Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den strategiske betydninga av Irans og Russlands felles marineøvelser

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/den-strategiske-betydninga-av-irans-og-russlands-felles-marineovelser/

De felles iransk-russiske marineøvelsene med kodenavnet «Iran-Russia Maritime Security Belt 2021», ble avholdt 15. februar 2021 i de nordlige delene av Indiahavet, med sikte på å «forsterke regional sikkerhet og utvide det bilaterale samarbeidet.» Dette melder russiske medier. Dette militære samarbeidet i Indiahavet har stor strategisk betydning, særlig for maktbalansen i denne regionen, men også…

4 Likes

Dette er steigan på sitt aller beste og nyttigste. Nyttig fordi “venstresida” beskjeftiger seg overhodet ikke med kombinasjonene for en ny global storkrig. Idag ser jeg også en i KK beskjeftige seg med “venstresida” i Europa og USA og henviser seg til amerikanske Jacobin som en akse i dette. Hallo. (22 feb)
Jacobin er organ for Bernie sanders sosialdemokratisme av amerikansk slag. Sanders har aldri noen gang vært en anti-imperialist,men ønsket at USA skulle gjennomføre sine felttog med litt større smartness og hensyn.
Da Bernie kapitulerte for Joe Biden-fraksjonen ble det rapportert at ungdommer innen Sanders-fløyen ble så deprimert at de tok livet av seg. det tror jeg gjerne for fortvilelsen vokser i USA.
Jacobin anslutter seg til den tradisjon av sosialidemokratisk tenkning som går ut på at det er mulig å bygge en verden med fredelig kapitalisme. Og her går nettopp avgrunnen til marxisme som alltid har ment at krig var en organisk bestanddel av kapitalismens vesen og natur. En må forstå at dette er to fiendtlige verdensanskuelser som aldri kan forenes.
Når Påls siste artikkel her er så viktig,er det på bakgrunn av at den offisielle “venstresida” i Norge har slått seg på den misforståelse at det kan finnes en fredelig kapitalisme. Det er det som kalles Neo-Kautskyanisme og som Jacobin/Sanders står for. Hyllet i KK over flere år. Stakkars folk.

1 Like

Et signal sendes også til Baku og Ankara: Militært samhold mellom Moskva og Teheran er i høyeste grad relevant for det Kaspiske hav og Kaukasus.

Det er sikkert tenkt dempende på Tyrkias ekspansjonspolitikk i Aserbaijan og østover i Sentralasiatiske republikker. Noe som i videre forstand er i kinesisk og (delvis) indisk interesse.

Slik sett er det også et signal til NATO om å tjore oksen Erdogan på båsen, når alliansefrie stater samøver.

Russland og Iran samarbeider der de har felles interesser. men noen allierte er de ikke. Iran og Russland har helt egen politikk og i mange tilfeller føyer både Kina og Russland seg til Iranske ønsker, da spesielt i vest Asia. Det er ikke sånn at Iran trenger Russland for å passe på sine interesser i Midtøsten, men det er noen ganger det er bedre å gå en enklere vei. Det er noe mange enda ikke har forstått og det er at vest Asia er nå styrt av Iran. det var soleimani som reiste til Moskva for å overtale Putin at frigjøring av Syria går lettere om dere tar et tak.
På havet sikter Iran mye lengre enn vest Asia og ser at det er behov for å samarbeide og vise velvilje med viktige aktører som Russland og Kina. men her også er de selvberget og føyer seg ikke for noen andre makter. Dette er i aller høyeste grad en sterk beskjed om at ingen utenforstående får lov til å skape splittelse mellom de frie nasjonene og at de kan hvis de må stå sammen mot sin felles fiende.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.