Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den paniske frykten for corona viruset er det nye 9/11

Fra The Herland Report.
Den engelske versjonen skrevet av Hanne Nabintu Herland kan leses her.
Skulle noe være “lost in translation”, vennligst si ifra så jeg kan rette det opp.

Den paniske frykten for corona viruset er den nye 9/11: Den paniske frykten for Sars coronavirus COVID-19, ikke selve viruset, kan være det som forårsaker en kommende stor økonomisk nedgang og restrukturering av eierskap over hele Vesten.

Det geopolitiske skiftet forårsaket av frykten skapt av 9/11 ryster fortsatt verden, frykten for Corona bringer oss enda et skritt lengre.

Dette er mystisk, faktisk ganske betenkelig. Corona har så langt forårsaket langt færre dødsfall enn de fleste andre årlige influensa epidemiene tar av liv, men media vanviddet er all time high. Sannheten er at de fleste vil få det, nesten. 60-80% av befolkningen vil få Corona-viruset, sier britiske myndigheter.

650 000 mennesker dør årlig av en vanlig influensa, ifølge WHO. De amerikanske tallene for årlige dødsfall på grunn av vanlige influensa virus er, som CNN rapporterte i 2018 rundt 80 000 døde.

De geopolitiske konsekvensene av et virus som Corona viruset, vil være skadelige og kan forandre verdens maktbalanse i en mindre unipolar verdensorden.

Sammenlignet med kinesiske tall for corona viruset, var USA influensaen 2018 mye mer en pandemi. Likevel, media overdramatiserte ikke situasjonen den gang.

Hva som er spesielt interessant er den geopolitiske effekten av frykten for dette viruset. Som 9/11, folkemassenes frykt var nøkkelen som gjorde krigen mot terror mulig.

Russlands rolle er viktig, se nedenfor. De geopolitiske konsekvensene av dagens virus, Corona viruset, vil forandre verdens maktbalanse i en mindre unipolar verdensorden.

Antallet Corona dødsfall kunne selvfølgelig stige til massive tall. Corona er en lett til middels influensa, for det meste farlig for eldre eller de som allerede lider av luftveissykdommer. Risikoen ligger i kapasiteten på helsetjenestene til å håndtere behandling av komplekse luftveissykdommer, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

LES MER:

Den Paniske frykten for Corona viruset er den nye 9/11: Mange sier at sykdommen er ukjent for oss. Likevel har Kina vært gjennom det, vi har sett hva de har vært igjennom, og de demonterer sine feltsykehus som nå sendes med utstyret til Italia og andre land.

Corona virusets konsekvenser i Kina vet vi om. Pr. 15. mars rapporterte China totalt 80,849 syke fra Corona viruser, 3,199 døde og 66,931 ble friske,i en seks til åtte ukers topp. De kinesiske tallene kan være underrapportering, for tallene er fortsatt svært lave sammenlignet med vanlige influensa epidemier.

Israelske forskere hevder allerede at en Corona vaksine bare er uker unna. De som eier og fremstiller vaksinen, vil selvfølgelig tjene milliarder.

"Folk tror dette viruset kommer til å angripe dem alle, og da kommer alle til å dø, sier den israelske professor Jihad Bishara. “Men Ikke i det hele tatt. Faktisk vet ikke de fleste av de smittede at de er smittet”. Han oppfordrer på det sterkeste folk til å roe seg ned og verdens ledere til å stoppe med å forsterke panikken.

Så, hvorfor presser media og verdens ledere frem en slik panikk? av corona viruset, men ikke for vanlige influensa epidemier som dreper hundretusener flere?

Hvem vil tjene på Corona panikken som får økonomien til å stupe og gir en flom av konkurser, som gir nye eiere til selskapene og ny kapital til markedet? De som har forutsett dette, håver inn milliarder i gevinst akkurat nå.

Russlands “nei”, og frykt for Corona viruset endrer geopolitikken

Den paniske frykten for corona viruset er den nye 9/11: Denne krisen har en rekke liknende faktorer som 9/11 - 11 september 2001 tragedien i New York. Sjokket befolkningen fikk som alle trodde de skulle dø, ga andre plass for til å vokse.

Det geopolitiske skiftet forårsaket av frykt skapt av 9/11 ryster fortsatt verden, frykten for Corona viruset bringer oss enda et skritt lenger.

Rollen til Russland er spesielt interessant, da Russlands “nei” i OPEC + møtet med Saudi-Arabia, som foreslo å holde oljeprisen høy i respons til fallende markeder i Kina på grunn av Corona viruset, er viktig.

Dette sjokkerte markedet på mandag i forrige uke, oljeprisen stupte til en enda lavere pris, som kan føre til nedleggelse av den amerikanske skiferoljen.

Russland sa nei til å delta i det foreslåtte OPEC produksjonskuttet, og sa at det ville være klokt å se hvor mye verre virkningen av corona viruset blir før de bestemmer seg for å kutte prisene.

Saudi Arabia svarte, overraskende, ved å øke sin produksjon, for å forsøke å straffe Russland for å forlate en samlet front av OPEC + alliansen sier analytikere. Dette førte til en 30% nedgang i prisene.

Saudi Arabia og Russland har jobbet sammen for å holde oljeprisen oppe siden 2016, et samarbeid som nå er avsluttet. Det var enighet blant OPEC-medlemmer til å kutte 4% i produksjonen av det globale tilbudet, men Russland protesterte og sa at fra 1. april kan alle kan produsere hvor mye de vil.

Skiferoljen behøver en oljepris på rundt 60 dollar fatet, men Russland behøver bare rundt 20 dollar fatet og nasjonen er nesten gjeldfri ifølge analytikere. Når forhandlingene brøt sammen, og Russland ikke var enig i å redusere produksjon for å holde prisene høye, gjorde Russland et effektivt angrep på amerikansk skiferolje, noe som forårsaket en ødeleggende rystelse av markedet.

Man må stille spørsmålet, hvorfor skulle Russland redde den amerikanske skiferoljen? Russland har blitt angrepet med alle typer amerikanske sanksjoner de siste år, som har forårsaket fattigdom og ekstrem nød i den russiske befolkningen, lave pensjoner og så videre.

LES MER:

Den paniske frykten for corona viruset er den nye 9/11: Dette var gjengjeldelse og beskyttelse av russiske verdier, som enhver nasjon ville ha gjort for å beskytte nasjonale interesser. Selv den enorme NATO-øvelsen er nå avlyst, selv NATO er rystet.

Både Russlands og Saudi-Arabias olje har blitt utfordret av amerikanske skiferolje, slik som USA har blitt uavhengig fra Saudi olje de siste årene med skiferolje.

Slik som Russland, Saudi-Arabia og USA nå troner som de største olje- og energiprodusentene i verden, er det åpenbart en høy konkurranseevne.

Putins “nei” denne gangen, sendte USA og Vesten inn i en økonomisk nedsmelting kombinert med frykt for Corona viruset , som man kan anta at ikke engang Putin kunne ha forventet. For ham må det virke som “Guds hånd”.

Den paniske frykten for corona viruset er det nye 9/11: The Culture War

The Culture War. Hvordan Vesten mistet sin storhet er et kraftig angrep på Venstres ideologi som har gjennomsyret vår kultur og svekket sitt kjerne.
Vesten er nå preget av strenge, elitistisk mediesensur, hedonisme, en kultur for narkotikamisbruk, abort, etniske sammenstøt og raseskille, en destruktiv feminisme og den dramatiske nedbrytningen av familien. Den ultra-rike eliten presser våre nasjoner inn i en ny, totalitær globalistisk struktur, uten respekt for vestlige historiske verdier. Boken skisserer riktig den aktuelle sykdomsfølelsen.

Frykten for et virus hauset opp av media endrer geopolitikken

The Panic Frykt for Corona er den nye 9/11: Husk historien fra det gamle ortodokse testamente, i boken Andre Kongebok, kapittel 7, hvor israelerne var omgitt av alle typer fiender, klare til å hugge dem ned? Fire spedalske avgjorde at siden de skulle dø uansett, skulle de gå ned til fiendens leir og se hva som foregikk.

Som historien forteller, ble de fiendtlige hærene så truffet av frykten for de fire spedalske, som om de hadde hørt en hær av tusener som kom med stegene av de fire syke mennene. Slått med frykt, grep skrekken deres hjerter, flyktet de og forlot slagmarken, slik at alle verdifulle eiendeler og militært utstyr ble lagt igjen. Frykten for et virus gjorde utslaget.

De geopolitiske konsekvensene av dagens virus, Corona viruset, vil være skadelig og kan forandre verdens maktbalanse i en mindre unipolar verdensorden.

**Psykologien av frykt for Corona har så langt forårsaket ** det verste krakket siden 1980-tallet eller tidligere. Medienes overhyping er forklaringen.

Har eierne av mainstream pressen interesser i markedene? Oxfam tallene viser at rundt 60 personer eier over 50% av verdens ressurser, vil vi se ti personer eie det etter Corona virus pandemien er over? Eller vil vi se utilsiktede konsekvenser?

USA og Storbritannia har så langt valgt andre ulike tilnærminger enn EU for bekjempelsen av Corona influensaen.

I det kontinentale Europa og i de skandinaviske landene som Norge, Danmark, har politiske ledere i panikk utrolig nok valgt full økonomisk nedstengning av restauranter, frisørsalonger og detaljhandel, nesten alt unntatt matbutikker, og med det presser landene til en massiv nedbrytning av sine egne økonomier og inn i en brutal resesjon.

Hvem i all verden råder europeiske ledere til å stenge ned sine lands egne økonomier for hva som deres egne helsemyndigheter kaller en mild til medium influensa?

LES MER:

Storbritannias og EUs ulike håndtering av pandemien indikerer hvem som vil komme raskere tilbake.

Den paniske frykten for Corona viruset er den nye 9/11: USA og Storbritannia understreker behovet for å holde bedriftene i gang og hverdagen åpen så lenge som mulig, og målrette behandling av høyrisikogrupper.

Den britiske nasjonale beredskapsplanen fokuserer på de mest truede, på å utstyre sykehus, unngå kontakt, holde virksomheten åpen, og at landet nå har rikelig med respirasjons-utstyr.

Statsminister, Boris Johnson foreskriver forsiktighet og behovet for og unngå å sende landet inn i enda dypere problemer. Storbritannia er ikke så hardt truffet av corona viruset som fastlands-EU Europa, noe som kan endre seg i ukene som kommer og tilnærmingen til bekjempelse av viruset likeså.

USA og Storbritannia synes koordinert i sin tilnærming, og er fast besluttet på tiltak så virus epidemien i landene ikke akselererer ut av proporsjoner.

EU. Valget av en total nedstengning av økonomiene er en bemerkelsesverdig rask respons. Det kan vise seg å forårsake en mye verre nedgang og økonomiske nedgangstider enn selve viruset.

Den massive nedgangen i forkant i hele Europa, brutalt forsterket av EU regjeringens panikk- nedstengning av dagliglivet, vil resultere i katastrofale konkurser.

Kafeer, restauranter, underholdning, flyselskaper, energiselskaper, grønne energiselskaper, detaljhandel og så videre vil gå over ende. Hundretusener vil bli uten jobb. 1929 nok en gang.

Resultatet vil om noen måneder, bli et massivt skifte av eierskap av selskapene nå som det gamle systemets rygg er brukket.

Som panikken nå brer seg i EU Europa, vil nettopp en stengning av butikker og bransjer ødelegge mer enn et virus som selv ikke har forårsaket en tiendedel av det antall dødsfall som Europas årlige influensa-epidemier, så kan dette vise seg å være den aller verste uansvarlige handlingen å gjøre, mye verre enn corona viruset selv.

Det kan markere enda et sluttpunkt av vestlig hegemoni, som Russland kan feire i stillhet, et Russland som nå har en svært lav gjeld med en svært konkurransedyktig oljeindustri, og et Kina er på vei oppover etter Corona viruset.

2 Likes

Tusen takk @Northern_Light

1 Like

Denne sammenligningen av corona viruset med en vanlig årlig influensa epidemi, er nok ikke forskeren Gunhild Alvik Nyborg som ble intervjuet av Fredrik Solvang i Debatten i går kveld enig i.

Men Herland poengterer helt riktig at storkapitalen alltid har konsolidert sin stilling etter krakk, det er det historisk belegg for å si. Globaliseringen tar et stort skritt forover etter krakk. Og globaliseringen, med stadig større enheter eiet av stadig færre, sentralisering og at storkapitalen nå vil ikke bare stå i kulissene, men vil styre er åpenbart, feks FNs sammenslutning med WEF. Vil de innføre et kontantfritt samfunn med påskudd av at virus kan spres med sedler og mynter?

En får håpe at når en ser virkningene av en vestens nedstengning av næringslivet, at folk forstår at det er det motsatte av globalisering som må til, desentralisering med for eksempel egen matproduksjon med selvforsyning av mat så langt det er mulig og egen produksjon av viktige medisiner som gir sikkerhet for landenes egen befolkninger.

3 Likes

Jaha, det var jo en god start.

En skumlesing confirms at førsteimpression av en klønete, maskinell translation opprettholdes. Hele oversettelsen bør gjennomgås på nytt. Sorry.

3 Likes

Det er jo besynderlig at vi kan kvitte oss med dette viruset i løpet av to uker. Men de som promoterer dette beskyldes for å spre angst. Nå legger Erna fram forslag om unntakstilstand. Men grunnlaget ble lagt i en utredning i 2019.
Snodig

2 Likes

Etter å ha tatt en titt på dama ser hun for meg ut som en av de som prøver å skape seg et navn og anerkjennelse. Det er det mange av og det er folk jeg ikke stoler på.
https://www.nettavisen.no/nyheter/--hva-skjedde-med-debatten-pa-nrk-i-kveld/3423939553.html
Jeg er enig at globaliseringen må stoppes. Det er ren galskap. Land må klare å være selvforsynt på alt. Det er bedre for nasjonenes økonomi, arbeidsliv og miljø.

1 Like

Jeg er så vant med å lese miks av språk at jeg har begynt med å skrive språkshakes selv. :wink:

1 Like