Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den nykoloniale pakten


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/den-nykoloniale-pakten/

FNs migrasjonstraktat vil ikke gjøre mye bedre og mange ting vil bli verre, fremfor alt en ting: en ytterligere økning i ulikhetene skapt av migrasjon. La ikke store næringslivsinteresser dominere debatten. Av Hannes Hofbauer (perspektiv fra Østerrike) Den 10. desember 2018 skal representanter for FN-statene møtes for å hype migrasjon. Det skjer typisk nok i…


#2

Norge er et av verdens rikeste land!
Hvorfor blir det stadig flere fattige her i landet?
Hvis vi bruker EU-definisjonen på fattigdom er 12% av Norges befolking fattige i dag!

Burde ikke politikerne gjøre noe for de fattige i Norge, og hjelpe de som trenger det mest?

Her er en sjokkerende historie om en 16 åring som ble skutt på Utøya, og behandlingen hun får er skammelig.


#3

Her står det:
«Vi anerkjenner at migrasjon er en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling i vår globaliserte verden.»
I tidligere tider ville man derimot kunne ha sagt noe slikt som at:
Vi anerkjenner at industrialisering er en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling i vår felles verden.

Hadde øst-utvidelsen av EU ført til at de østlige land i EU isteden hadde blitt re-industrialisert (fremfor av-industrialisert) er det godt mulig at dagens splittelse i EU hadde vært ungått. USA har feks hatt mekanismer som skal sikre at alle delstater forblir industrialiserte (men globaliseringen har ført til problemer for dette ved at produksjon flyttes ut av landet bla til Kina).