i Frankrike og kan styre nærmest eneveldig uten å måtte inngå kompromisser med andre politiske partier. Slike forhold gjør at det bla vil være vanskelig å få til noe stabilt og varig treparts samarbeid i Frankrike. (Det blir som om man i dagens Norge skulle ha hatt en ren Høyre-regjering med rent Høyre-flertall i Stortinget uten flertall i befolkningen pga en lite representativ valgordning).

Det er veldig tydelig for folk flest i Franrike at Macron og at dagens franske parlament ikke representerer det franske folk. Samtidig med dette har det franske folk som andre folk i Europa, opplevd at man heller ikke kan stole på bla sosialdemokratiske partier som i praksis driver med et dobbeltspill. Derfor tyr befolkningen i Frankrike i større grad til gatas parlament for få gjennomtvunget folkeflertallets vilje. De politiske motsetningen mellom de styrende og de styrte kan av slike grunner bli tydeligere i Frankrike enn i andre land.

1 Like