Nyheter MDTV Forum Om Doner

Demonstrasjon mot vindkraft


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/demonstrasjon-mot-vindkraft/

50 organisasjoner og motstandsgrupper støttet demonstrasjonen mot vindkraft foran Stortinget 8. september 2019. Dette skriver enerWE.no. De skriver også at arrangørene var fornøyde med oppmøtet. EnerWE.no skriver videre: – Det er ganske mange på en søndag, og det er flott, sier Hans Anton Grønskag til enerWE.Han er en kjent figur for alle som har fulgt…


#2

Nå er det rett før byggingen av 50 nye vindkraftverk skal startes opp i Norge. Og denne utbygging må være sluttført innen utgangen av 2021 for at disse vindkraftverkene skal kunne motta subsidier. Det vil bli et voldsomt råkjør de neste to årene med mange nye og store konflikter. Og det vil kunne bli skapt mye ondt blod her til lands. Og på toppen av dette kan det komme vedtak om bygging av NorthConnect kabelen straks lokalvalget er over.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen stilte på arrangementet til Motvind og holdt et innlegg. Han ble i praksis pepet ut av deltakerne og det ganske kraftig. Han har nok ingen lett oppgave foran seg de nærmeste årene når det gjelder spørsmål om vindkraft og rasering av natur. FN har også nettopp kommet med en rapport om naturmangfold, hvilket ikke vil gjøre jobben hans noe enklere. Mye av saksbehandlingen rundt vindkraftverkene har vært mangelfull og feilaktig, og flere av disse sakene bør prøves på nytt bla i lys av denne FN rapporten. Og riksrevisjonen bør også komme på banen for å se nærmere på sakbehandlingen av vindkraftsakene. Den nye organisasjonen Motvind kan nå sette økt press på politikerne i slike saker som dette.

Spørsmålet er om Venstre som miljøparti vil klare å overleve dette bråket. Venstre har for tiden lav oppslutning og verre kan det bli framover. Kanskje vil Venstre til slutt gå ut av dagens regjering for å overleve?

Også Krf kan komme i en vanskelig situasjon. Det er mulig at kirken vil engasjere seg sterkere i vindkraftsaken etter at FN la fra sin rapport om naturmangfold. Krf kan bli satt under press bla fra kirkelig hold og kan bli tvunget til å velge mellom å støtte mammon (spekulantene) eller skaperverket (naturen).

Det er mulig at vindkraftsaken sammen med den nye organisasjonen Motvind vil kunne være med på å drive fram en spilltelse i dagens regjering.


#3

Dette kan sies å være vindkraft:

Eqinors anlegg på Grand Bahamas- det er lett å se vindretningen: