Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den spanske borgerkrigen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/den-spanske-borgerkrigen/

Den spanske borgerkrigen begynte 17. juli 1936 og varte til mars 1939. Den endte med general Francos seier og innføringen av et fascistisk diktatur. Da jeg var guttunge leste muttern Arnulf Øverlands dikt Guernica for meg på sengekanten når jeg var sjuk eller hadde trøbbel med å sove. Det ble gravert inn i hukommelsen og…

2 Likes

Min favoritt er Du Må Ikke Sove

Tragisk nok er det sant at folk tåler så altfor vel den urett som ikke hender dem selv.

1 Like

Hvordan gikk det med sovingen etter dette?

1 Like

Kanske bör slutraderna tänkas över noga. Om striden står mellan ont och gott, snarare än mellan olika intressen, så är den total, och förs till endera sidans förintelse. Då räcker det inte med att vinna, utan stöveln skall planteras i den besegrade fiendens ansikte i evighet.

1 Like

I utgangspunktet var den Spanske borgerkrigen kun et internt oppgjør, men det tok ikke lang tid før diverse stormakter engasjerte seg.
Det gjorde at krigen varte mye lengre enn den ville ha gjort uten innblanding, og førte til grusomheter på begge sider.
Det viser bare hvor utrolig viktig det er å ikke akseptere utenlandsk innblanding i en nasjons anliggende, uansett om de fremmede kreftene har samme ideologi eller utgir seg for å ha det.

4 Likes

Spansk Bondevise av Ingeborg Refling Hagen. Spaniekomiteen hadde mange litterære støttespelarar.

1 Like

Franco var lur nok til å holde Spania utenfor 2. verdenskrig bortsett fra at han sendte en frivillig hær til Østfronten. Han kunne sitte og avvente hvem som ble vinnerne. Hitler ville såvidt jeg har skjønt at Spania skulle besette deler av Nord-Afrika men Franco nektet og Hitler var rasende. Det han fikk igjen for hjelpen i borgerkrigen var likevel god erfaring for tyske Luftwaffe om ikke annet. Særlig Stukaene, de små bombeflyene.

Vi får vel aldri svar på hva som ville hendt dersom den andre sida vant i borgerkrigen. Kanskje ville de også forholdt seg nøytrale om mulig, eller gått med på de alliertes side. Det mest sannsynlige tror jeg ville være at de gav mer og mer hjelp til de allierte ettersom de så at Aksemaktene leid nederlag.

Jeg var opptatt av Franco som bitteliten guttunge. Den litt slemme diktatoren i Europa. Da han døde og det kom i nyhetene på Dagsrevyen sa jeg etter sigende “mamma, mamma, spesial Franco er død!”.

2 Likes

Internt oppgjør ja, men også et oppgjør mellom to store ideologier som når det kom til stykket ikke var så fjernt fra hverandre.

CEC27DAA-690A-44D4-B648-DFA88381A8C0

1 Like

Fremdeles populær i deler av Spania. Spesielt Andalucia. Hovedgaten i Barbate heter El Generalissimo

Borgerkrig og borgerkrig, Francos hær besto av Hitlers nazister med støtte fra Vatikanet som fikk gjennom sanksjoner om at fienden deres ikke skulle ha tilgang til våpen, mat, medisiner osv som i Syria, også 200 000 Afrikanske leiesoldater på Francos side …
Når verden hadde våpen embargo mot Spanjolene så gikk det som det gikk. Franco, Nazistene og Afrikanske leiesoldater slaktet ned spanjolene som ble lagt under Vatikanet.

I dagens imperialistiske kriger så nekter man alltid ene parten tilgang til våpen, mat, medisiner osv til alle er drept eller overgitt seg, uten Russland så ville Syria vært tatt for lenge siden, samme med Jemen, uten støtte fra Iran så ville Saudi Arabia tatt landet for lenge siden.
Gikk som en drøm i Libya også med å kun la terroristene få fri tilgang til våpen og strenge sanksjoner mot Libya.

Krig er forakt for liv! [Kringsatt av fiender]

2 Likes

Festleg. Hadde den amerikanske storkapitalen, heile det britiske borgarskapet og norske Høgre med meir støtta Hitler om han verkeleg var sosialist? Den løgna får vi berre halde fram med å avsanne. Francos fascisme var sereigen for Spania når alt kom til alt, og han hadde støtte i det gamle aristokratiet, kyrkja og den gamle eliten elles. Her heime støtta avisene Franco mot “dei farlege raude”. Så ikkje bløff fanden på flatmark med reglar om “to ideologiar som i røynda var ganske like”.

2 Likes

I røynda så var de nok ganske like jo. Trua på en stor stat. Statlige investeringer og storoffentlig økonomi. Autobahn og Volkswagen, store offentlige prosjekter. Stort militærapparat. Og framfor alt forakten for enkeltmennesket og dyrkingen av det kollektive med en elite på toppen. Hitler var det han erklærte seg for; en nasjonal sosialist med fokus på det nasjonale og rasemessig overlegenhet, til forskjell fra den noe mer fleksible internasjonale sosialismen som liksom-fokuserte mer på klasse i stedet for rase.

1 Like

Og der mista du meg. Hitlers støtteapparat var eit mektig, privat næringsliv. Hans partiapparat og desse private fabrikkeigarane var samde om å klø kvarandre på ryggen. Han “sosialiserte” ingen ting, og det var med denne private elitens hjelp han fekk fart i opprustninga. Dette tok han i arv frå Mussolini, som var ti år før han. Og om det fanst sosialistiske tendensar i NSDAP, med unnatak av sjølve namnet, vart desse utrydda temmeleg snøgt. Hitler sto att med eineveldig partimakt i eit system som var tvers igjennom fascistisk. Store arbeidsprosjekt som Autobahn kunne ein gjennomføre med privat/korporativ hjelp, i eit korporativt system.

3 Likes

Lenin var jo i siget med sin NEP. Hadde han levd lenge nok til å overleve Stalin skal man ikke se bort fra at Sovjet hadde valgt en form for “kinesisk” modell på kommunismen sin

Han var også en ultrakonservativ.
Grunnen til at han kom til makta ligger i Versaille traktaten som la all skyld for verdenskrigen ufortjent på Tyskland. Grunnen til det var jo den industrielle revolusjonen hvor Tyskland tok over som ledende nasjon. Er ikke det merkelig hvordan de store kapitalistene alltid tyr til krig for å fjerne konkurrenter. Det har alltid vært slik og vil alltid være slik. Sjalusi er ren ondskap.
Gjennom Versaille traktaten ble Tyskland skyldig en fenomenal sum penger. Folk døde av sult fortere enn noen krig kunne tatt livet av dem. Det er her hans nasjonal sosialisme kom inn.
Det folk ser ut til å glemme, eller kanskje ikke er klar over, er hans nasjonal konservatisme. Han avskydde alt som var dekadent. Løssluppenhet som pornografi, prostitusjon, førekteskapelig sex, homoseksualitet. Han ville ha friske arbeidere og et friskt folk men ikke demokrati.

1 Like

Grunnen til at de støttet Hitler var at han tjente dem penger og fordi han avskydde kommunisme. Hitler var for dem en slags pengeinnsamlende grensevakt mot kommunismen.

1 Like

Jeg mista nok deg lenge før jeg begynte å skrive dessverre. Disse “private” fabrikkeierne slik som AG Farben mm. var nok like private som Statkraft o.l i praksis. De var prisgitt Hitlers og NSDAPs nåde og vilje i en symbiose mellom stat og korporasjon som gjerne kan kalles “korporatisme” som du sier. Resultatet ble det samme, enten man satt med Hitler eller Stalin på toppen, sistnevnte som også stod med eneveldig partimakt i et system som bare var sosialistisk i navnet men tvers gjennom fascistisk ved førerprinsippet. En mann bestemmer alt og utnevner alle i viktige stillinger.

1 Like

Hitler avskydde kommunismen fra øst delvis fordi jøder hadde vært delaktige i revolusjonen, delvis fordi han anså at slavere også var “underlegne”, og delvis fordi den var for internasjonalt orientert etter hans syn. Han skapte sin egen versjon, den nasjonalt orienterte kommunismen, eller sosialismen. Modellen var likevel den samme med en fører på topp og et “politbyrå” under, eller nazipartiet om du vil.

2 Likes