Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den brente jord i Irak og Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/den-brente-jord-i-irak-og-syria/

Krigene mot Irak og Syria har ødelagt historiske landskap, ressurser og gamle byer. Befolkningen sitter igjen med en tung arv. Av Karin Leukefeld. De ankom  til intakte landskap – og etterlater dem som søppelfyllinger for spesialavfall. Soldater er også natur- og kultur-mordere. Den umiddelbare skaden, dvs. drepte og lemlestete mennesker og de etterlattes lidelse, dominerer…

4 Likes