Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den nye medievirkeligheten


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/den-nye-medievirkeligheten/

Intervju i Klassekampen ved journalist Lard Vegstein om steigan.no og den nye medievirkeligheten. I desember passerte sida 100.000 unike brukere. De serveres stoff om vestlig krigføring, CIA, miljøødeleggelser og USAs skjulte maktstrukturer. Selv om nettsida ble etablert i 2011, har den ifølge Steigan en lang forhistorie. – Denne historien begynner i 1969. Da kom Tron…


#2

Jeg levde en stund i den villfarelse at jeg oppfatta Klassekampen som et alternativt medium, ettersom de skriver om en del ting som ikke kommer fram i MSM, og går noe dypere i enkelte saker.
Men, etter at de droppa samarbeidet med Ny Tid i sinne over at Truls Lie våget å sette spørsmålstegn ved en rekke åpenbare feil og løgner i USAs offisielle versjon av hendelsene i New York 11. september 2001, er det bare å konstatere at jeg tok feil.
Jeg er ikke stolt av å ha latt meg forlede, siden det inngår i min barnelærdom at tilhengere av autoritære ideologier (herunder også kommunisme) aldri vil ofre sin bakenforliggende agenda på sannhetens alter.