Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den industrielle basen for USAs våpenindustri råtner på rot


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/den-industrielle-basen-for-usas-vapenindustri-ratner-pa-rot/

USA er utvilsomt verdens sterkeste militærmakt og har et krigsbudsjett som overgår de samlede militærutgiftene til sine åtte nærmeste konkurrenter. Men hva hjelper det når den industrielle basen for det militærindustrielle komplekset smuldrer opp? At det er slik går fram av rapporten INDUSTRIAL CAPABILITIES fra Pentagon til Kongressen i USA. Det er Dmitry Orlov som…


#2

I praksis undergraver USA seg selv. USA er nesten selvforsynt med det aller meste av råvarer. Veldig mye av verdens olje og råvarer selges dessuten i dollar bla i tett samarbeid med oljeland i Midt-Østen. Dollar er verdens dominerende og ledende valuta. Ingen andre land truer USA militært. USA har (hadde) en høyt utdannet befolkning. Og til tross for alt dette så klarer altså USA helt på egenhånd å av-industrialisere og ødelegge seg selv. Dette må betegnes som å være en fullstendig seier for nyliberalismen og for Wall Street ved at landet har satset på å bli verdens største økonomiske parasitt fremfor verdens største/viktigste produsent. Og det er vel mange norske politikere som fremdeles har USA som sitt forbilde(?).

Klarer norske politikere å ta lærdom av noe av dette?
Eksempel: I Norge har ledende politikere feks den oppfatning at økte strømpriser er bra og vil føre til økt verdiskapning i Norge. Når man presser igjennom at den norske befolkning og norsk næringsliv må betale mer for strømmen, så betrakter man dette innenfor nyliberalismen som å være en form for økt verdiskapning ved at noen på dette vis oppnår økt profitt eller superprofitt. Mens høye strømpriser og høy nettleie i praksis vil føre til at smelteverk og norsk kraftkrevende industri går konkurs og må legges ned. Her er det snakk om max profitt über alles koste hva det koste vil.

Hele den industrielle revolusjon er basert på bruk av billig energi. Det sies endog at den industrielle revolusjon egentlig er en energi-revolusjon hvor kostbar muskelkraft (muskelenergi) ble erstattet med billig fysisk energi fra feks kull. Primært var den industrielle revolusjon en energi-revolusjon og sekundært en teknologi revolusjon. (Tenk hvis feks bensin/diesel plutselig skulle koste et tusen kroner pr literen og strømmen skulle koste et tusen kroner pr kWh, da ville veldig mye av verdens maskineri stoppe opp og bli ubrukelig).

Slikt som billig energi og billig transport er helt grunnleggende i et industri-samfunn. Lavere energipriser vil føre til økt aktivitet (og hvis feks i tiden etter oljen at strømmen i Norge fremdeles er billig og strømmen i EU er dyr, så vil det være mulig å kunne få flyttet produksjon fra EU til Norge hvor strømmen altså er både billig, ren og stabil). Det ser ut som dette perspektivet har gått helt tapt i vår nyliberale tid. I steden risikerer vi å havne opp med en slags form for ny-føydalisme og økonomisk parasittisme i et system hvor snever jakt på superprofitt er helt dominerende. Profittmaksimering er en form for suboptimalisering, noen ganger kan dette fungere ok for samfunnet, mens det i andre tilfeller kan være direkte ødeleggende og undergravende for samfunnet.


#3

Ikke bare våpenindustrien - bare sjekk hva som skjedde med Gastromat.
Ikke for at jeg er lei meg for det, for det krydderet er så lugubert, som det går an -jeg har selv stått og pakket det - for hånd. Med kinesiske produksjonsmål virket det som.


#4

Statsbudsjettet er rundt 1.500 mrd. kroner, og jeg har regnet ut at staten kunne fint raket inn 1.000 mrd. kroner gjennom innteker fra naturressurser. Da kunne man sluppet å kreve arbeidsgiveravgift/inntektsskatt/eigendomsavgift fra industrien (og de ville sluppet papirarbeidet som følger med).

Jeg tipper industrien mye heller ville betalt en universalpris for strøm - uten vindmølleavgift - enn å betale diverse former for inntektsskatt. Da ville man også unngå å subsidere det som ikke er drivverdig (som å lete etter bitcoins).


#5

Meget interessant. Dette satte navn på informasjonsbiter vi bare aner, men har følt lenge.

Nå er ikke jeg så stor optimist at jeg tror USA vil frarøve seg selv muligheten til å starte nye kriger i nær framtid, men at dette vil sørge for en kald oppvåkning når man sitter i klemma, noe a la samme situasjon det tyske Wehrmacht plutselig befant seg i, etter å ha tapt 250 000 mann i lomma de gikk frivillig inn i ved Stalingrad… det kan man ikke se bort fra.

ErikP


#6

Når vi studerer de siste to amerikanske jagerfly-prosjektene, F22 og F35, så ser vi delvis konsekvensene av det som påpekes ovenfor.
Angivelig stanset man produksjonen av F22 fordi den ble for dyr.
Angivelig startet man F35-prosjektet fordi den ville bli mye billigere og dekke flere behov (for samme investering).
F35 er ute av kontroll, det er nesten bare noen få entusiaster i det norske offiserskorpset som tror noe annet. Og F35 har nå blitt like dyr som F22 var… Underleverandørene klarer ikke å levere på tid, kvalitet og opprinnelig spesifikasjon.

Angivelig har Trump nettopp framforhandlet er prisreduksjon på 16% for de amerikanske flyene.
Så langt er det uklart om det vil få betydning for den norske prislappen, uansett har vi betalt dyrt for de 10-15 flyene vi har fått levert (og hvor 4 holdes tilbake i USA…)

Men denne prisreduksjonene kan også sees i lys av at Lockheed-Martin nå har makt til å presse underleverandørene på pris og nekte dem en monopolprofitt på linje med det L-M klarer å tilrane seg.
Dersom dette stemmer, vil det komme til syne økende uenighet også innenfor det militær-industrielle komplekset.

ErikP