Nyheter MDTV Forum Om Doner

– "Det er kriger nok til alle"

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/det-er-kriger-nok-til-alle/

Framtida byr på masser av konflikter og dermed også masser av arbeid til våpenindustrien, som i forrige var samlet i København. Her var stemningen god over de lyse utsiktene for en bransje i stor framgang. Fra den danske avisa Arbejderen. Der er krige nok til alle! Sådan lød overskriften på det første indlæg på våbenindustriens…

3 Likes

:+1: :+1:


Nasjonaliser våpenindustrien (i Norge). Løys ut investorene med amerikanske statsobligasjoner fra oljefondet. (Innfør tobinskatt.) Forby privat produksjon av våpen utenom jaktutstyr.