Nyheter MDTV Forum Om Doner

Deep state i åpent dagslys

" The site’s founder, Michael Allen “Mike” Adams, gained attention after posting a blog entry implying a call for violence against proponents of GMO foods, and then allegedly creating another website with a list of names of alleged supporters. He has been accused of using “pseudoscience to sell his lies”.[12] Adams has described vaccines as “medical child abuse”.[13]"

Mike Adams driver testing av mat. Alt han gjør er underlagt strenge krav, i wikipedia omtalt som “pseudoscience”

Altså, wikipedia her https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_News er full av løgner, og det går opplagt ikke an å fjerne løgnene.

Deep state -> Wikipedia
Hva skjer når folk leser Wikipedia (studenter flest)?
De læres opp til å bli sauer.

2 Likes

Også deep state
“Global warming” var uten vitenskapelig innhold. Det er vår tids Holohoax (ikke en ble gasset av nazistene [la meg formulere det som: De har enda ikke kunnet bevise at EN ble gasset] -> norsk skole -> deep state utdannelse -> fordummelse)

NWO er målet for deep state
Vk1 + Vk2 + Vk3 -> NWO
Climate Change -> NWO
No cash -> NWO
Maidan -> NWO
Israel -> NWO
terror i USA -> NWO
terror i Europa -> NWO
gun control -> NWO
Russia Collusion -> NWO
9/11 -> NWO