Nyheter MDTV Forum Om Doner

"Den brasilianske mutasjonen" (som skal brukes som påskudd for å innføre STRENGE restriksjoner)

For noen uker siden spådde jeg at “covid-21” (ny mutasjon, varslet av flere) trolig ville komme fra Brasil. Jeg baserte denne gjetningen på et innlegg fra 4chan, publisert for et år siden (før “pandemien” kom til Vesten), hvor en angivelig “insider” kom med svært detaljerte prediksjoner om alt som skulle utspille seg de påfølgende månedene.

Forutsigelsene hans slo til, så det er overveiende sannsynlig at han faktisk hadde en eller annen form for innsidekunnskap. (Personlig tror jeg han jobbet for internasjonal etterretning, og var med på å iscenesette psyopen som har utspilt seg det siste året.)

En ting han nevnte var at folk særlig måtte være på vakt for en “farlig, brasiliansk mutasjon” som ville komme fra “flaggermusbestanden” i landet.

Nå melder MSM at denne mutasjonen er her, og at den er farligere og mer smittsom enn andre varianter.

Etter alt å dømme skal denne mutasjonen få skylden for flesteparten av vaksinedødsfallene som kommer i tiden fremover. Den kommer, ifølge MSM, til å “forårsake en ny, mer alvorlig sykdom”, og denne sykdommen får navnet covid-21. I Norge og en rekke andre land blir den begrunnelsen myndighetene trenger for å innføre portforbud og begynne med storstilt internering av “smittede”, vaksineskeptikere, restriksjonsmotstandere og andre politisk opposisjonelle.

4 Likes

Er det ikke bedre med en link enn denne mikroskriften?

Bildet er klikkbart, og skriften kan forstørres etter at du har klikket på det. (På PC, ihvertfall. Vet ikke hvordan det ser ut på mobil.)

1 Like

Når jeg gjorde det fikk jeg bare et svart vindu med navn imgur.com?? På Mac pc.

1 Like

Eg har ikkje lese heile teksten, men det eg har lese ser eg at stadfestar akkurat det som mange her på forumet prøver å nekta for, nemleg at koronaen er ein alvorleg sjukdom som krev mange liv. Det er alltids lett å lata att augene for det når ein sit relativt trygt og godt i eit land med lite smitte og eit godt helsevesen. Men denne skribenten legg ikkje fingrane imellom i så måte.

Elles ser eg at dette var skrive 31. januar i fjor. Akkurat på den tida norske styresmakter burde ha reagert, men ikkje gjorde det.

Ein annan ting er at me veit ikkje kor dødeleg koronaviruset ville vera om alle hadde ein god næringstilstand og om antivitale legemiddel vart sette inn tidleg i sjukdomsforløpet. For det er det ingen som har forska på.

4 Likes

Gratulerer til Laos! Asiatiske land har generelt vore veldig dyktige i koronakampen. Men dei ville ikkje klara å halda på denne stillinga om dei let suksessen gå til hovudet på seg og villa seg ut i fornektingar.

Dette var i mai.

4 Likes

Godt døme på kva ein oppnår med effektivt smittevern. Her i landet driv me med nedstenging eit halvt år etterpå.

Antyder du at nedstengning av samfunnet ikke er effektivt smittevern, men at vi fortsatt skal holde på? Mulig det er for mye sadomasochisme i den protestantiske kulturen til at dette noen gang kan bli bra.

2 Likes

Nedstenging av samfunnet er sannsynlegvis det mest effektive smittevernet som finst.

Du er på autopilot. Det blir litt intetsigende.

Unknown-4

3 Likes

Hm, autoplioten har eg av og til ei kjensle av at har slege inn hjå fleire.

Men altså, nedstenging av samfunnet er eit svært drastisk, men også effektivt smitteverntiltak. Det er omtrent som dei breispektra antibiotika som berre vert gjeve på sjukehus når alle andre middel har slege feil.

I begge tilfelle gjeld det at effekten vert øydelagd dersom ein avsluttar behandlinga for tidleg eller gjev for liten dose. Halvvegs gjennomførde antibiotikakurar er visstnok den aller mest effektive metoden for å avla resistente bakteriar.

Som Erik Klepsvik skreiv i Dag og Tid på julaftan: “Den vestlege modellen, i ulike variantar, har heile tida vore å balansera smitte mot helsesystemkapasitet, medan den kinesiske modellen har vore å utrydda viruset.” Denne vestlege måten å driva smittevern er omtrent som å avslutta ein antibiotikakur før pasienten er heilt frisk, og så køyra på med ein ny kur når sjukdommen blussar opp att.

Ingenting som tyder på at dette har fungert i NY.

En absurd og irrelevant anekdote.

3 Likes

“It just works”

1 Like

Eg har ikkje peiling på kvifor tiltaka ikkje har fungert i New York. Men reint generelt er jo smittevern utfordrande i storbyar, der folk bur tett og det sosiale limet i samfunnet er dårleg.

Og avgåande president Trump, sjølv om eg har stor respekt for han på mange måtar, har dessverre mislukkast totalt når det gjeld koronapolitikken. I staden for å mobilisera samfunnet til kamp mot den usynlege fienden, har han stått for ei avfeiingsline som har gjeve viruset gode vilkår for å spreia seg.

At Coronachan skulle muteres i Brasil, når kinesisk flaggermusvirus skulle rekombineres med brasilianske flaggermusvirus, var en del av 4chan /pol/s propaganda for å få vestlige myndigheter hysteriske nok til å bekjempe viruset i steden for å at de skulle smitte alle i et kontrollert tempo som de opprinnelige planene var.

Hva du leser er hva som kalles LARP- (Live action role playing), hvor man forsøker å sette sammen scenarier og fakta så folk går på limpinnen.

1610663862204

1 Like

Mange tror det, men alle fastleger vet at det ikke er slik, det er faktisk motsatt, noe som gjengitt i diverse media de siste årene. Denne er fra 2020, https://relis.no/content/5149/Kort-og-godt--Pa-vei-mot-kortere-antibiotikakurer

2 Likes

Fra artikkelen, og dette virker logisk på meg:

Antibiotikaresistens
De senere årene har vi fått mer kunnskap om at det er den totale eksponeringen for antibiotika som gir utvikling av antibiotikaresistens. Tidligere var man mer bekymret for at de bakteriene som forårsaket den aktuelle infeksjonen skulle utvikle resistens dersom infeksjonen ble utilstrekkelig behandlet. Nå vet vi at resistens først og fremst oppstår i normalfloraen, og det derfor er et poeng i seg selv å sørge for kortest mulig eksponering for antibiotika. Et skifte fra lengre til kortere antibiotikakurer vil derfor i seg selv bidra til mindre resistensutvikling (

2 Likes