Nyheter MDTV Forum Om Doner

Det angivelige gassangrepet i Douma

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/det-angivelige-gassangrepet-i-douma/

Igjen vil de store mediene ha oss til å tro at «Assad bruker gass mot sin egen befolkning». Dette skjer enda det ikke finnes noen logisk grunn til at den syriske hæren skulle gjøre noe sånt og uten at det finnes noen som helst uavhengig dokumentasjon for at noe gassangrep har funnet sted. Den eneste…

4 Likes

At vesten skulle være dominert av logikk, er vel en av de farligste mytene vi servere oss selv.

3 Likes

Det har kommet såpass mye forhåndsvarsling i denne typer saker om gassangrep, slik at hele verden vet at hvis Assad virkelig hadde gjennomført et slikt gassangrep så ville det ha vært meget stor sannsynlighet for at USA og Frankrike mfl ville ha gjennomført bombing av Syria.

Siste nytt er at Israel har gått til flyangrep på Syria.

Er dette et angrep for å teste hvordan Russland reagerer på et slikt angrep? Og hvis Russland skulle gå til et militært motangrep mot Israel så vil USA & co få enda et argument for å blande seg militært inn i konflikten.

3 Likes

Synes dette begynner å minne om Libya 2.0, der USA dytter Frankrike foran seg som spydspiss i en “Coalition of the willing”, der Norge blir lokket med.
Regjeringen må, etter min mening, presses til å si klart fra, at de ikke vil stille med militær, politisk eller økonomisk støtte til en eventuell utvidelse av krigen i Syria, før noen sender noen SMS´er, som gjør Norge deltaker i nok en ulovlig krig.
NOK ER NOK!

1 Like

Det som er veldig bekymringsfullt er at forrige gang noe lignende som dette skjedde i Syria, så bombet USA en militærbase i Syria som reaksjon, men uten at det fantes konkrete bevis for at Assad sto bak giftangrepet. Og hva vil så skje denne gang? Og hvordan vil Russland reagere på ny amerikansk bombing (og også nå etter at Israel har gjennomført et luftangrep på Syria)? Faren er at vi kan være på vei mot full krig i løpet av 48 timer.

3 Likes