Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den stille krigen mellom USA og Iran og "opprøret i Irak"

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/den-stille-krigen-mellom-usa-og-iran-og-opproret-i-irak/

Over hundre mennesker er blitt drept i de voldelige demonstrasjonene i Irak i begynnelsen av oktober 2019. Det er høyst reelle grunner til at det blir protester og oppstander i Irak. Et flertall av befolkninga er under 20 år og har vanskelig med å finne jobber eller skape seg ei framtid. Det er også en…

1 Like

Trump trekker USA ut av SDF, til haukenes store forskrekkelse.

eller?