Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den "humanitære" krigføringa mot Syria og løgnene vi blir fortalt

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/den-humanitaere-krigforinga-mot-syria-og-lognene-vi-blir-fortalt/

Det kalles «smart power» og det kalles «soft power». Det handler om å kombinere bruk av humanitære organisasjoner i samspill med militær makt. Dette kalles «liberal internasjonalisme», og har til fulle vist både sin styrke og sitt sanne ansikt i krigen mot Syria. State Department, Human Rights Watch og Amnesty International Det har vært litt…

3 Likes

Bra innlegg.
Dette er vel en del av godhetstyranniet.
Norge har påtatt seg rollen med å redde verden på alle områder kan det se ut som (bla delta i alle humanitære/R2P kriger, legge ned norsk industri for å eksportere ren strøm og gjerne subsidiere norsk strømeksport fra havvindmøller ved å tappe oljefondet for penger slik MDG foreslår).

2 Likes

Trond Andresen kaller fenomenet/strategien for “virtue signalling” (“prektighets-framvisning”):

"Jeg tror at “virtue signalling” (“prektighets-framvisning”) er et sterkt undervurdert samfunnsfenomen i en verden hvor sosiale medier og nettet har fått enorm betydning.

Her har vi dessverre enda et eksempel på at at nyttige pyskologisk/sosiologiske begreper og innsikter kommer mest fra “alt right”, ikke venstresida. Ikke så rart, for der gir “virtue signalling” det meste av meninga med å drive politikk i dag.

Og da avviser man sjølsagt at dette er en faktor. Man blir fornærma, for dette er en ubehagelig sannhet. Som så mange andre evolusjonspsykologi-baserte innsikter.

Vi ønsker alle Å Framstå Som Gode, dette er innebygget i oss.

Og det er hinsides alle tidligere historiske forhold ufattelig lett å gjøre dette i dag. Takket være nettet og sosiale medier."

1 Like