Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den moderne verden er redd for å dø

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/den-moderne-verden-er-redd-for-a-do/

Studenten Sara Eide spør seg om samfunnet har reagert som det har gjort på grunn av moderne dødsangst og et ønske om å kontrollere døden. Av Sara Eide. Samfunnet stengte ned I 2020 ble samfunnet nedstengt i flere deler av verden. Både butikker, skoler, fritidsaktiviteter og reise ble stengt. Nedstengingen og restriksjonene ble omtalt som…

8 Likes

Det er et interessant spørsmål og konklusjon, men premisset forutsetter at det har vært en åpen prosess og debatt om fremgangsmåten (avviklingen av samfunn og økonomi samt vaksineringsstrategi, omlegging mot fascistisk styresett, mediekontroll etc).
I Norge er prossessen hemmeligstemplet med 100 års karantenetid fra Regjeringen.
Så spørsmålet er: Tåler din hypotese dagens lys? Ja. Derfor må svaret være noe annet.

Det vi opplever er et nøye kontrollert narrativ hvor kun en side av “vitenskapen” får slippe til. Leger og vitenskapsmenn som har reservasjoner eller er kritiske blir isolerte fra offentligheten.

quote20200826015944

quote20200930200345

6 Likes

Klart vi er redde for å dø. Dette skal jo i følge ekspertene være alt vi får. Eller?

Sara, slike kloke kvinner som deg har ei god framtid. Men du må nok halde fram med å kjempe for eit verdig liv og for at sanninga skal sjå dagens lys.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.