Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den britiske helseministeren: – Full granskning av hvordan covid-dødsfall registreres

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/den-britiske-helseministeren-full-granskning-av-hvordan-covid-dodsfall-registreres/

Den britiske helseministeren Matt Hancock har beordret en full og høyt prioritert granskning av hvordan Public Health England (PHE) beregner dødsfall fra covid-19 i sine daglige rapporter. Dette skriver den britiske avisa The Independent. Nyhetsmedier over hele verden bringer daglige bulletiner om hvor mange covid-19 dødfall det har vært siste døgn og siste 30 døgn.…

4 Likes

Som jeg tidligere har påpekt - så har vi jo bare hermet Kina. DA var det greit, men ikke når den personlige friheten til redaktøren er blitt begrenset.

Død av, eller død med, er det store spørsmålet.

3 Likes

Riktig statistikk er viktig. Men når viruset rammer land som Brazil eksempelvis der det ikke finnes samme infrastruktur som i Europa så blir statistikken veldig usikker.

Brazil nears two million coronavirus cases, with 75,000 dead

“There’s no national strategy for testing, no measures from the top … too little effort to improve basic care so we find serious cases before they become too serious, no tracking.”

Swedish style…

Noen ganske få dødsfall, som ikke skyldes Covid-19, kan ha blitt registrert som Covid-19-dødsfall. Langt flere dødsfall, som ikke er registrert som Covid-19, skyldes Covid-19. Det viser overdødelighetstallene, som er den beste indikatoren for hva som reelt har vært innvirkninga av Covid-19 på folkehelsa.

1 Like

Og hva sier overdødlighetstallene?

Covid 1984 er tidens super skam, men her i Norge så sier de rett ut at ingen dør av Covid, men Med Covid, noe Erna og FHI har gjentatt om og om igjen.
Fox News sjekker også sykehus og samtlige reduserte da sine dødsfall med opptil 99%.
I Brasil så tok en gruppe ekte journalister seg en runde rundt til sykehusene som ble rapporterte i fake stream media som rene krigstilstander med overfylte sykehus med Covid pasienter. Ikke en eneste en av sykehusene hadde så mye som en eneste Covid pasient, sykehusene var helt tomme.
Samme ser vi mer resten av verden, journalister tok seg rundt i Mexico og akkurat samme der, krematriene som liksom brant dag og natt hadde ingen covid døde, alt bare en skam.

Psykologi eksperter har sett på en covid fenomenet og sett på hvordan så mange kunne bli satt under mind controll, en hel verden livredd for noe de aldri har sett, bare hørt av andre eller lest på nett.
Det har med hjernene og hvordan den reagerer på frykt.

I UK hadde man gråtende sykepleiere som filmet med skjult kamera hvordan de drepte eldre pasienter med sprøyter og hjertekompresjon for å få opp dødstallene og få mer penger.

Grunnen til at man ikke fikk besøke eldre mange steder var for at ikke folk skulle se hvordan de myrdet de eldre. Ikke for å redde dem.

Testene har 82% feilmargin, mao så er det langt høyere odds om de hadde brukt krone og mynt, da ville de i det minste fått 50% rett.

Det begynner å skje noe nå, ser selv de store mediene advarer nå mot Bill Gates som de kaller en gris som omgir seg med kjente pedofile og som er like lite troverdig som Dr Fucki.

Stadig flere spør seg nå om det i det hele tatt eksisterer noe Covid 19 siden grafene passer perfekt med den årlige influensaen, bare langt færre dødsfall en normalt.

Her kan en se på psykologien bak og hvorfor folks hjerne tror på ting de aldri har sett.

2 Likes

Måtte bare finne denne etter at jeg så din link. Bare for god til ikke å høre om igjen! :innocent:

1 Like

Estimeringer… Her er en men mitt bet er at fattige land kommer å rammes veldig mye mer enn oss. New York Times har en oversikt som er bra.
Men i og med lockdown så minsker vel den “vanlige” dødeligheten og mange land har “dårlig” eller usikker statistikk.

153,000 Missing Deaths:
Tracking the True Toll of the Coronavirus Outbreak

Takk snille Mari :slight_smile:

De har nå satt i gang utslettelsen av verdens kristne for alvor for å reise satans nye verdensorden.

Alt går etter boka.

https://www.eutimes.net/2020/07/western-christians-are-on-the-brink-of-the-same-catastrophe-which-befell-russian-christians-during-the-revolution/

1 Like

Fra mars til slutten av juni var det en overdødelighet på 65 000 i Storbritannia, sammenlignet med et normalår:

Kristelige har alltid vært forfulgt. Et folkemord på 60 millioner Kristene blir ikke snakket om og de som gjør for et visst anti ord på seg for det er visst anti semitisk å tale om det. Hvem var det Romerne kastet til løvene?
De få som våger å stå på Kristen lære blir straffet. Det jeg gjerne vil se at de som kaller seg selv Kristen må stå opp med rak rygg og bekjenne seg fryktløs i hans navn. Hva kommer det av at det er så få som våger å gjøre det? Kristendommen er nært ved å være fullstendig utslettet og de fleste som benevner seg Kristen gidder ikke å gjøre noe. Det må snu for Åpenbaring 3:15-16
edit Glemte å nevne Lukas 10:19

2 Likes

Du glemte muligens å lese denne delen

1 Like

Så sant, så sant Mari, de fleste kristne i dag er vaffel kristne eller lykke kristne som bare bryr seg om penger og null empati for andre enn seg selv og sine.
De vil bli spyttet ut som lunkne og ikke få adgang til det helligste.

I mars 2014 var alle verdenslederne samlet på Satan møte for å planlegge fremtiden vår. en fremtid totalt blottet for frihet for menneskene.
Alle som en bar illuminati pyramiden på brystet unntatt Obama.
Hvorfor ikke han bar den vil alle snart få svar på.
Alt startet med at de 200 falne landet på Mount Hermon og siden det så har de hatt en rekke gude navn oppigjennom historien, de har ventet og ventet på at teknologien skulle være på plass så de kunne ta over, siste kjente holdested var Egypt, de falne hersket som Faraoer. Derav er en Frimurerbibel 50% Egyptiske Guder, altså de falne som bla kastet fra ned fra himmel til jord.

2020 er the AGE OF CHAOS, alt skal på plass i år, her kan du se hvordan store mengder kirker brennes hver eneste dag og aldri en notis i media engang, grunnen er at satanistene eier media.

Sett av 15 min til denne her så blir alt mye lettere å forstå. :slight_smile:

1 Like

Neo feminisme og Pride har ødelagt kirka, moral og tro. Bibelen er ikke respektert lenger. Hvordan kan man stå for det om man hevder å elske Jesus?
Kan du tenke deg hvor mye medieoppstyr det ville blitt om det skjedde foran en synagoge istedenfor en kirke?
Folk som kaller seg Kristen er snare til å forsvare synagoger men ikke kirkene.

1 Like

Neida, jeg skrev at “noen ganske få dødsfall, som ikke skyldes Covid-19, kan ha blitt registrert som Covid-19-dødsfall”. Samtidig er det langt flere som dør som følge av Covid-19, uten at det blir registrert som dette, blant annet fordi Covid-19 kan utløse hjerneslag. Tallene for overdødeligheten er derfor en mye bedre indikator for Covid-19-dødsraten enn de registrerte Covid-19-dødsfallene, og i Storbritannia, som i Sverige, er overdødeligheten vesentlig større enn de registrerte Covid-19-dødstallene. I Norge derimot, hvor vi har 255 registrerte Covid-19-dødsfall, har vi hatt underdødelighet i første halvår. Det skyldes at tiltakene mot Covid-19 har hatt positiv helseeffekt også på andre sykdommer enn Covid-19, slik at dette har overkompensert for de direkte Covid-19-relaterte dødsfallene, som vi åpenbart også har hatt her. Men spesielt Sverige har jo ikke hatt noen substansiell nedstengning som kan ha hatt positiv helseeffekt på andre sykdommer, så her er nok overdødeligheten et uttrykk for den reelle dødsraten fra Covid-19. Det har ikke vært andre omstendigheter i Sverige i perioden, bortsett fra Covid-19, som skulle tilsi at 2020 skulle gi et høyere dødstall enn normalår, noe underdødeligheten i nabolandet Norge også tydeliggjør.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.