Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den største bankskandalen i Europa MSM dysser ned

I 2012-2015 ble det som kan kalles det største bankranet i Europa utført med bankfolk helt i toppledelsen med på å dele byttet. Skandalen er enorm fordi ledelsen helt opp til toppen i bankene var villig med på svindelen som ble pønsket ut av finansfolk. 520 milliarder ble byttet fra banker i minst ti europeiske land bla Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia og Danmark.

Svindelen dreier seg om unngåelse av utbytteskatt og refusjon av skatt de aldri har betalt, noe de ikke kunne ha klart uten at de helt opplagt har hatt hjelp fra folk i bankene selv, som interne notater og email viser, og med hjelp fra mange jurister og advokater.

Etter mindre oppslag i europeisk hovedstrømspresse har det vært helt stille, spesielt i norsk presse og media, enda det viser at bank og finansverdenen i vesten er kriminell. Strategien ser ut til å være å la det gå så lang tid som mulig til saken kommer opp i retten, og gi det minimal oppmerksomhet. Så eier da bankene vestlig presse og media så merkelig er det ikke.

Les mer her på Steigan.no: Kriminelle nettverk bak Europas største skattesvindel.
En dokumentar om saken kan ses her på NRK TV: Mennene som plyndret Europa.
Dokumentaren ble ikke sendt på NRK1 i primetime, men på NRK2 to ganger, siste gang etter midnatt, som vil si at de fleste nordmenn ikke har en anelse om at de fleste europeiske banker er å anse som kriminelle.

6 Likes