Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det europeiske bondeopprøret

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/det-europeiske-bondeopproret/

Av Daniel Ducrocq. De siste ukene har tusenvis av nederlandske, irske og tyske bønder demonstrert i gatene. 27 november 2019 var det de franske bøndenes tur til å mobilisere. Traktorer har blokkert motorveier og erobret hovedgater i Paris og andre store byer. #AgriculteursenColère Hvorfor er EU-bønder i harnisk? I Frankrike som i Norge, er det…

4 Likes

Det er slike storindustri-gårder storkapitalen som politikerne representerer vil ha, de vil ikke ha småbruk eller middelstore gårder heller. De viser også EUs subsidiepolitikk, det aller meste går til storgårder som her i landet.

At MDG har grønt i navnet gjør det ikke sosialt eller til et parti for folk i bygdenorge, når MDG er for EØS/EU er det for markedsøkonomi, MDG er et parti for velstående urbane. Når MDG vil ha 5 Kr mer i bensinavgift, hjelper ikke det folk fra distriktene med mye lengre avstander og hvor maten dyrkes.

Fri flyt av landbruksprodukter er ikke miljøvennlig heller. Enorme storindustri-gårder gjør at kulturlandskapet med en sunn fordeling av villmark og dyrket mark, blir pløyd ned til fordel for et kjemikalie-landbruk med monokulturer av matplanter og langreist mat som kan være genmodifisert, inneholde antibiotika og veksthormoner.

2 Likes

Kanskje penge-trykkerne også blir med?

1 Like

Det er en naturlig reaksjon fra bønder som føler seg truet av globalisert storkapitals sentraliserte stor-skala produksjon. Denslags industrialisert landbruk og matproduksjon fører til særdeles langreist mat, som slett ikke er et “grønt tiltak”, og følgelig slett ikke begeistrer de grønne - hvilket skribenten her synes å tro.