Nyheter MDTV Forum Om Doner

Den andre amerikanske borgerkrigen (del 2)

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/den-andre-amerikanske-borgerkrigen-del-2/

Av Terje Alnes. Befinner USA seg i en revolusjonær tid, eller er det heller en borgerkrig som truer? Om Trump taper valget 3. november bør ingen bli overrasket om Trump-lojale militser griper til våpen. (dette er del 2. Første del av artikkelen kan du lese her) Revolusjonære tider? En revolusjon kan sees på som kollektive…

1 Like

Tror du sendte artikkelen til feil nettside? Det ser ut som om den skulle publiseres i NRK.

"Southern Poverty Law Center (SPLC), en borgerrettighetsorganisasjon i Alabama som spesialiserer seg på hvit makt-grupper, hatgrupper og andre ekstremistorganisasjoner”
-Og Herregud, du bruker SPLC som om den er noen slags troverdig organisasjon? Det er bare å søke på noe slik som “Southern Poverty Law Centre exposed” el. lignende. Da finner man f.eks. dette her: https://archive.org/details/youtube-5TK2cxeSQ_w

Om man bare har 2 minutter, kan man se på dette istedenfor: https://www.bitchute.com/video/l5Z9XSx05ng1/

Det er Nancy Pelosi som blir president om det ikke blir noe valg. Og Obamas statsborgerskap har vært et tema siden han først stillte til valg. Ikke noe Trump fant på

Jeg synes artikkel forfatteren har et noe infantilt forhold til revolusjon. En tro på en grasrot revolusjon av folket for folket. Selv kan jeg ikke komme på en eneste revolusjon som ikke har mottatt støtte enten fra en organisasjon, en fremmed makt, eller begge to.

Det er ett aspekt ved utviklingen i USA som Alnes knapt berører og som Newsweek skrev om og som Pål gjenga litt av for en tid tilbake.
At det enorme militærvesenet på rundt 2 millioner mann innfører martial Law,militær unntakstilstand og oppretter et slags amerikansk militærdiktatur. Med eller uten Trump.
Navarro-Pompeo-Esper jobber med å kanalisere raseriet inni USA til en full krig mot Kina som er skyld i Coronaen.
Arbeidet med utplassering av atomraketter pågår både rundt Russland og Kina i ekstremt høyt tempo.
Jens Stoltenberg skriver i FAZ om dette 11 mai: Tyskland bør ha atomvåpen og helst også Polen gjøres det gjeldende.
Konklusjon: det er militæretatens tiltagende dominans over amerikansk politikk,innenlands og utenlands som nå er oppstigende. Det er det sentrale i bildet.
Og da har vi det fenomen i Norge at absolutt ingen interesserer seg for at det vokser fram en “knus Kina” fraksjon i norsk politikk som er blodig. De ideologiske lederne for dette er Hans Rustad og hans følgere på document.no,professor Bernt Hagtvet på kronikkplass i Aftenposten og Werenskiold på resett.no. Disse er pådrivere for at USA-Nato tar et “oppgjør” med de onde kinesiske kommunistene. Beslektet tenkning i USA er: redd USA med en enorm krig.

Forståelig. Jeg ser ikke for meg en revolusjon i USA, men ett eller flere kupp ser jeg på som en reel mulighet og hva er da bedre enn en ytre fiende til å avlede oppmerksomheten mot.

Haiti sette i gong utan hjelp. Frankrike var definitivt ikkje støtta av nokon, om ein då ikkje reknar tredjestanden som ein “organisasjon”, i og med at dei organiserte seg i mai 1789 - eiden i ballhuset. Og så er det den norske utviklinga i 1814, som heller ikkje hadde særleg støtte anna enn av innanlandske “interesser” - knapt nok andre organisasjonar enn “selskapet for Norges Vel”.

Jackobinere hadde de støtte av. De var også involverte i kupp forsøk i England via Skottland om jeg ikke husker helt feil.

Under den franske revolusjon ble «jakobinere» brukt om medlemmer av Jakobinerklubben som nettopp møtes i Sankt-Jakob-kirken. https://snl.no/jakobinere

Haiti trodde jeg var et slaveopprør.

Kan det tenkes at noen tjente på ett svekket Sverige? Mange tidligere sterke riker blir svekket samtidig som staten Norge etableres.
Det er ikke helt utenkelig at Norge som feriested for rike Britiske lorder og et kongepar med tilknytning til det Britiske imperiet kan ha spilt en rolle.

Men nå visste ikke jeg engang at unionsoppløsningen var en revolusjon.

Haiti var eit slaveopprør, men sterkt inspirert av den franske revolusjonen. Men no gjer du deg skuldig i ei samanblanding. Dei franske jakobinarane var eitt politisk parti i det franske konventet etter 1790, men dette partiet var ikkje definert eller utkrystallisert under hendingane i 89. Og når du nemner Skottland, er det rimeleg at du tenkjer på “Jacobites”, altså den skotske fraksjonen som støtta kravet til kong James II og etterkomarane hans, altså Stuartkongane. Men skotske jakobittar og franske jakobinarar er slett ikkje same politiske parti. Jakobinarane var dei mest radikale av alle, og kan kallast proto-kommunistar. Den seinare kommunismen bygde på deira idear, og desse ville ha full likskap og ingen kongemakt. Derifrå er det temmeleg langt til eit skotsk sjølvstendeparti kring 1740 og lenger bak som definitivt ville ha konge, men berre ikkje den engelske…

1 Like

Ikkje bland 1905 og 1814. 1814 byggjer på ideala frå den franske revolusjonen.

Jeg kan ikke se at jeg i det heletatt mener noe om idealer.

Det er ikke umulig, men spørsmålet er om påvirker det min påstand om tilstedeværelsen av fremmede makter , eller organisasjoner.

1 Like

Den “norske revolusjonen” ble drevet fram av danske adelsslekter med sine forbindelser sørover. Hambros bank i Kjøbenhavn stilte garanti for den norske statsgjelden. De valgte en dansk konge etc. Og de var ikke mer svekket enn at de fikk innvalgt en ny en i 1905. Dansk innflytelse i Viken har vært uavbrutt siden før vikingtiden

1 Like

Selveste Jens Brusselfarer er av dansk hærkommest. Og Erna Hordadottir må knele for ham. For de holder Viken

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.