Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det er bare å innse det: Europa stadig mindre viktig


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/det-er-bare-a-innse-det-europa-stadig-mindre-viktig/

Europeiske ledere som Emmanuel Macron, Theresa May og Angela Merkel opptrer som om Europa er verdens navle. Men i virkeligheten blir Europa stadig mindre viktig – hvis vi legger økonomiske kriterier til grunn. Dette kan virke overraskende på nordmenn, for vi er innpodet med det samme verdensbildet som det som rår i de tidligere europeiske…


#2

Hva gjør Europa i en slik situasjon som egentlig er ganske alvorlig?

Europa deltar i sanksjoner mot Russland og Iran, samtidig som Europa er enormt avhengig av energiimport fra land utenfor EU/Europa (mens feks USA tilnærmet er selvforsynt med det meste).
Man deltar i krigføring i Midt-Østen og Afrika, en krigføring som destabiliserer nærområdene til Europa. Dette sammen med handelsavtaler hvor afrikanske land ikke lenger klarer å beskytte sitt jordbruk og sin industri.
På toppen av dette kommer alle problemene internt i EU. Hellas ligger nede for full telling og snart kan også Italia følge etter og England forlater EU. Det er splittelse mellom nord, syd, øst og vest i EU. Det ser ikke ut som om EU klarer å løse sine interne problemer.

Norge har i dag et eksportunderskudd på ca 250 milliarder kroner hvis man ser bort fra eksport av olje og gass. Med stadig nye eksportkabler kan Norge snart også si farvel til store deler av sine smelteverk og til deler av kraftkrevende industri. Liberaliseres jordbruket i Norge kan Norge raskt oppleve økt import av mat på kanskje 100 milliarder kroner pr år. Samtidig er regjeringen mest opptatt å støtte diverse bedrifter i sin streben etter økt eksport og ekspansjon i utlandet uten å ta hensyn hvordan nye handelsavtaler vil kunne undergrave den produksjon og sysselsetting som foregår for hjemmemarkedet i Norge. Mulig at Norge etter oljealderen vil kunne sitte igjen med et handelsunderskudd på flere hundre milliarder kroner.


#3

Men norske arbeiderklassen har oftere og oftere ikke råd til å kjøpe seg et hjem hvor de kan stifte familie, fordi regjeringen importerer arbeidskraft som senker lønninger og hever boligprisene.

For å virkelig spytte i trynet på arbeidsfolk, så oppfordrer Bamsemums-dronninga nordmenn til å få flere barn før.


#4

En av grunnene til at de må fortsette å importere er at heller ikke innvanderere får særlig lyst til å føde unger når de kommer hit. De prøver kanskje litt mer, men annen-generasjon er like lite lystne på å produsere human-recources som en gjennomsnittlig nordmann.


#5

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654), Sveriges Henry Kissinger, lär 1648 ha sagt till sin son Johan “Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”

En annan person som ibland pekas ut som upphovsman till dessa bevingade ord är kanslerns allierade, den franske kardinalen Richelieu. En tredje statsman som gärna pekas ut är påven Julius III, vars pontifikat inföll mellan 1550 och 1555.

Men det är lika sant idag som då.


#6

Men dette er en utvikling vi må glede oss over. Og i de framvoksende økonomiene må vi også forvente å se at tanken om rettferdighet og solidaritet, kombineres med sterke stater i produktive økonomier, som også har evne til å drive kraftig omfordeling. Inntektene pr. innbygger vil derfor også vokse i disse økonomiene. Verden blir bedre for mange!


#7

En bidragande orsak till den europeiska kräftgången torde vara att på ett närmast patetiskt sätt håller fast vid principen att staten inte på något sätt får ingripa i marknaden för att hjälpa fram viss produktion.

Kineser och indier har ju inte några sådana hämningar.

Samir Amin skriver om detta på https://monthlyreview.org/2006/12/01/beyond-liberal-globalization-a-better-or-worse-world/, kapitlet Is the European project viable?

Och den svenske ekonomiprofessorn Jonas Vlachos skriver om det på https://ekonomistas.se/2014/11/07/vad-bor-staten-gora/

Det är naturligtvis rimligt att varje land har en ekonomi som är proportionell mot dess invånarantal. Europa, om man med det menar ungefär EES, har drygt en halv miljard invånare och bör i en rimlig värld ha ungefär en fjortondel av produktionen. Men med den halsstarriga marknadsfundamentalism som råder i EU kan man fråga sig om de ens kommer att ha det.


#8

Nei, det er det ikke.

IQ er ikke jevnt fordelt mellom landene i verden, så de med lav IQ vil forsette å være fattig.