Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den viktige nyheten vi gikk glipp av denne uka: Russland vippet Saudi-Arabia fra tronen

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/den-viktige-nyheten-vi-gikk-glipp-av-denne-uka-russland-vippet-saudi-arabia-fra-tronen/

Mens USA demonstrerte for all verden at landet mer og mer blir en bananrepublikk og at det ikke vil bli unngått med en ny president, skjedde det et drama i oljebransjen: Saudi-Arabia måtte overgi tronen til Russland. Striden handler om «det marginale fatet», altså hvem som har de laveste marginale kostnadene i oljeproduksjonen. For den…

2 Likes

Selvfølgelig er det mye USA kan gjøre med dette. Ofte er Steigans artikler mer preget av ønsketenkning enn av realisme.

Enig med Tjatta i at Steigan bedriver ønsketenking. Men håper at han prøver å forstå økonomiske realiteter:

  1. Det er ikke slik at Saudi har overlatt prissetting til Russland. Det er markedet som bestemmer prisene. At OPEC og Russland påvirker prisene gjennom å bli enige om volumbegrensninger er riktig, men her er det kun snakk om marginale justeringer som ikke berører markedets behov.
  2. At Kina sikrer Irans posisjon som oljenasjon er feil. Det klarer Iran selv.
  3. Å blande sanksjonene mot Nord Stream 2 inn som argument for selvforsyning av olje i USA, vitner i beste fall om total mangel på kunnskap om energimarkedet. NS2 vil ha som oppgave å forsyne Europa med gass (ikke olje). Og - USA kan være selvforsynt med olje, dersom de selv ønsker det. Skiferoljen har de, men p.t. er produksjonskostnadene høyere enn for importert olje. Så igjen: markedet styrer - ikke politikere.
    Steigans “ønsketenking” bunner i behovet for å marginalisere USAs økonomiske posisjon - og få Russland til å fremstå som stormakt. Da kunne det kanskje være greit for Steigan å lese om utviklingen i verdensøkonomien med spesiell fokus på Russisk økonomi. Putin (og Steigans) drøm om at Russland blir den 5. største økonomiske stormakt, vil nok bli en drøm i mange år fremover, spseielt når behovet for olje og gass vil reduseres.
    https://www.themoscowtimes.com/2021/01/07/russia-in-2021-will-the-economy-recover-a72455

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.