Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den uhyggelig viktige OPCW-rapporten og hvorfor mediene ikke snakker om den

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/den-uhyggelig-viktige-opcw-rapporten-og-hvorfor-mediene-ikke-snakker-om-den/

Av Caitlin Johnstone. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen lekker nå beviser for at USA og dets allierte har bedratt verden nok en gang om nok en militær intervensjon, noe som burde være en historie på forsider over hele verden. Likevel, hvis du så på amerikanske overskrifter for nyhetsmedier, ville du tro det eneste som…

2 Likes

Det er mye rart vi kan si om OPCW for tiden, men så lenge det er Ahmed Üzümcü som leder organisasjonen vil den være en Erdogan-organisasjon. Dette har jeg sagt siden de første rapportene fra Douma og Kahn Sheikhoun. I ettertid har også den første lederen for OPCW, José Mauricio Bustani, uttrykt dyp bekymring for useriøse og forutinntatte rapporter fra OPCW. Det er bare å merke seg tidspunktet for når organisasjonen nå vender sin propaganda mot USA. Det skjer etter at Erdogan nettopp rettet langefingen til USA og gikk etter kurderne i Syria. Ûzûmcû er tyrkisk karrierediplomat, og er av dem som er lojale nok til å beholde jobben sin etter utrenskningene i kjølvannet av kuppforsøket mot Erdogan.

Dersom vi ser bort i fra at Erdogan selvsagt er badguy, så er det til en viss grad allikevel berettiget opptreden å rette propaganda-skyts mot USA, enten den kommer i form av ubehagelig sannhet, eller løgn. -Dersom vi tror på Erdogans egen versjon om at det er CIA som stod bak kuppforsøket mot ham. Erdogans opptreden sannsynliggjør sannsynliggjør nettopp denne versjonen, da det fremstår som om han straffer USA. Men hvem vet, det kan jo være at det var planen hans å skille lag med USA fra starten av, og at det var ham selv som iscenesatte kuppet allikevel. Uansett så er det tydelig at Tyrkias vekskål tilter mot øst, og at Tyrkia fremstår opptrer med en ny atonomi ikke bare på slagmarken, men etter alt å dømme også i informasjonskrigen.

2 Likes

Idiot narrativet som ble forespeilet massene var at hvis det ble funnet spor etter gass, eller gift så var det et bevis på at Syriske myndigheter sto bak… Det alene må jo være godt nok bevis på at “folk flest” er lettlurte idioter.
images

2 Likes

Folk flest er vel så lettlurte som folk flest er. Men det blir utnyttet til det fulle, det er sikkert.