Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den britiske staten driver hemmelig finansiering av kampanjen mot Corbyn

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/den-britiske-staten-driver-hemmelig-finansiering-av-kampanjen-mot-corbyn/

I Storbritannia har det i lang tid pågått en svært skitten kampanje mot Labour-leder Jeremy Corbyn, ikke minst anført av sionistiske grupper. Og nå har den britiske regjeringa innrømt at ikke bare utenriksdepartementet, men også hæren og forsvarsdepartementet har finansiert Institute for Statecraft, som står bak denne kampanjen. Vi har tidligere skrevet om The Integrity…

2 Likes

Det er jo litt pussig at vi har noe som kalles samfunnsvitenskap, dersom alt som skjer er et resulatat av tilfeldigheter.

Har noen lyst til å spekulere på hva disse klyngene driver med i Norge/Skandinavia?

Selv husker jeg et stygt angrep på Eva Thomassen for en stund siden, skrevet av en journalist som i alle fall vet hva militær etterretning er.

Det er nesten umulig å skille dem fra den vanlige grøten av MSM-nyheter, men greier noen å huske andre artikler, TV-nyheter osv. som passer inn i et slikt mønster? Dvs. kraftige angrep som ‘ramler ned fra himmelen’ eller passer påfallende med fortellingen disse folkene ønsker å fremme?

Gi gjerne eksempler…