Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 2)


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/det-er-dette-systemet-de-kaller-kapitalisme-del-2/

Av Terje Alnes. Det er dette systemet de kaller kapitalisme, og det er dette de forsvarer: Verdens vitenskapsfolk har for lengst slått alarm om at jordens økosystem er i akutt fare. Likevel fortsetter ødeleggelsene i stort tempo. I kapitalismen har multinasjonale selskapers profittjag den høyeste verdi. (første del av artikkelen kan du lese her) I…


#2

Ivanka Trump fikk nylig motbør fordi hun ikke fulgte sosial etikette da hun forsøkte å tre inn i samtaler med mer etablerte medlemmer av den politiske eliten under G20 møtene. Utover mangelen på sosial etikette, rettet kritikken seg mot at hun ikke hørte hjemme i disse møtene fordi hun hadde egne motiver etc for sin tilstedeværelse. Det den aktuelle artikkelen i NRK IKKE tok for seg, er at Ivanka Trump, på lik linje med en stadig voksende flokk av politikere, ikke er demokratisk valgt. -Og at hun DERFOR ikke hadde noe gjøre på det aktuelle møtet. Dette er sakens kjerne ved Ivanka Trumps tilstedeværelse på G20 møtet. Hun er en maktfigur fordi pappaen hennes er demokratisk valgt! Hun arver makt.
NRK er flinke til å påpeke at demokratiet er på vikende front. Det gjør de gjerne i samme åndedrag som når de retter kritiske innslag mot det de definerer som “høyreekstreme”, nasjonalister, eller “jødehatende gule vester”. Det NRK og de etablerte mediene ser ut til å sky når det gjelder drøftelsen av demokratiets tilstand er at makt i stadig større grad går i arv, eller passerer utenfor demokratiske prosesser. -Og dette er det neppe de folkelige grasrotbevegelsene som er å klandre for. Det er og blir en trend som er introdusert og utvidet av det politiske etablissementet som folket missliker stadig sterkere. Mange av maktpersonene som Ivanka Trump forsøkte å innynde seg hos på G20 har nettopp tatt en slik vei til makten. Det gjelder forøvrig også kona til Bill Clinton, Kona til Obama, Sønnen til Bush, Stoltenberg-klanen osv osv. DERFOR kunne ikke NRK påpeke keiserens nye klær i sin artikkel mot Ivanka. MOT Ivanka! Fordi det var alt NRK hadde å komme med: Et sverte-innslag MOT Ivanka Trump. Det er fake news og det er ett av NRKs mange bidrag til demonteringen av demokratiet, til fordel for en politisk og økonomisk elite som kjører på ræv absolutt alt de tar i.


#3

Terje har rett! Kapitalismen er i dag en samfunnsmessig kreftsykdom. Den må fjernes så raskt som mulig. For øyeblikket, er det nok ikke krefter i Norge som kan stille seg i front for en slik oppgave. Minner om at Lenin i sin tid påpekte to ganger i skrift, at nordmenn, var preget av en utrolig politisk feighet. Vi får bare håpe på at det ikke er blitt arvelig! Dessverre Terje, i Norge har vi for tiden ikke en oppegående revolusjonær organisasjon. Vi må bygge den først, så kan vi gi kampen en fornuftig retning. At unge mennesker har startet å bry seg om klima, er en kime. Det er bra! :paw_prints:


#4

Den rådende eliten beriker seg gjennom det de kaller for kapitalisme. De hevder å ha klokketro på dette systemet, men de vet utmerket godt at dette ikke er et system. -Noe bank-bailoutene i 2008 viste mer enn tydelig. Dersom man forholdt seg tro til systemet, skulle bankene blitt erklært konkurs. Det skjedde ikke.

I realiteten er kapitalisme et system som kan fungere utmerket også i møtet med klimaproblemer. Forutsetningen er at kapitalismen reguleres av et velfungerende demokrati. Den rådende eliten respekterer hverken demokrati eller kapitalisme. De opererer etter jungelens primitive lov: ta så mye kake du orker!


#5

Her kom del 2 av Terje Alnes artikkel, og det meste i artikkelen er jeg enig i, kapitalismen er et kjempestort problem, men all elendighet på vår klode skyldes ikke bare kapitalismen! Det er riktig at klodens økologiske system nærmer seg bristepunktet, men den voldsomme befolkningseksplosjonen, og hva dette forårsaker, skrives det ingenting om!

Terje Alnes skriver at 2.000 arter er utrydningstruet i Norge, og skylden for dette har landbruk, skogbruk, gruvedrift og overfiske i havet, rovdrift på dyre- og plantearter, menneskeskapte klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede, skadelige arter til nye områder!

Landbruket har gått tilbake i Norge, og når dyrknings og beiteområder gror igjen forsvinner en del av artene, så at artsmangfoldet minker skyldes for lite landbruk, ikke for mye!

Overfiske i havet har i dag liten betydning for artsmangfoldet, den største trusselen er oppdrettsnæringa samt forurensing fra industri/mennesker.

Menneskeskapte klimaendringer har foreløpig ingen påvirkning på artsmangfoldet i Norge, men det er veldig populært å skrive slikt. :grin:
Den største trusselen mot artsmangfoldet i Norge skyldes utbygging av veier, boliger, industri, oppdrettsnæring samt annen arealendring. Jo flere mennesker vi blir i Norge, desto mer naturødeleggelse og mindre artsmangfold.


#6

“- Hvorfor fanken er hun der? Hun er klart en pest og en byll for mange seriøse amerikanske observatører og operatører, sier Moen”.
Melder nettavisen fra norsk akademia, professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo,


Octavio Cortez legger til;
“It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification”.
Hm.
Aung San Suu Kyi

Sheikh Hasina

Benazir Bhutto

Indira Gandhi


#7

Jeg støtter på ingen måte drittungen Ivanka Trump. Hun kan pelle seg til helvette hjem igjen på jenterommet. Men til disse rævhålene som står bak svertekampanjen har jeg noen spørsmål: Hvem er Greta Thunberg, hvor kommer hun fra, og hvilke KVALIFIKASJONER har denne jentungen til å belære oss alle om klimaproblemer? Jeg tipper den kjennes litt i dobbeltmoralen, eller hva?


#8

Og det mener du er rart, når dagens sosialister ikke er i stand til å fortelle sannheten?

Hvordan er det med dette FN som sosialistene mener er så bra, er de gode på sannheten?


#9

Dette er pinlig, Paven. Det er ikke vanskelig å finne god kritikk av Ivanka, uten å måtte benytte de koko som sannhetsvitne.

Edit. Det er mulig jeg missforsto, og i såfall beklager jeg.


#10

Enig. Men kapitalismen idag vet at vi går emot en kollapse av ulike former. Spilleplanen endres. Funderer på hva planen er… Nazi concentration and extermination camps 2 :thinking::crazy_face:


#11

#12

Lytt til erklærte kapitalister - de er stort sett ærlige folk, med ærlig kritikk- de også. Vi er som blinde, som beføler hver vår del av et merkelig dyr. Det vil oppleves forskjellig, alt etter hvilken del en kjenner på.


#13

41.40 her viser også video-klippet fra G20 med Yael ( Ivanka Kushner ) , med Emmanuel Macron ( Emmanuel betyr : Gud med oss ) på høyre side. De samme produsentene av videoen sier litt i starten der, at de tror at hun vil stille som presidentkandidat i 2024.Det kan være forklaringen at hun stikker seg fram . Noen av disse har også fortalt at hun dukker opp på møter.
Videoen heter Sledgehammer Diplomacy: Ambassador Friedman Slams Through Wall Under Temple Mount
https://www.trunews.com/stream/sledgehammer-diplomacy-ambassador-friedman-slams-through-wall-under-temple-mount


#14

Ivanka heter ikke lenger det - hun heter Yael.

https://twitter.com/yaelkushner


#15

0.20. 05 , det må du se. Trunews korrespondenten stiller spørsmål til Donald Trump på G20 møtet om hvorfor palestinerne ikke var en del av peace plan teamet .Trump svarer.
https://www.trunews.com/stream/sledgehammer-diplomacy-ambassador-friedman-slams-through-wall-under-temple-mount


#16

Slik beskyttes kultur-arven i “kapitalismen”. Legg merke til at de trøster seg med at det ikke vil gå ut over inntjeningen.

Om opphavsrettens absurditeter - EU er som vanlig pioneerer:

Jeg tenker ofte på hva som ville ha skjedd dersom Bill Gates hadde funnet opp hjulet…


#17

Kjærlighet starter i hjemmet, så da kan vi i kommentariatet begynne med å konfiskere verdien av aksjeselskapet Mot Dag og gi den til de fattige, om det gir mening. Og så kan vi konfiskere huset eller leiligheten til Terje Alnes, og gi den til en Somalisk familie.

Terje Alnes har ikke en rasjonell, men emosjonell, tilnærming til politiske problemer - han er kommunist. Og det tragiske er at det å poengetere absurditeter og tankefeil hos erklærte kommunister ikke hjelper, fordi de kommer tilbake i morgen med de samme absurditetene og tankefeilene. Emosjonelle mennesker føler at de har rett sjøl om du kan forklare logisk hvorfor de tar feil. Derfor er det kommunismens forsvarere som hele tiden må konfronteres for å redusere den politiske skaden de forårsaker i samfunnet. Så her har jeg listet opp noen irrasjonelle moment i Terje Alnes sine artikler:

  1. I en serie artikler om kapitalisme kan man ikke ta utgangspunkt i en diffus idé om hva kapitalisme er - man bør presist definere hva man i det hele tatt mener med kapitalisme. Mitt inntrykk er at det finnes to gjengse definisjoner av kapitalisme. Den ene definisjonsen henviser til at alskens ressurser eies og byttes mellom private individer, og den andre definisjonen henviser til en markedsøkonomi hvor man kan frivillig bytte varer og tjenester (uten en henvisning til eierforholdet stat/privat). Men Terje Alnes påstår uten videre at vi har et kapitalistisk samfunnssystem, og dette blir da en henvisning til en slags ren kapitalisme følgende den første definisjonen. Så har vi ett grunnleggende kapitalistisk samfunn? Nei. Som AnneBrit påpeker kan vi ikke engang vise til et kapitalistisk samfunnssystem, da dette feks. ikke ville hatt en institusjonalisert sentralbank, men fri konkurranse mellom banker og tilbydere av pengeenheter. I tillegg er det kun liberalister som faktisk ønsker ren kapitalisme der alle ressurser eies av private individer, og disse kan forklare deg hvordan samfunnet vårt er milevis fra å representere ren kapitalisme. --Men har vi markedsøkonomi da, slik som i den andre definisjonen? Nei. Det sosialdemokratiske markedet er nærmere marxisme enn kapitalisme fordi staten kontrollerer både natur, arbeidskraft og teknologi, og fordi staten står for brorparten av den økonomiske aktiviteten i det norske samfunnet. Og ca. 50% av verdien av folks inntekt fra lønnet arbeid blir brukt av staten til å subsidiere innvandring, svindelmøller, overproduksjon av svin, 52 bombefly fra Lockheed Martin, milliardgaver til Clintons, CO2-renseanlegg, en hær av byråkrater og deres mange påfunn, et cetera. Så ja, den norske markedsøkonomien hemmer nordmenn sine interesser, men fordi de ikke kan fritt bytte på varer og tjenester slik de ønsker det sjøl, men må forholde seg til en stat som styrer brorparten av den økonomiske aktiviteten. Konklusjon: det “kapitalistiske samfunnet” Terje Alnes henviser til er egentlig et sosialdemokratisk samfunn med marxistiske trekk.

  2. Terje Alnes, trekker inn mange land, men nordmenn har bare ansvar for å påvirke det norske samfunnet. I andre land finnes det andre mennesker som best forstår sine egne samfunn og som er best skikket til å feie sine egne gater. Vi bør satse på å skape gode modeller her hjemme, og så kan andre velge å modellere oss etter eget ønske. Den emosjonelle idéen om at nordmenn skal forandre verden er tåpelig, og faktisk destruktiv, da den leder til responsibility to protect-tankegang, som er et glimrende påskudd for den politiske maktkonsentrasjon til å drive militær intervensjon foran nesen til norske verdensreddere. Terje Tvedt’s bok “Det internasjonale gjennombruddet” er forresten en god beskrivelse av hvordan norske politikeres forsøk på å spre “universale rettigheter” har korrumpert og feilet. --Dog er bakdelen for Terje Alnes med å kun argumentere for å “avskaffe kapitalisme” i Norge at absurditetene og tankefeilene blir mer åpenbare.

  3. Terje Alnes er kritisk til “kapitalbevegelse” over landegrenser, men ikke til flyt av mennesker, noe som har hatt en langt større effekt på nordmenns levekår og trygghet. Dette er utelatelsesløgn, som runeulv kaller det. Ikke-vestlig innvandring er drevet av subsidier til mindretall, og dette er ikke kapitalisme…

  4. Grunnen til at hun svenske CO2-jenta får audiens hos politikere og i media er at det er store penger å tjene på grønne subsidier, og i neste omgang mye gunst å hente på CO2-hysteri for forskere og politikere. Men kun 0,04% av atmosfæren er CO2, og bare en liten brøkdel av årlig produksjonen kommer fra menneskelig aktivitet, i tillegg til at mer CO2 er bra for planteriket. Man kan skjønne intuitivt at variasjoner i solstrålingen har mer å si for varmen på jorda enn en mikroskopisk reduksjon av CO2’s svake isolering av jordvarmen. Dessuten har metangass (CH4) et større oppvarmingspotensiale, men menneskeskapt metangass reduserer du gjennom å redusere mengden produksjonsdyr vi holder, og svensktjeia hadde aldri blitt populær hadde hun sagt at vi skal konsumere mindre kjøtt. --En overgang til syntetisk fremstilt kjøtt er det som kan dramatisk redusere menneskeskapte klimagasser, gitt at dette er vesentlig, og denne overgangen vil skje raskere om man tillater syntetisk kjøtt (som i teorien krever mindre energi fordi man kun skaper kjøttet man skal spise) å utkonkurrere ikke-subsidierte produksjonsdyr, i beste kapitalistisk ånd.

  5. Forresten…hvem sine interesser er det Terje Alnes fantaserer at han representerer med marxisme? Om flertallet av nordmenn ikke ønsker marxisme som styresett, og man kan påpeke en rekke absurditeter og tankefeil i hans artikler, mener likevel Alnes at det er han sjøl som bør kontrollere og styre samfunnet? Skal han representere folk mot deres vilje, men til deres eget beste som erklært av Terje Tankefeil sjøl? Denne arrogansen og maktsykheten er vel et problem hos proponentene til kommunismen? Man klarer ikke å tiltrekke folk med sin irrasjonelle ideologi og hat mot de rike, men samfunnet skal likevel være marxistisk og skal kontrolleres av marxister! Det er ufyselige av noen å tenke på denne måten.


#18

Bra artikkel igjen!!! Et problem som ikke er med her eksempelvis er jo at kapitalismen om ikke lenge trenger menneskelig arbeidskraft i like stor grad pga automatiseringer. 2. globalisering og teknologiutviklingen som gjør markedet global og dermed nasjonal delvis arbeidskraft overflødig. Hvor er debatten… Den finnes men i det tyste nære på med medborgerlønn er et svar men det er helt uaktuelt for kapitalistiske spillere.


#19

Terje Alnes er nok en de akademiske sosialistene som mener at arbeiderklassen ikke har etnisitet, rase eller en kultur, og at man kun ved å gi arbeidsfolk de samme helt forjævelige levekårene i Vesten som i den tredje verden, så vil revolsjonen han sitter og runker til kunne inntreffe.

Om den etnisk norske arbeiderklassen blir en lutfattig minoritet i eget land, er dette rettferdig i følge denne utgaven av marxistisk teologi, da det er fordi de lider av en falsk bevisshet gitt dem av kapitalistene, om arbeidere skulle mene at den etnisk norske arbeiderklassen har en felles interesse i noe annet enn å lage revolusjon, som f.eks å få egne barn eller å forbli en majoritet i eget land.

Hva som gjør det hele motpydelig, er at han vet at han ikke kan fortelle etnisk norske lønnsarbeidere at de ikke eksisterer som gruppe og at deres eneste felles interesse, som de delere med alle arbeidere i hele verden, er å gjøre revolusjon.

Da det er utelukket å fortelle sannheten, men revolusjonen alikevel er det eneste som er riktig og godt, så må han lyve og bedra for å oppnå det ultimate gode, og da blir løgnen også en moralsk plikt.

Hvordan disse sosialistiske akademikerne rettferdiggjør at de skal styre over arbeiderne når de ikke er arbeidere, har de løst med å lage den revolusjonære klasse, hvor du kan få være en steinrik bankdirektør eller noe annet med en komfortabel livstil, så lenge du jobber for revolusjonen, f.eks. ved å manipulere så det blir så mange innvandrere som mulig så den hjemlige arbeiderklassen(som ikke eksisterer) blir fattig.


#20

*Kapitalisme er akkumulasjon av kapital uten et moralsk eller etisk kompass.
*Et alternativ til kapitalisme er et økonomisk system som også tar hensyn til moralske og etiske aspekter, der profitt først er mulig etter at moralske og etiske hensyn er ivaretatt.

  • Skal vi redusere forskjellene i verden mellom fattige og rike må den åpne pengekranen inn på kontoen til klodens rikeste stenges, dvs at gamling med penger på børsen må opphøre eller skattelegges høyt.
  • Samtidig må industrier med stor samfunnsmessig viktighet og interesse nasjonaliseres(strøm, olje/gass, helse, kommunikasjon, vei og bane, mm)
  • Økonomisk vanskeligstilte personer må behandles utenfor samfunnets normale økonomiske spilleregler med redusert skatt, fritak for renter på gjeld, periodevis tilbakebetaling av skatter og avgifter på kjøp som utløser slikt(bil hvert 7-10 år) og mva fritak opp til et gitt beløp.