Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den tyske vindkraftboomen er over


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/den-tyske-vindkraftboomen-er-over/

Siste utgave av landets største nyhetsmagasin Der Spiegel har en forside som er prydet av fallerte monstermøller og raserte overføringslinjer. I en lang, grundig artikkel konstaterer forfatterne at det største politiske prosjektet siden gjenforeningen, Die Energiwende, truer med å feile. Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no. Den tyske riksrevisjonen har slått fast at energiprogrammet har…


#2

Gårsdagens hyllest til Nils Faarlund og Totenåsen Skyline: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permaliv.blogspot.com_1351Totenåsen_skyline.jpg


#3

Det lå drama i luften … :tornado:


#4

Hva gjør Tyskland nå?

Kraftig utbygging av kullkraftverk?
Eller slik som olje/gass-bransjen i Norge ønsker: kraftig utbygging av gasskraftverk?
(Noe som sikkert vil vekke sterke reaksjoner i diverse miljø- og klimaorganisasjoner i Norge som i praksis ønsker at Norge ensidig og helt på egenhånd skal innføre full gass-blokade mot EU med alle de resultater dette vil kunne medføre slik som energimangel og økonomisk kollaps i EU eller at EU blir tvunget til å bygge kraftverk drevet av bla brunkull).

Tyskland kan nå bli tvunget til å forlenge levetiden på sine gamle kjernekraftverk og å bygge nye kjernekraftverk (er man heldig med ny og mer effektiv kjernekraft-teknologi så kan nye atomkraftverk ta i bruk gammelt atomavfall som til nå har blitt stuet bort for lagring i 100.000+ år).

Eller vil Tyskland isteden kaste sine øyne på Norge og satse på at dumme og naive nordmenn vil være villig til å legge ned hele landets kraftkrevende industri og å bygge ut vindmøller over det ganske land? (Man kan jo prøve å satse på den begrunnelse at Norge må redde verden og Europa gjennom en form for selvutslettende solidaritet og nestekjærlighet).


#5

En kraftlinje er minst to kabelstrekk med kabler av metall som skal utvinnes, smeltes, raffineres og formes med kullkraft, linjene skal henges i master på mange tonn av elektrogalvanisert stål på armert betongfundament på titalls tonn som ødelegger skog og dyrket mark. Det meste av dette fremstilt med kullkraft. Bare dette er ødeleggende for miljøet.

Hvis pengene istedet hadde blitt brukt til oppgradering av kull, gass og atomkraftverk, hadde en hatt mye lavere utslipp fra sikre kraftkilder. Kullkraftverk har hatt en teknologiutvikling som har redusert utslippene betydelig, og kullkraftverk er pålitelige strømgeneratorer. Kullkraftverkene og atomkraftverk kan oppgraderes uten at arealet de opptar behøver å utvides. Husstandene i Europa kunne få varmepumper gjennom subsidierte programmer.

Det ødelegger ikke natur, kulturlandskap og miljø slik som vindkraft-vederstyggeligheten. Hele vindkraftverk satsingen er bondefangeri av ypperste merke, som bare spekulanter og utbyggere tjener milliarder på, mens forbrukeren betaler dobbelt, for utbyggingen gjennom nettleie, og med høyere strømpriser.


#6

At de bare får 3,2 prosent av energien sin fra vindkraft virker suspekt lite. Jan Herdal på oljekrisa.no oppgir ikke kilde for dette tallet.

I følge BP statistical review of worlds energy, som regnes som den mest pålitelige kilden til energistatistikk, konsumerte Tyskland energi for tilsvarende 335 millioner tonn oljeekvivalenter i 2017. 24,1 millioner tonn oljeekvivalenter, tilsvarende 7,2 prosent kom fra vindturbiner.


#7

Dette var ikke overraskende. Alternativ kraftproduksjon, bl.a. vindkraft, har vært utprøvd i Tyskland i mindre målestokk på lokalt nivå, i små samfunn og kommuner i flere tiår, med hell. Det funksjonerte og reduserte kostnadene for forbrukerne vesentlig. I stor målestokk er ikke denne teknologien bærekraftig på noe som helst vis.

Omsider klarte kraftmonopolene med kriminelle midler å ta knekken på disse lokale og regionale kraftverk. Politiske tiltak vha. myndigheter og lobbyister både på nasjonalt og EU-nivå hjalp til med dette. Alt dette er vel dokumentert av Der Spiegel over flere desennier.

For ca. 15 år siden forelå det planer fra Europas 5 ledende kraftmonopoler å etablere 45 nye kullkraftverk, for å dekke “fremtidens kraftbehov”, som det ble sagt. Kull er på billigsalg, og fraktes i enorme mengder fra Australia til Europa. Også dette er vel dokumentert.
Kraftbehovet defineres utelukkende ut av profitthensyn, ikke av samfunnets behov for elektrisitet. Finansmarkedet har for lengst slått fullstendig kloa i utviklingen av teknologi og samfunnstrukturene, slik at de hemningsløst kan manipulere og definere det de kaller våre “behov”.


#8

Godt poeng!

Jeg er definitivt imot vindturbinutbygging i Norge, vii har jo vår vannkraft som vi burde bruke selv, slik at vi kan beholde lave strømpriser og den lille industrien vi har igjen.

Men jeg har nylig lest om at atomkraft per i dag langt fra er så utslippsfritt som forkjemperne ofte gir inntrykk av:


#9

I förhållande till tysk elektrisk generering utgör vindkraft 17,3 % år 2018.


#10

I förhållande till total tysk energiomsättning utgör andelen vindkraft 3,2 % 2018