Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den syriske hæren har oppnådd en avtale om saudi-støttede terrorister i Øst-Ghouta

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/den-syriske-haeren-har-oppnadd-en-avtale-om-saudi-stottede-terrorister-i-ost-ghouta/

Rapportene fra Syria 17. mars 2018 går ut på at Russland har forhandlet fram en avtale mellom de terroristene som er støttet av Saudi-Arabia og den syriske hæren. Avtalen går ut på at: Jaysh al-Islam skal slippe fri de fangene de holder fengslet i Douma, inkludert dem fra den syriske hæren. Jaysh al-Islam vil overgi…

1 Like

Er det ikke deilig at det fortsatt- eller kanskje endelig- finnes folk med vett i hodet. Som forstår at veien til fred og fordrageligehet faktisk er å vise det.

Man utsetter bare problemet pga FN . Idlib neste. Same shit same people new wrapping

Utsettelse er tid vunnet. Tid til å tenke seg om. Og prisen for sivilbefolkningen.

Når du slipper ut femtenhundre av disse vestlig støttede terroristene, kjører dem til Idlib og lar dem regruppere, og samtidig sannsynligvis få nye våpen, er det ikke særlig bra utfall. En av Nusras store støttespillere fikk jo nettopp10 mill fra det norske folk innsamlet.

1 Like