Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den britiske brexit-rapporten fant ingen russisk innblanding

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/den-britiske-brexit-rapporten-fant-ingen-russisk-innblanding/

Aaron Maté i Pushback viser at den offisielle britiske rapporten (pdf) om Russlands angivelige innblanding i brexit-avstemninga mislyktes fullstendig i å finne noen russisk innblanding.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.