Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det er såvidt eg ikkje trur heile pandemisaka er ein konspirasjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/det-er-savidt-eg-ikkje-trur-heile-pandemisaka-er-ein-konspirasjon/

Av Annabel Fenwick Elliott Senior content editor, The Telegraph. Eg har vore mistenksam frå første stund. Tilbake i mars, då dette nye viruset først sveipte inn frå aust og dei europeiske landa tok til å setja slå for dørene sine jamvel før tilfella tårna seg opp, kan eg hugse eg sa til folk «Du store…

4 Likes

Den gode nyheten er at det ikke finnes noe virus, ser man på grafene for årlig influensa så er den helt identisk med covid grafen, eneste som har skjedd er at de byttet navn på den årlige influensaen til Covid 1984.

Alt er akkurat som alltid, litt mindre dødsfall enn normalt, men det kommer seg nå som folk har ødelagt immunforsvaret sitt med de svært skadelige tiltakene.

Eneste farlige viruset vi ser er det som har infisert media og skaper massesuggesjon av frykt.

Så hva sier gjengen bak propaganda viruset i Rockefeller dokumentet fra 2010 ?

Der har de nedtegnet 3 lockdown på sin vei til verdensdiktatur og global takeover.

  1. Lockdown skal starte i mars og vare frem til sommeren da det skal åpnes opp en del.
  2. I Okt/Nov starter lockdown 2, den skal bli mer ekstrem en den første og vare mye lenger, den skal vare frem til sommeren da vaksinen er på plass.
  3. Lockdown 3 blir ekstrem, da vil de spre et virus med 30% dødelighet for å skremme folk til å ta vaksinen.

Under alle 3 Lockdowner vil de angripe personer som ikke vil underkaste seg og frie medier som unnlater å underkaste seg covid regime.
Hele veien vil de sette folk opp mot de som ikke vil la seg vaksinere med å si at tiltakene vil vare helt frem til alle er vaksinert så de ikke vaksinert vil få skylden for at økonomi og land går til helvete.

Stadig færre vil la seg vaksinere med en DNA vaksine som vil genmanipulere folk til hybrider samt være en del av befolkningsreduksjonsplanene deres.

De vil også ødelegger verdens matvareforsyninger og distribusjonsledd for å skape global hungersnød samt stikke hull i den global finansboblen og få på plass et nytt pengesystem basset på blokkkjeder.

Så hvor mange mennesker Rockefeller & co vil drepe er helt opp til oss, nedslaktingen vil ikke stoppe før hele verden har akseptert One world/one leader diktaturet deres i historiens største kupp.

hipokoåpkpæopå

dfghjukopdfthgyjkhuijo

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.