Nyheter MDTV Forum Om Doner

Demoniseringa av Assad — nødvendig for krigen mot Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/demoniseringa-av-assad-nodvendig-for-krigen-mot-syria/

Av Ove Bengt Berg. Den utenlandske invasjonen av Syria med de siste bombeangrepene fra USA, og vestmaktenes og nabostatens behov for å oppløse Syria, er helt avhengig av å demonisere Assad for å skape politisk støtte for krigshandlingene. Eller kanskje viktigere: å hindre en protestbevegelse mot krigen og alle bruddene på folkeretten. Brudd som forsvares…

2 Likes

Nøkkelen er, etter min mening, å stille våre Folkevalgte og Pressen ansvarlig for deres omgang med Den Globale Eliten, som i stort omfang kontrolleres av AngloSionister.

Det er ikke noen prinsippiell forskjell på da Vidkun Quisling hadde møter med Hitler, enn når dagens Politikere går i hemmelige møter som Bilderberg, eller er medlemmer i nettverk som Trilateral Commission eller European Council on Foreign Relations.

Begge deler er brudd på Norsk lov.

2 Likes